25 Şubat 2019 Pazartesi

OSTİM'den Alıyorum - OSTİM Savunma ve Havacılık KümelenmesiOSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), 2008 yılında OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde, savunma ve havacılıkta alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin öncülüğünde kurulan ilk sektörel kümelenmedir. 
Savunma ve havacılık sektörlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında stratejik konumunu da kullanarak, yerli üretimin payını artırmak ve küme üyesi firmaları uluslararası pazarda rekabet edebilir hale getirmek için OSSA var gücüyle çalışmaktadır.
Bizi takip edin:OSSA olarak tüm üye firmalarımızı ve çalışma alanlarını içeren Küme Matrisi bastırarak tek bir belgede firmalarımıza ait gerekli tüm bilgileri bir araya topladık. OSSA Küme Yönetim Sistemini kurarak, internet ortamında firmalarımız ile anında haberleşebiliyor; fırsatlardan ve ihtiyaçlardan kendilerini anında haberdar edebiliyoruz. Ayrıca, Arama Motoru Optimizasyonu eğitimi sayesinde firmalarımızın internet ortamında bulunabilmelerini kolaylaştırıyoruz. Ülkemizin önde gelen Savunma ve Havacılık ana sanayi firmalarının KOBİ’lerimize teknik eğitimler vermelerine destek oluyoruz. Firmalarımıza sertifikasyon anlamında danışmanlıklar ayarlıyor ve kolaylıklar sağlıyoruz.

OSSA olarak katıldığımız tüm yurtdışı Savunma ve Havacılık fuarlarında firmalarımızın tanıtımlarını yapıyor; potansiyelleri ve Ar-Ge, mühendislik yetenekleri ve esnek üretim kabiliyetleri hakkında yurtdışı firmalarını bilgilendiriyoruz. Her yıl 4-5 yurt dışı fuarında yer alıyoruz. OSSA Markasını sektörde yükseltiyoruz.

KOBİ’lerin fırsatları görmesi için çalışıyoruz

Yerel ve uluslararası tedarikçi ve üreticileri bir araya getiren T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Destekleriyle düzenlenen ICDDA, KOBİ’lere uluslararası ölçekte iş yapabilme fırsatı sunuyor; Airbus, BAE Systems, Boeing, Leonardo, Lockheed Martin, MBDA, Navantia, Thales gibi uluslararası firmaları buluşturuyor.

23-25 Ekim 2018 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ICDDA organizasyonu yurt dışından getirdiği Satın Almacılar ve gerçekleşen başarılı ve etkin ikili iş görüşmeleri ile “Savunma Sanayi Başkanlığı” tarafından 2014 Savunma Sanayii Özel Ödülü ve 2017 yılında Savunma Sanayii tanıtım özel ödülüne layık görülmüştür.

2018 yılında gerçekleşen etkinlikte 5700 iş görüşmesi gerçekleştirilen bu organizasyon, firmaların büyümesine ve istihdam artışına katkı sağlıyor. ICDDA gibi uluslararası organizasyonlar, KOBİ'lerin kurumsallaşmasına ve rekabet güçlerini artırmalarına da katkıda bulunuyor. Uluslararası firmalarla bir araya gelerek, onlarla iş ortaklıkları yapmak KOBİ’lerin öz güvenini artırıyor. Bunun yanında yurtdışında büyük iş imkanları bulunuyor. OSSA, KOBİ’lerin bu fırsatları görmesi için çalışıyor. Etkinliğin katılımcılarının devamlılığı ve artan katılımlar, görüşmelerin başarısının da göstergesi oluyor.

2018 yılında etkinliğe Brezilya, Bulgaristan, Hollanda, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Güney Kore, Bangladeş, Hindistan, Japonya, Mısır, Şili, Peru, Nijerya, Pakistan, Senegal, Kanada, Kazakistan, Malezya, Meksika, İspanya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Rusya ve İngiltere’den eklenen yabancı firmalar ve heyetler; alt tedarikçilere iş paketlerini sundu.

Ordumuzun İhtiyaçlarının Karşılanmasında Yerli Üretimin Payını Artırmak İçin Çalışıyoruz

Türk savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen ve birçok ülkeye satılan askeri ürünler, Türk savunma sanayisinin gücünü gözler önüne seriyor. Öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni modern ekipmanlarla donatma amacı taşıyan ulusal savunma sanayisi, amacını başarıyla gerçekleştirmenin yanı sıra birçok ülkeye gerçekleştirdiği 1,656 milyar dolar seviyelerinde ihracat ile büyümesine devam ediyor.

Hava savunma ve roket sistemlerinden insansız hava araçlarına, savaş gemisi ve insansız deniz araçlarından zırhlı kara araçları ile elektronik savunma sistemlerine kadar Türk mühendislerinin, Türk tasarımcılarının, Türk iş gücünün, emeğinin ortaya koyduğu eserler sonucunda birçok kategoride yüzlerce milli ürün yer alıyor.

Hedefi savunma sanayinde yerli üretimin payını artırmak ve uluslararası pazar payımızı genişletmek olduğundan özellikle ana sanayi firmalarıyla yakın ilişki içerisindeyiz bu sebepten sık sık üyelerimizle beraber ana sanayi firmalarına teknik inceleme gezileri yapıyoruz ve yapılabilecek iş birlikleri üzerine firmalarımız ile görüşmelerini sağlıyoruz.

Üyelerimiz, savunma sanayiine nitelikli projeler üretiyor. Savunmada yerlileştirilmeye yönelik çalışmaları destekleyerek, önemli platformlarda üyelerimiz ile yer alıyoruz ve KOBİ’lerin, uluslararası arenadaki rekabet gücünü artırıyoruz.Yayınlayan: OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi