25 Şubat 2019 Pazartesi

OSTİM'den Alıyorum - OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi, Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nde 2007 yılında yapılan rekabet analizi neticesinde belirlenen dört stratejik alandan, destekleyici sektörleriyle birlikte geleceğin sektörü olarak belirlenmiş ve 2009 yılından itibaren alt yapı kurma çalışmalarıyla birlikte faaliyetlerine başlamıştır.

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi 67 üye firma, 11 üniversite, 9 kamu kurumu ve 10 sivil toplum kuruluşu ile işbirliği içinde faaliyetlerine devam etmektedir. OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi olarak amacımız;

·         OSTİM'de yerleşik üreticilerin yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri sektöründeki üretim yetenekleri,
·         Ulusal/uluslararası rekabet gücü ve pazar paylarını artırmak,
·         Sektörün tüm paydaşları arasında iş ve güç birliğini artıran kolaylaştırıcı yönlendirici bir platform oluşturarak,
·         Ülkemizin bu dışa bağımlılığını azaltmak,
·         OSTİM’i enerji teknolojilerinin üretim merkezi haline getirmektir.

Küme üyesi firmalarımızın temel faaliyetleri;
·         GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ

Fotovoltaik uygulamalar
Termal uygulamalar
Rüzgar enerjisi sistemleri
Dişli kutusu
Bağlantı elemanları
Rüzgar türbini
  • RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ
Dişli Kutusu
Bağlantı Elemanları
Rüzgar Tribünleri

·         HİDROJEN ENERJİSİ SİSTEMLERİ

Yakıt Pili - Yakıt Pili Ekipmanları- Elektrolizör
Hidrojen -Oksijen Jeneratörleri

·         BİYOENERJİ SİSTEMLERİ

Biyogaz Tesis Kurulumu
Gazlaştırma
Laboratuar Hizmetleri
Organik Gübre Sistemleri
Pelet/Odun  Üretim Makinası

·         JEOTERMAL ENERJİ

Jeotermal Enerji Tesis Kurulumu

·         ÇEVRE  TEKNOLOJİLERİ

Baca Gazı Arıtma
Atık Bertarafı
Atık Su Arıtma
Karbon Yönetimi
İklimlendirme

·         YARDIMCI SİSTEMLER

Evirici
Pano
Kablo
Aku
Motor
Kojenerasyon/Trijenerasyon
Kazan
Isı Pompası
Katalizör
Elektrik İletim/ Ekipmanları
Güç Kaynağı
Gaz Analiz Sistemleri
Otomasyon
Elektrikli Araç

·         DİĞER SİSTEMLER

Organik Rankine Çevrimi İle Enerji Üretimi

·         DESTEKLEYİCİ HİZMETLER

Danışmanlık
Mühendislik/Tasarım

Vizyonumuz;
Yenilenebilir enerji, çevre ve ilişkili sektörlerde yurtiçi ve yurtdışı pazar payını "sürekli inovasyon ve sürdürülebilir ihracat" anlayışı ile artırarak yerel kaynaklarla yerli ihtiyaçlara cevap vermek.
Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri sektörü ihracatında Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarları başta olmak üzere 2035 yılında dünyada önde gelen inovasyon ve üretim merkezlerinden biri olmak.
Bu vizyona ulaşmak için stratejimiz;
Küresel rekabet ortamında maliyet avantajlarını koruyarak mevcut ürünlerde pazar payını geliştirmek, ürün ve hizmet farklılaşması ile büyüme eğilimi olan yeni segmentlere girmektir.

Yayınlayan: OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi