Standartlar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Standartlar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

8 Haziran 2021 Salı

Uluslararası Standartlar Teşkilatı Tıbbi Cihaz Sektöründe Yeni Standartlar Yayınladı

Tıbbi cihaz sektöründe hali hazırda yaklaşık 500.000 teknolojinin mevcut olduğu, yaşlanan nüfus, tıptaki ilerlemeler ve kronik hastalıklarda artan yaygınlık nedenleriyle tıbbi cihaz sektöründeki teknolojilerin artmaya devam edeceği ifade edilmektedir.

Tahminlerin, küresel tıbbi cihaz endüstrisinin değerinin 2025 yılına kadar 612 milyar ABD dolarına ulaşacağını gösterdiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı), ISO birçok Uluslararası Standart ve Rehber Doküman hazırlayarak, uyulması gereken çok sayıda ulusal, bölgesel ve uluslararası düzenleyici gereklilikleri karşılamayı ve ürünlerinin güvenli ve etkili olmasının sağlanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Son standart ilaveleri özellikle üreticilere yönelik olarak yayınlanmış olup, doğru ürün bilgileri ve cihazın piyasaya çıktıktan sonra etkin bir şekilde izlenmesi konusunda rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır.

ISO 20417, Tıbbi cihazlar - Üretici tarafından sağlanacak bilgiler, tüm coğrafi konumlardaki tüm cihazlarda tutarlı olan ortak genel gereksinimleri sağlayarak ürün bilgi düzenlemelerini karşılama sürecini basitleştirir. Yeni standardın, merkezi bir kaynak olarak hizmet etmesi amaçlanmıştır. 

Diğer yeni standartlar ve detay bilgi için tıklayınız. 

27 Nisan 2021 Salı

Pazar Analizi; Cezayir

Cezayir'de 22.04.2021 tarihli ve 30 sayılı Cezayir Resmi Gazetesinde yayımlanan 21-145 sayılı Kararname ile en az yüzde 51 yerel ortak şartı gerektiren “stratejik sektörler” listesi belirlenmiştir. Fransızca  dilindeki listeye ulaşmak için: https://www.joradp.dz/FTP/jo-rstk/F2021030.pdf

Cezayir, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile ülkenin üretim ve üretici bilgilerini içeren bir platformu elektonik ortamda uygulamaya alınmış olup, Fransızca olarak hizmet veren platformda ürün ve üretici araması yapılabilmektedir. Halihazırda 8 binden fazla üretici ve 25 bin civarında ürünün sistemde kayıtlı olduğu . Platforma ulaşmak için: https://www.commerce.gov.dz/cartographie/#hero

Ticaret Bakanlığı Cezayir ülke sayfası: https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/afrika/cezayir/genel-bilgiler

Cezayir’in ithalatta uyguladığı G.T.İ.P bazında gümrük vergisi oranları, ek vergiler, vergi avantajları ve ithalat önlemleri için Cezayir Gümrük İdaresi sitesi: https://douane.gov.dz/spip.php?page=tarif_douanier

Cezayir’de sektörlere ve ürünlere göre ithalatçı firma bilgilerine ulaşmak için: https://dz.kompass.com/

Cezayir’de açılan ihalelere ulaşmak için: https://bomop.anep.dz

Cezayir’de yatırım, şirket kurulumu, teşvikler, ortak bulma vb. hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için Yatırımın Geliştirilmesi Ulusal Ajansı sitesi: http://www.andi.dz/index.php/fr/

Cezayir Yatırım Rehberi’ne ulaşmak için: http://www.andi.dz/images/invest/KPMG-GUIDE-INVESTIR-2019.pdf

Cezayir dış ticaret rejimi, Cezayir’in ikili ve çok taraflı ticaret anlaşmaları, ithalat ve ihracatta uygulanan lisanslar vb. konularda bilgi almak için Cezayir Ticaret Bakanlığı sitesi: https://www.commerce.gov.dz/

Cezayir tarafından ithalatı düzenleyici  uygulamalar için: https://www.teknikengel.gov.tr/ulke/cezayir#

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

7 Nisan 2021 Çarşamba

Ürün Güvenliği; Nijerya'da Standartlar ve Teknik Düzenlemeler

Tıbbi cihazlar, oyuncaklar, tekstil eşyaları ve deri ürünler gibi Nijerya'ya ithal edilen tüm yasal düzenlemelere tabi mallar, menşei ülkedeki uygunluk sürecinin sevkiyat öncesi onayını (Nijerya Endüstriyel Standartları ve Teknik Yönetmeliklerle uyum sağlamak için) yerine getirmelidir. 

Bu program Nijerya Uygunluk Değerlendirme Programı (SONCAP) olarak bilinmektedir. Nijerya Standartlar Organizasyonu ve ithalatın yapıldığı ülkedeki onaylı Bağımsız Akredite Firmalar (IAF) ile ortaklaşa yürütülür.

Nijerya'da Standartlar ve Teknik Düzenlemeler gibi konularda uygulamalara ilişkin bilgi edinmek, ilgili kurum  ve kuruluşlara ulaşmak için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü


28 Mart 2021 Pazar

Dış Ticarette Teknik Engelleri Nasıl Aşarsınız, Nereye Bildirirsiniz

Piyasaya arz edilen tüm ürünlerin, hangi ürün olursa olsun, güvenli ve kaliteli olmasını sağlamak ülkelerin en temel öncelikleri arasındadır.

Bu amaçla, ürünlerin uyması gereken teknik kriterler (standartlar ve teknik düzenlemeler) ile ürünlerin bu kriterlere uygun üretildiğini belgeleyen uygunluk değerlendirmesi işlemlerine günümüzde daha fazla başvurulmaktadır. 

Standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi prosedürleri, sınai, ekonomik ve ticari gelişmeye katkıda bulunan, insan can ve mal güvenliğini korumayı amaçlayan, modern ekonominin ve standardizasyon sisteminin temel taşlarıdır.

DTÖ kapsamında standart ve teknik düzenleme arasındaki temel fark uygulama zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. “Standartlar”, ürünlerin birbirine uyumluluğunu, ekonomik olarak üretilmelerini ve ürün kalitesini garanti etmeyi amaçlayan, bu kapsamda firmalar ve sanayiler tarafından talep edilen ve geliştirilen pazar odaklı araçlardır. 

“Teknik düzenlemeler” ise devletler tarafından piyasadaki çarpıklıkların üstesinden gelmek, ülkeyi ve vatandaşları düşük kaliteli ve zararlı ürünlerden korumak için uygulamaya konulan ve uyulması zorunlu olan belgelerdir. 

Teknik düzenleme veya standartlara uygunluğun ve dolayısıyla ilgili şartların yerine getirildiğinin onaylanması ise “uygunluk değerlendirmesi işlemleri” ile yapılmaktadır. 

Bununla birlikte, standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri çoğu zaman insan sağlığı ve güvenliği gibi meşru amaçların ötesinde ticarette teknik engeller olarak adlandırılan ve uluslararası ticaretin serbest akışını olumsuz etkileyen engellere yol açmaktadır. 

Uluslararası kabul görmüş standartlardan farklı teknik kriterler belirlenmesi ve gerektiğinden katı test ve belgelendirme işlemlerinin zorunlu kılınması bu alandaki en önemli sorunlardır. Şeffaf bir şekilde kabul edilmeyen ve uygulanmayan bu düzenlemeler ihracatçı firmalar açısından ek külfet ve maliyetlere de yol açmakta ve rekabet edebilirliklerini güçleştirmektedir. 

İhracatta karşılaştığımız ticarette teknik engellerin önlenmesi, sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması açısından da önemlidir.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı Teknik Engel Web Sitesi 

22 Mart 2021 Pazartesi

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği, Denetimi ve Teknik Mevzuat Online Bilgilendirme Semineri


"Ekonominin Aşısı İhracat"

Ticaret Bakanlığı

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Ürün Güvenliği, Denetimi ve Teknik Mevzuat Online Bilgilendirme Semineri

25 Mart 2021

Saat:  10.00-12:30

Seminer Katılım Linki;

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckdOGsrjwoE9aqsffMU_SLLJQNeVwoeWdO  


21 Şubat 2021 Pazar

Ürün Güvenliği; Rusya'da Standartlar ve Teknik Düzenlemeler

Rusya’da ürün güvenliği ve denetimi alanında sorumlu kurumlar ve iştigal alanları,

Rusya’da ürün belgelendirme prosedürü, temelde, uygunluk sertifikası ve uygunluk beyanı gibi belgeler (Ürün veya tesis, üretim süreci, ürünlere ilişkin kullanma, saklama ve taşıma, satma ve geri dönüşüm, hizmetin veya işin teknik kurallara göre ifa edilmesi gibi konular, uygunluk işlemlerinin muhtevasında yer almaktadır.),

Zorunlu Uygunluk Onayına Tabii Ürünler,

Standartlar ve Teknik Düzenlemeler gibi konularda uygulamalara ilişkin bilgi edinmek, ilgili kurum  ve kuruluşlara ulaşmak için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

17 Şubat 2021 Çarşamba

Ürün Güvenliği; Hindistan'da Standartlar ve Teknik Düzenlemeler

İhraç pazarlarınızda teknik engeller ile karşılaşmamak önceden bilgi sahibi olmak ve ihracatınızı bu esaslara göre düzenlemek açısından, ihracat yapacağınız ülkelere ilişkin teknik düzenlemeler ile ilgili kurum kuruluşlar ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmanız önemli olacaktır.

Hindistan sizin için potansiyel arz eden  ihracat pazarı ise Hindistan`da kalite ve ürün güvenliği konularında zorunlu belgelendirme sistemi mevcuttur. Standartlar, Teknik Düzenlemeler, Akreditasyon, Ürün güvenliği/güvenilirliği, İthalat Denetimi, Piyasa Gözetimi Denetimine ilişkin uygulamalara ilişkin bilgi edinmek, ilgili kurum ve kuruluşlara ulaşmak için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

16 Şubat 2021 Salı

Fas'ta Yeni Standartlar ve Uygunluk Kontrollerine İlişkin Duyuru

Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanlığının sanayi ürünlerinin ithalatçı, distribütör ve üreticilerine yönelik  duyurusunda, yeni standartların uygulanmasını zorunlu hale getiren Karara  göre, 17 Mart 2021 tarihinden itibaren 25 adet Fas standardının yeni versiyonları, 17 Haziran 2021 tarihinden itibaren 40 adet yeni Fas standardı uygulanacaktır.


Diğer taraftan, 01 Şubat 2021 tarihinden itibaren otomobil yedek parçaları (lastikler, aküler, fren aksesuarları, camlar, filtreleme elemanları, mekanik kontrol kablosu, yaprak yaylar ve iç lastik), inşaat malzemeleri (seramik fayans, çimento, sızdırmazlık levhaları, sıhhi ürünler, musluklar, plastik borular), ahşap paneller, gazlı ısıtıcılar, gazlı su ısıtıcıları, filmaşin ve inşaat demiri, iş kıyafetleri dışındaki giyim ürünleri, ayakkabılar, cep telefonları için şarj cihazları, devre kesiciler, battaniyeler, halılar, duvardan duvara halı kaplamaları, döşemelik kumaşlar ve bebek bezi ürünlerinin uygunluk kontrollerinin Fas gümrük kontrol noktalarında gerçekleştirileceği, mezkur ürünler dışında kalan sanayi ürünlerinde uygunluk kontrollerinin çıkış ülkelerinde gerçekleştirilmesi gerektiği hususlarına da anılan duyuruda  yer verilmiştir. Anılan Bakanlığın duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.
Kaynak için tıklayınız. 

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

16 Nisan 2020 Perşembe

Covid-19 ile Mücadele Kapsamında Uluslararası Standartlar Ücretsiz Erişime Açıldı

Covid-19 ile mücadele kapsamında, Sağlık sektörü ile ilgili Uluslararası Standartlar ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ücretsiz erişime açıldı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO), Avrupa Birliği (EU) ve ABD tarafından ücretsiz erişime açılan uluslararası standartlara ilişkin bilgilendirmeleri Günlüğümüz üzerinden yaptık. Gelişmeler oldukça da paylaşıma devam edeceğiz.

Günlüğümüz sol sütunda yer alan "Etiketler" başlığı altından "Standartlar" Etiketini seçerek güncel gelişmeler ve önceki bilgilendirmelere ulaşabilirsiniz.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

14 Nisan 2020 Salı

ABD, Koronavirus ile Mücadele Sürecinde Uluslararası Standartlar Portalını Genişleterek Ücretsiz Erişime Açtı

Covid-19 ile mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI), uluslararası standartlar portalını genişleterek ücretsiz kullanıma açtığını duyurdu.
ANSI'nin portalında halihazırda yer alan,
 • Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) standartlarına ek olarak,
 • Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) standartlarını da portaline dahil ettiği,
 • Tıbbi ekipman ve cihazları kapsayan 36 uluslararası standardın kriz süresince salt okunur biçimde ücretsiz olarak erişime açıldığı,
 • Gelecekte de standart eklemleri yapılabileceği belirtilmektedir.
Diğer taraftan,  ANSI üyeleri ve akredite standart geliştirici kuruluşlar  (AAMI, IEEE ve ASTM) da standartlara ve ilgili kaynaklara ücretsiz erişim sağlıyorlar. 

Salgınla mücadele sonrasına da hazırlık yapmak açısından da önemli.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

ANSI Covid-19 Portaline ulaşmak için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

7 Nisan 2020 Salı

TSE'den COVID-19 ile Mücadele Kapsamında İhtiyaç Duyulabilecek Öncelikli Standartlara Ücretsiz Erişim

Covid-19 ile mücadele kapsamında Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından;

 • Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN),
 • Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC),
 • Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO),
 • Uluslararası Danışmanlık Ekspertizliği (ICE) ile birlikte, 
tıbbi cihazlar ve kişisel koruyucu ekipmanlarda dahil olmak üzere bir dizi Avrupa Standardını  salgınla mücadele çabalarını desteklemek üzere ilgili taraflara web üzerinden ücretsiz erişilebilir hale getirmiştir.
Salgınla mücadele sonrasına da hazırlık yapmak açısından  önemli bir hizmet. 
Bu kapsamda, ücretsiz erişim sağlanabilecek standartların bazıları aşağıda yer almakta olup detay liste için tıklayınız.

TS EN 149+A1:2010 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Parçacıklara karşı koruma amaçlı filtreli yarım maskeler - Özellikler, deneyler ve işaretleme)
TS EN 14683+AC:2019 (İngilizce Metin) Tıbbi yüz maskeleri – Gereklilikler ve deney yöntemleri
(TS 5560 EN 166:2005 Kişisel göz koruması – Özellikler)
(TS EN 14126:2004 Koruyucu giyecekler - Patojen organizmalara karşı - Performans özellikleri ve deney metotları)
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

7 Mart 2020 Cumartesi

UNECE'nin Cinsiyete Duyarlı Standartlar Girişimi DeklarasyonuBirleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) hazırlamış olduğu "Cinsiyete Duyarlı Standartlar Girişimi" çalışması, standart geliştirme süreçlerinin cinsiyet duyarlı olarak yürütülmesi amacıyla standart geliştirme kuruluşlarına yol gösterici olmayı hedefliyor.

Amaç; Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadın ve kız çocuklarını güçlendirmek için teknik düzenlemeler ve standartların güçlü araçlar olarak kullanımını sağlamak. Cinsiyet merceğini, hem standartların hem de teknik düzenlemelerin geliştirilmesine entegre etmek. Cinsiyet göstergelerini ve standartların geliştirilmesinde kullanılabilecek kriterleri detaylandırmak.

Cinsiyete duyarlı standartlar girişimi çalışmasına 2016 yılında başlandı ve Mayıs 2019 da Deklarasyona dönüştü ve imzaya açıldı. 26 Şubat 2020 tarihi itibarıyla Deklarasyonu imzalayan standart kuruluşları arasında Türk Standartları Enstitüsü de yer alıyor. 

Çalışmaya ulaşmak için tıklayınız.
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

3 Temmuz 2019 Çarşamba

ABD Yapay Zeka Standartlarının Geliştirilmesi İçin Taslak Planı Yayınladı

ABD Ticaret Bakanlığının Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), ABD'nin ekonomik ve ulusal güvenlik ihtiyaçları için yapay zeka standartlarının geliştirilmesine yönelik federal hükümetin katılımı için bir taslak plan hakkında çalışmalara başladı. 

Plan, yapay zeka standartlarıyla ilgili bilgiyi desteklemek,  yapay zekanın güvenilirliği üzerinde odaklanmış araştırmayı teşvik etmek ve çalışmayı uluslararası kuruluşlar ile  ilişkilendirmeyi  hedeflemektedir.  

Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

20 Haziran 2019 Perşembe

Avrupa Pazarı Ürün Güvenliği - Güvenlik Geçidi

Avrupa Komisyonu her gün pazarlarında bulunan tehlikeli ürünler hakkında AB / AEA'daki ulusal otoritelerden uyarılar almaktadır. 
Bu uyarılar, tehlikeli gıda dışı ürünler için hızlı uyarı sistemi "Güvenlik Geçidi” aracılığıyla gönderilmektedir. 

Uyarı raporları, ürünlerin türü, ortaya çıkan riskler, pazarlamayı önlemek veya sınırlamak için ulusal düzeyde alınan önlemler hakkında bilgiler içerir. 
Uyarıları takip etmek için tıklayınız.
Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

5 Mayıs 2019 Pazar

Ticarette Teknik Engeller
Standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk  değerlendirmelerine ilişkin düzenlemler  ticarette  teknik engel olarak bilinen uygulamalara da yol açabilmektedir. Bu tür uygulamlardan olumsuz etkilenmemek amacıyla Ticaret Bakanlığı Teknik Engeller web sitesini takip ebebilirsiniz. 
Sayfa üzerinden;

 • Teknik engel bildirim formuna, 
 • Ülkeler itibarıyla Teknik Engellere, 
 • İhracat yapmak istediğiniz ülkelerin mevzuatı ve uygulamaları hakkında bilgiye, 
 • Ülkelerin teknik engel bildirimlerinin e-posta adresinize iletilmesi hizmetine, ulaşabilirsiniz.
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü


11 Nisan 2019 Perşembe

Dış Pazarlardaki Ürün Kabul Koşullarının İzlenmesi - ePing


ePing, Kamu kurumlarının ve Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) uluslararası ticaret için yasal koşullar hakkındaki en son bilgileri takip etmelerine yardımcı olmak için bir çevrimiçi uyarı sistemi olarak tasarlanmıştır.

DTÖ-Dünya Ticaret Örgütü, üye ülkelerin uluslararası ticareti etkileyebilecek yeni önlemler almadan önce, üyelerinin diğer üyeleri bilgilendirmeleri gerektiği görüşünden hareketle çevrimiçi bir bildirim sisteminin geliştirilmesinde DESA ve ITC ile birlikte ePing sistemini geliştirmiştir. 

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü