25 Şubat 2019 Pazartesi

OSTİM'den Alıyorum - İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi İŞİM


İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM)  Çankaya Üniversitesi ile OSTİM OSB Müdürlüğü’nün işbirliği sonucunda 2007 yılında OSTİM’ de kurulan ilk kümelenmedir. 

İŞİM, 2007 yılından bu yana faaliyetlerini geliştirerek sürdüren, iş ve inşaat makineleri sektörünün çeşitli alt dallarında ihtisaslaşmış ve yerli ürün üreten firmadan oluşan ulusal bir kümelenmedir. 


İş ve İnşaat Makineleri sektöründe Türkiye’de ve Dünya’da bir merkez olan OSTİM Bölgesi ve ağırlıklı olarak ANKARA ilinde yer alan ve çoğunlukla KOBİ’lerden oluşan üyelerimiz ülkemizin sektörel anlamda ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir potansiyele sahiptir. İŞİM Kümelenmesinin ana hedefi firmalarının yenilikçi yaklaşımlarını ve işbirliklerini geliştirerek, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerini artırmak ve dünya markası olmalarını sağlamaktır.

Küme üyesi firmaların ana faaliyet alanları;
  • Hafif İnşaat Makineleri, 
  • İş Makineleri ve Yedek Parçaları, 
  • Beton Santralleri,
  • Kırma-Eleme Tesisleri, 
  • Yol ve Maden Makineleri ve 
  • Araç Üstü Ekipmanları


Yayınlayan: İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi