12 Mart 2019 Salı

Ticari Rekabet Edebilirlik Haritası - Trade Competitiveness Map (ITC)

Hedef pazarınızı analiz etmenize yardımcı olacak araçlardan birisi de Trade Competitiveness Map (Country Map olarak da bilinir) olup, yaklaşık 240 ülke ve bölge için pazar analiz profilleri sunar. 

Her profil; stratejik pazar araştırmasını kolaylaştırmak, ulusal ve sektörel ticareti  ve makro-ekonomik performansı izlemek ve ticaret geliştirme stratejileri tasarlamak için bir dizi araç sunar.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü


Trade Competitiveness Map her ülke için şunları sunmaktadır:

Ticaret Performans Endeksi (TPE) - sektörel ticaret performansını değerlendirir. TPE, her bir ülkenin uluslararası rekabet edebilirliğini değerlendirmek için bir ülkenin kilit ihracat sektörlerinin yanı sıra bir dizi statik ve dinamik gösterge için genel bir profil ve sıralama sunar. Beş yıllık ticaret verileri verilmektedir. 

Ulusal İhracat Performansı ve Ulusal İthalat Profili - uluslararası talep ve sektör çeşitliliği dinamikleri açısından, ticaret portföyünün kompozisyonuna bakarak ülkelerin ihracat / ithalat performanslarına genel bir bakış sunar. Beş yıllık ticaret verileri verilmektedir. 

Ticaret İstatistikleri Tutarlılığı ve Ticaret Verileri Üzerindeki Teknik Notlar - Seçili ülke ve parner olarak seçilen ülke arasındaki tutarsızlıkları belirlemek ve tutarlılıklarını ölçmek için ticaret istatistiklerinin karşılaştırılmasını sağlar. Teknik notlar, ulusal ticaret verilerinin nasıl toplandığı ve sınırlamaları hakkında yorumlar sağlamaktadır.
Trade Competitiveness Map ayrıca, Ticari Bilgi Kaynakları, Ticareti Desteleme Kurumları ve ilgili ülke için mevcut ITC projelerine bağlantılar içerir.