5 Nisan 2020 Pazar

Covid-19, Tedarik Zincirleri ve Yenilenebilir Enerji Sektörü

Küresel ekonominin ana unsurlarından olan yenilenebilir enerji kaynakları, küresel elektrik kullanımının  % 30'una güç veriyor.  

Ancak, dünya benzeri görülmemiş bir küresel sağlık kriziyle uğraşıyor. Kriz nedeniyle yaşanan ekonomik şok dalgaları, yenilenebilir enerji sektöründe hedeflenen ilerlemeyi zorlaştırıyor.   

Düşen maliyetler ve güçlü politika desteği, yenilenebilir enerji sektörünü giderek daha çekici ve rekabetçi kılmışken, sektörün Koronavirüs krizi ile birlikte üç ana zorlukla karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor.  

Bunlar;
 • Tedarik zincirindeki kesintiler veya işgücü kısıtlamalarından kaynaklanan gecikmeler nedeniyle, projelerin devreye alınma tarihlerinin 2020'den sonraya bırakılması ve süre uzatımının gündeme gelmesi,
 • 2020 yılında sona eren devlet teşviklerinden yararlanamama riski ve
 • Kamu ve özel bütçeler üzerindeki baskı nedeniyle yatırımlardaki olası düşüşler.

Burada, Covid-19'un yarattığı ekonomik gerileme karşısında uygulanacak teşvik paketlerinin içeriği ve zamanlamasının belirleyici olacağı ifade edilmektedir. 

Uluslararası Enerji Ajansı, 2019 yılı Ekim ayında, yani Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından birkaç ay önce, 2020 yılını yenilenebilir enerji sektörünün ilave projeleri için  rekor yılı olarak öngörmüştü.

Küresel güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi yatırımlarının 2018 yılı seviyelerinin %20' oranında üzerine çıkacağı; Çin, Avrupa Birliği, ABD ve Hindistan'daki yenilenebilir enerji politikalarının bu hızlı büyümeyi desteklemesi bekleniyordu.

Ancak, yenilenebilir enerji sektörünün önemli iki sistemi olan güneş enerjisi sistemleri ve rüzgar enerjisi sitemlerine ilişkin üretim ve ticaret Covid-19'dan farklı şekillerde etkilenmektedir. Burada  belirleyici, bu sektörlerin küresel tedarik zincirlerine ne kadar bağlı oldukları ile ilişkilidir. 

Küresel güneş enerjisi sitemlerinin (Solar PV) arzının yaklaşık %70'i Çin'deki fabrikalarda üretilirken,  %10 ile %15 arasındaki üretim de Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren Çin’li şirketler tarafından gerçekleştiriliyordu. Ancak, koronavirüs nedeniyle, Şubat ayında, Çin'deki güneş enerjisi sistemleri üretim tesisleri üretimi duraklattı veya azalttı. Aynı zamanda, Güneydoğu Asya, Hindistan ve ABD'deki çoğu fabrika açık kaldı.

Bazı sevkiyat gecikmelerine rağmen, Çin'deki güneş enerjisi sistemleri üretimi yeniden artırıyor, çoğu fabrika gerekli sağlık önlemlerini alarak faaliyetlerine yavaş yavaş devam ediyor.

Diğer taraftan, rüzgar enerjisi, küresel tedarik zincirine daha  bağlı olup  Avrupa rüzgar türbinleri için önemli bir üretim merkezidir ve Şubat ayında Çin kaynaklı tedarikte aksamalar yaşamıştır. İtalya ve İspanya'daki üretim tesisleri, sıkı sınırlama önlemleri nedeniyle Mart ortasından bu yana faaliyetlerini durdurmuştur. 

İlaveten, Hindistan'daki son Covid-19 sınırlamaları, rüzgar türbini ve Solar PV üreticileri de dahil olmak üzere üretim tesislerinin çoğunun Nisan ayı ortasına kadar kapanmasını gerektiriyor. 

Bu durumun etkileri halihazırda ABD'de hissediliyorbir çok tedarikçi olası teslimat gecikmelerine ilişkin olarak ABD'li proje ortaklarına  “Mücbir Sebepler” bildirimi iletiyor. 

Özetle, Covid-19’un daha da yaygınlaşması ve etkilerinin artması ile birlikte  yenilebilir enerji projelerinin  tamamlanmasında gecikmeler yaşanacağı ifade edilmektedir. 


Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü


4 Nisan 2020 Cumartesi

Salgından Toparlanmaya: COVID-19'un Küçük İşletmeler Üzerindeki Etkisi


Koronavirüs salgını dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini kısıtladı. Herkes, hükümetlerin önce sağlık  için hızlı hareket etmelerini ve bu önlemlerin ekonomileri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaları gerektiğini kabul ediyor. 

Tartışma genellikle bu fırtınanın makro ekonomik etkisine doğru eğilirken, Paul Krugman'dan bir alıntı bize bugünü anlatıyor.  ‘Ülkeler yurt dışından mal almıyor veya satmıyor, bunu şirketler yapıyor.' COVID19'un yol açtığı yavaşlama, sonuçta, işletmelerden ve onlar için çalışan insanlardan oluşan ekonomiyi etkiliyor. 

Doğası gereği küçük işletmeler diğerlerinden hassas yapıya sahip olup, kriz bu işletmelerin hepsini bir anda ve bir anlık etkilemeyecek, bir döngü içinde etki yaratacak.

Küçük işletmeler  bu dönemi 4 aşama olarak yaşayacaklar; Kısmi veya tam kapanma, tedarik zinciri etkisi, talepte daralma (depresif talep) ve toparlanma.

Kısmi veya tam kapanma; Hükümetlerin aldığı kısıtlama ve sınırlama önlemleri en sert şekilde turizm, seyahat, toptan ve perakende ticaret, konaklama ve eğlence sektörlerini etkiliyor.

Tedarik zincirindeki aksaklıklar tüm dünyadaki şirketleri etkiliyor. Bunun iki nedeni var. Birincisi, Çin'deki salgının şoku ülkenin üretimini ve ihracatını etkiledi. İkincisi, salgın Avrupa ve Kuzey Amerika dahil olmak üzere diğer bölgelere de yayıldı. Üretimi etkileyen bu durum ülkelerin küresel değer zincirlerine sağladıkları girdileri temin edilemez boyuta getirdi. Ticaret kaynaklı bu girdi sıkıntısı, değer zincirine ve ülkeye göre değişiyor. 

Talep depresyonu, salgın hastalıktan etkilenen ülkelerde tüketiciler veya işletmelerin karantina benzeri sınırlamalar nedeniyle satın alımlarının azalması.  COVID-19'dan nispeten etkilenmeyen ülkelerde bile, salgından etkilenen ülkelerin işletmelerinin  taleplerinde yaşanan daralma satışları düşürmektedir. Hanehalkları, salgın dönemindeki düşen gelirlerini telafi etmek için orta ve uzun vadede harcamalarını kısabilirler. Ayrıca, piyasada güven düşük olabilir ve KOBİ'ler arasında iflaslar görülebilir.

Toparlanma; İnsanlar, sevdikleri işlerine geri döndüklerinde ve özledikleri ürünleri satın almaya başladıklarında keskin bir toparlanma süreci yaşanması da muhtemeldir. Stokların yeniden tamamlanması ve tüketicilerin ertelenmiş alımlarını yapmaları nedeniyle imalat ve tarım işletmeleri daha yüksek satışlar yapabilirler.


Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

3 Nisan 2020 Cuma

Koronavirüs ve Ötesi - Ülkelerin, İşletmeler ve Ekonomiye Yönelik Olarak Aldıkları Politika Önlemleri

Ülkelerin koronavirüs  krizi ve ötesini aşmak için küçük işletmelere ve ekonomiye  yönelik politika önlemleri geliştirdiklerini görüyoruz. 

Bu kapsamda, OECD tarafından yapılan çalışmaya ulaşmak için tıklayınız.  Çalışmada, ülkemizin de içinde olduğu 52 ülkeye ait bilgiler yer almaktadır. Avusturya, Almanya ve Kanada'ya ilişkin  bilgiler  özetle aşağıda sunulmaktadır.

Avusturya: Kısa süreli çalışma programı, ihracatçı firmaların işletme maliyetlerinin %15'inin karşılanması amacıyla ihracat kredisi programı, AWS Bank tarafından likiditeyi korumak için gerekli kredi garantisi, serbest meslek sahibi olanların da kredi garantilerine başvurabilmesi, Koronavirüs krizinden etkilenen sanayileri desteklemek için acil yardım kredi garantisi sağlanması, bu acil yardımının bir kısmının serbest meslek sahibi ve mikro ölçekli firmalardaki “sıkıntı” vakalarına ayrılması ve belirli koşullar altında, işletmelere üç ay boyunca  sübvansiyon uygulamasına gidilmesi politikaları benimsenmiştir. 

Almanya: Kısa süreli çalışma planları, firmalara likidite sağlamak, serbest çalışanlar ile 10'dan az çalışanı olan küçük işletmelere firma başına  doğrudan destek sağlamak, 250 veya daha fazla çalışanı olan büyük şirketler için ekonomik istikrar fonu, start-up'lara ortak yatırım için önceden planlanmış bir gelecek fonu ve vergi ertelemesi gibi uygulamalar dikkat çekmektedir.

Kanada: Kanada'da uygulamaya konulan genel ekonomik tedbirlerin yanısıra, dikkat çeken husus, ülke açısından stratejik öneme sahip sektörler için özel destek mekanizmalarının devreye alınmış olmasıdır. Sektörel destekler hava yolu taşımacılığı ve tarım sektörlerini kapsamaktadır. Havaalanları tarafından Federal Hükümete ödenen yer  kiralarından Aralık 2020'ye kadar feragat edilmiştir. Tarım sektöründe üreticilere, tarımsal işletmelere ve gıda sanayicilerine ilave finansman sağlanmıştır.
Kaynak: OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) - Key Country Policy Responses
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

2 Nisan 2020 Perşembe

OSTİM Dış Ticaret Bülteni'nin 4. Sayısı Yayınlandı


Dünya ve ülkemiz dış ticaret gündeminden konuların yer aldığı OSTİM Dış Ticaret Bülteni’nin 4. Sayısı Yayında...

Koronavirüs ve Dış Ticaret Tedbirleri,
Koronavirüs ve Ülkelerin Ekonomileri Nasıl Etkilendi,
Dış Ticarete İlişkin Gelişmeler,
Dış Ticaret Eğitimi ve daha fazlasına bültenimizin bu ay ki sayısından ulaşabilirsiniz.
Dış Ticaret Bülteninin 4.sayını incelemek için tıklayınız. 
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

1 Nisan 2020 Çarşamba

e-Ticaret'e Koronavirüs Etkisi


Coronovirüs salgınının e-ticaret üzerine etkileri şekilleniyor. İlk etki talep yapısında oluştu. Evden çalışmak ve evde kalmak talep yapısını şekillendiriyor. Bazı segmentler büyüme gösterirken;
Yiyecek ve içecek,
Sağlık ve bakım ürünleri,
Evde eğitime katkı sağlayan ürünler (dizüstü bilgisayarlar, tabletler, ekranlar, kablolar, ofis koltukları, vb.),
Spor malzemeleri,
Kendin yap ürünleri gibi. 
Moda ve ayakkabı gibi sektörler ise ciddi ciro kayıpları yaşıyor.

İspanya örneğinde ise Covid-19 salgını beraberinde gelen sokağa çıkma kısıtlamasının, çevrimiçi satışları %55 arttırdığı ifade ediliyor. 

100 e-ticaret işletmesinin değerlendirildiği araştırmaya göre; Moda ve ayakkabıda %69, evcil hayvan ürünleri cirolarında %22 düşüş (tüketicilerin önceden stok yapmış olmasından  kaynaklanabileceği ifade edilmektedir) görülürken,

Spor  malzemelerinde (%191), mobilyada (%135), bahçe ürünlerinde (%130) ve ecza ürünlerinde (%26) ciro artışı yaşandığı belirtiliyor. Araştırmada, çevrimiçi süpermarketlerin gıda kategorisinde değerlendirmeye alınmadığı, ancak, bu alanda da büyük bir ciro artışının kaydedilmiş olabileceğine dikkat çekiliyor.

Sokağa  çıkma  kısıtının olduğu günler arttıkça, tüketiciler alışveriş davranışlarını e-ticarete uyarlamaya başlıyorlar. Nasıl uyum sağlayacağını bilen çevrimiçi mağazalar için bu durum fırsatlar yaratıyor.

Diğer taraftan, dünya genelinde bir değerlendirme yapıldığında, bu dönemde e-ticaret pazarının karşılaştığı en büyük zorluk teslimat süreleri. Siparişlerin artması, lojistik merkezlerinin yoğunluğuna yol açmakta ve taşımacılık alt yapısı nedeniyle hizmeti sağlayıcılar zorluklarla karşılaşmaktadır. Bunun da ötesinde, bu hizmet sağlayıcılar çalışanlarını korumak için tüm önlemleri de dikkate almak zorundalar.

Yine bu dönemde, bazı e-ticaret  mağazaları satış promosyonu uygularken, bazı  e-mağaza işletmecileri salgın döneminde satış promosyonlarının  durdurulmasını talep etmektedir. 

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında geleneksel alışverişin kısıtlandığı ülkelerde online perakende satışların (e-ticaret) uzun bir süre hayati rol oynayacağı görülüyor. 

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

31 Mart 2020 Salı

#Covid-19, Dünya Medikal Ürünler Ticareti ve Bugün Üretilenden Daha Fazlasını Üretme Kabiliyetinin Hızla KazanılmasıDünya Sağlık Örgütü, dünyayı saran Koronavirüs (Covid 19) salgını  nedeniyle kişisel koruyucu ekipman talebindeki artışın karşılanabilmesi için üretimin %40 artması gerekeceğini tahmin ediyor.

Yine, Dünya Sağlık Örgütü ön müdahale ekiplerinin kendileri ve diğer insanları Covid-19’dan koruyabilmesi için her ay en az ;

 • 89 milyon maskeye
 • 30 milyon tıbbi önlüğe
 • 1.59 milyon koruyucu gözlüğe
 • 76 milyon eldivene ve
 • 2.9 milyon litre el dezenfektanına ihtiyaç duyulacağını belirtmektedir.-         
Kişisel koruyucu ekipman ürünlerinin tedariği; Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Malezya ve Vietnam’da yoğunlaşmıştır. Küresel ihracatın yaklaşık üçte ikisi bu ülkeler tarafından karşılanmaktadır. Bu ülkelerden dördü ise en az bir ürün için ihracatı kısıtlayıcı yeni önlemler getirmiştir.

Doğal olarak ülkeler öncelikle vatandaşlarının tıbbi ihtiyaçlarını  karşılayabilmek için çeşitli tedbirler alıyorlar.

Diğer taraftan, 26 Mart'ta COVID-19  için yapılan sanal G-20 zirvesi öncesinde BM Genel Sekreteri António Guterres ülkeleri salgınla mücadele için gerekli mal ticaretindeki kısıtlamaları kaldırmaya çağırdı. 

Bunun mümkün olabilmesi ise bugün üretilenden daha fazlasını üretme kabiliyetinin hızla geliştirilmesine bağlı.

Bu çerçevede, üretimi artırmak için ilgili kurum ve kuruluşlarımızın program ve projelerine ilişkin linkleri aşağıda paylaşıyoruz. 

- Kalkınma Ajansları Covid -19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

- TÜBİTAK 1507 kodlu “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı”

- KOSGEB Koronavirüs (COVİD-19) Salgınından Korunmak Üzere Alınan Tedbirler Kapsamında Üretilecek Ürünlere Destek Veriyor 

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

30 Mart 2020 Pazartesi

Koronavirüs- COVID-19'un Dünya Ticaretine Etkileri


Koronavirüs (Covid 19) salgını  nedeniyle ülkeler öncelikle vatandaşlarının tıbbi ve gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çeşitli tedbirler alıyorlar.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), COVID-19' un dünya ticareti üzerinde yarattığı etkilere ilişkin özel bir web sayfası oluşturarak bu tedbirleri sayfa üzerinden yayınlıyor. Web sayfasını ve aşağıda yer alan  tedbirlere ilişkin detay listelere ulaşmak için tıklayınız.

Arnavutluk;
COVID-19 nedeniyle, insan sağlığını korumak ve acil durumlarda önemli ürünlerin kritik eksikliğini gidermek için ilaç tıbbi cihazların ihracatı geçici olarak yasaklanmıştır.

Arjantin;
Solunum cihazları ihracatı geçici olarak izne bağlanmıştır.

Hindistan;
Solunum cihazı / cihaz ve dezenfektanları, maskeler, maske yapımında kullanılan tekstil ham maddeleri, Aktif Farmasötik Bileşenler (API'ler) ihracatı yasaklanmıştır. 
Tıbbi veya cerrahi alet ve cihazların ithalat tarifelerinde indirime gidilmiştir.

İsviçre;
Bireysel koruma ekipmanları ihracatı izne tabidir.

Kırgızistan; 
Stratejik Gıda ürünleri ve Hijyen ürünleri için ihracat yasağı getirilmiştir. 

Brezilya
Halk sağlığı acil durumundan dolayı; 
-İlaçlar, biyolojik ürünler ve tanı ürünleri,
-Antiseptik preparatların ve dezenfektanların üretimi ve satışı,
-Bireysel koruma ekipmanları, solunum ekipmanları ve stratejik olarak tanımlanan diğer tıbbi cihazlar ihracatında istisnai ve geçici kriterler uygulamaya konulmuştur; 

Ayrıca, belirli kişisel koruyucu ekipmanların  ithalat tarifelerinin geçici olarak kaldırılması (18 Mart 2020 - 30 Eylül 2020) uygulamasına başlanmıştır.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

29 Mart 2020 Pazar

Covid-19 Mücadelesinde Kullanılmak Üzere "Medikal Firma Yetkinlik" Tabloları Oluşturuldu


Covid-19 Mücadelesinde kullanılmak üzere oluşturulan OSTİM Medikal Firma Yetkinlik Tablosuna  hashtag
https://www.ostim.org.tr/covid-19-mucadelesinde-ostim-medikal-firma-yetkinlik-tablosuna-buradan-ulasabilirsiniz-duyurusu-1284  
linkinden ulaşabilirsiniz. 
Aktif medikal ürün testleri; tip ve proses validasyonları, Aktif olmayan medikal ürün testleri; tekstil ve paketleme ürünleri, eldivenler vs. Dezenfakten testleri; biyolojik ve biyouyumluluk testleri, Tek kullanımlık biyopsi iğneleri, Üroloji ve girişimsel radyolojiye yönelik kateter, Yoğun Bakım Karyolası, Ameliyat Masaları, Muayene Masaları ve Koltukları, Hasta Taşıma Sedyeleri, ilaç Tedavi ve Pansuman Arabaları, Hastane Dolapları, Diğer Hastane Donanımları... 


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından Koronavirüs ile mücadeleye katkı vermek isteyen sanayicilerimizin, yetkinliklerini bildirebilecekleri anket hazırlandı, sanayicilerimizin doldurmaları bekleniyor. https://anket.sanayi.gov.tr/index.php/297791 
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

26 Mart 2020 Perşembe

Koronavirüs - Ülkelerin Aldığı Dış Ticaret Tedbirleri


Kazakistan,
Kazakistan Cumhuriyetinin aldığı yeni karar çerçevesinde, 15 Nisan 2020 tarihine kadar Kara buğday, beyaz şeker, havuç, patates, soğan, lahana gibi bazı gıda ürünlerinin Kazakistan’dan ihracatına yasak getirilmiştir.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Azerbaycan, 
Azerbaycan'a tıbbi maske üretimi için gerekli hammadde (GTİP: 5603.12.10.00 ve 5603.13.10.00 ) ithalatı 31 Aralık 2022 tarihine kadar gümrük vergisinden muaf tutulmuştur.
Azerbaycan'a ithal edilen galoş (GTİP: 3926 20 000 1), tıbbi eldiven (GTİP: 4015 19 000 1) ve tıbbi maske ve respiratörlere (GTİP: 6307 90 980 1) uygulanan gümrük vergileri 1 Haziran 2020 tarihine kadar sıfırlanmıştır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Filipinler, 
İlaç, İlaç Hammaddesi ve Medikal Ekipmanlar konusunda ihracatçı firmaların en az %80 oranında günlük üretimlerinin yurtiçi pazara iletileceği ve vergiler yönünden bu satışların İhracat sayılacağına karar verilmiştir. 
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Sırbistan, 
İlaç ihracatını yasaklayan önlemin kapsamı genişletilmiştir. Sadece Sırbistan'da üretilen ilaçlar değil, ülke içinde bulunan tüm ilaçların ihracatı yasaklanmıştır.
Ayrıca,  buğday unu, ayçiçek yağı, beyaz şeker gibi tarım ürünleri ile sabunlar, deterjanlar, plastik eldivenler  benzeri hijyen ve medikal ürünleri ihracatı  yasaklanmıştır.  
Detaylı bilgi için tıklayınız.
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Solunum Cihazlarının İhracatı Ön İzne Bağlandı


Koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, 26 Mart  2020 tarih ve 31080 saylı  Resmi Gazete'de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'e eklenen geçici madde ile;

Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilatör Devreleri, Entübasyon Tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri gibi ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı.

Detaylı bilgi için tıklayınız.
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Koronavirüs - Türkiye ve Dünyada Karayolu Taşımacılığında Mevcut Durum


Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin (UND), 
"Koronavirüs'ün Taşımacılığa Etkisi Haritası" ihracatçı firmalarımız için  çok önemli bir rehber  niteliğinde. 

UND, Koronavirüs nedeni ile sınır kapılarımızdaki son durumu ve diğer ülkelerdeki taşıma yasaklarını sürekli güncellenen interaktif harita ile paylaşmaktadır.

İnteraktif Haritayı incelemek için tıklayınız.

Kaynak: UND
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

25 Mart 2020 Çarşamba

Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Bazı Ürünlerin Gümrük Vergilerinde Düzenlemeye Gidildi.

Kovid-19'a yönelik tedbirler kapsamında arz güvenliğinin devamını sağlayabilmek amacıyla;
 • Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisinin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 25.03.2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır, tıklayınız.
 • Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde 13 oranında uygulanan ilave gümrük vergisinin alınmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 25.03.2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır, tıklayınız.
 • Kolonya ve dezenfektan üretiminde ham madde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında %10 olarak uygulanan gümrük vergisinin  %0 olarak uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 25.03.2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır, tıklayınız.
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Irak ile Ticaret "Temassız" Sürdürülüyor


Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar Pekcan tarafından, Koranavirüs nedeniyle ticaretin mümkün olduğunca aksamadan yürütülmesi için 1 Mart 2020’den itibaren; Irak’a yapılan ihracat Habur – İbrahim Halil Gümrük Kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner değişimi, dorse değişimi ve şoför değişimi yoluyla “temassız” olarak gerçekleştirildiği ifade edildi. 
 
Giriş yönünde, sadece Türk sürücülerinin karantina uygulamalarına tabi olarak girişine müsaade edilirken, yabancı sürücülerin ülkemize girişine izin verilmediği Irak’tan gelen araçların tampon bölgede dezenfekte işlemi ve şoför değişimi gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Şu ana kadar 21 bin aracın dezenfekte edildiği ve tamamen dezenfekte edilen araçların, sahamızda bekleyen Türk sürücüler tarafından Türkiye’ye girişi yapılması yoluna gidildiği de ifade edilmiştir. 
Detaylı bilgi için tıklayınız.
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Üniversite-Sanayi İşbirliğine Dayanan “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı

Türkiye İhracatçılar Meclisi  tarafından  uygulanmakta olan ve Üniversite-sanayi işbirliğine dayanan  “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.


Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan, özgün “Kurumsal İnovasyon Sistemi” modeli ile şirketlerimizde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılmasını, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulmasını, güçlendirilmesini, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanmasını ve hayata geçirilmesini hedefleyen İnoSuit programının 9. dönemi Nisan ayı itibariyle başlayacaktır. Toplam 12 ay sürecek programın 10. dönemi ise 1 Ekim 2020 tarihinde  başlayacaktır.  Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

24 Mart 2020 Salı

KOBİ’ler için Doğrudan Dijital Üretim: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Çözüm Önerileri Webinarı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla uygulanan IPA Rekabetçi Sektörler Programı ile desteklenen DiMAP, Doğrudan Dijital Üretim Platformu projesinin temel çıktısı KOBİ’ler başta olmak üzere firmaların, dijitalleşme ve eklemeli imalat konusunda eğitim, danışmanlık, prototipleme ve demonstrasyon faaliyetleri ile dönüştürülmeleri ve AB standartlarına ulaşmaları olacaktır.

Bu kapsamda, özellikle KOBİ’ler için doğrudan dijital üretimdeki problem ve ihtiyaçların tartışılıp çözüm önerilerinin değerlendirileceği iki Webinar düzenleneceği ve içeriğin aynı olacağı iki webinardan, programınıza uyan herhangi bir tanesine katılabileceğiniz belirtilmektedir.

Ayrıca,  webinar programına katılan  firmaların dijitalleşme ve eklemeli imalat konusundaki tecrübeler, yaşanılan sıkıntılar ve  önerilerinin alınmak istendiği de ifade edilmektedir. 

1. Webinar: 25 Mart 2020, Çarşamba 10.00-12.00 
2. Webinar: 27 Mart 2020, Cuma 10.00 -12.00 

Detaylı bilgi için tıklayınız. 
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü