17 Ocak 2021 Pazar

e-Ticaret Fırsatları - Çin

Dünya e-ticaret (B2C) hacmi 4,2 trilyon ABD Doları olup, bu tutarın, 2,09 trilyon ABD Dolarının (53,3’ünün) 1.4 milyarlık nüfusuyla Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait olduğu belirtilmektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin e-ticaret iç pazarında, Alibaba (Tmall, Taobao, Koalo), JD ve PinDuoDuo sırasıyla %58, %16, %5 pay almaktadır. Çin’deki mevzuat gereği bir kişinin tek seferde 5.000 RMB (yaklaşık 770 ABD Doları), yıllık toplam 26.000 RMB (yaklaşık 4.000 ABD Doları) tutarında gümrük vergisiz ithalat yapabildiği ifade edilmektedir. Kaynak: T.C. Pekin Ticaret Müşavirliği

Çin’deki sınır ötesi iş fırsatları ve özellikle küçük ve orta ölçekli markaların Tmall’da sergilenmesi ve satılmasına ilişkin geliştirilen yeni iş modelinin anlatılacağı bir etkinli düzenlenmekte olup, etkinlik sırasında sorusu olan katılımcıların sorularının oluşturulacak sanal görüşme odalarında birebir cevaplandırılacağı belirtilmektedir. Etkinliğe katılmak için https://lnkd.in/gwAZGSU adresinden kayıt yaptırması gerektiği ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin OAİB duyurusu için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Dış Ticaret Duyuruları; Mozambik - Maputo Ticaret Müşavirimizle Elektronik Sohbet


Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" seminerleri dizisinde Maputo  Ticaret Müşaviri ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile 19 Ocak 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Mozambik semineri  gerçekleştirilecektir.


Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Mozambik  seminerine kayıt için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Asya Finans Forumu Yatırım Projeleri ile Finans Kuruluşlarını Buluşturuyor

Asya Finans Forumu, etkinliği  kapsamında  yatırım projeleri ile finans kuruluşları arasında ticari eşleştirme programlarının organize edileceği belirtilerek Ticari Eşleştirme Programlarında hedeflenen sektörlerin sırası ile temiz enerji üretimi, dijital teknolojiler, eğitim, çevre ve enerji, finansal teknolojiler, gıda ve tarım, sağlık teknolojileri, altyapı ve gayrimenkul hizmetleri olduğu ifade edilmektedir. 

Kaynak için tıklayınız.  

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

14 Ocak 2021 Perşembe

Romanya ve Bulgaristan’a Yönelik Sanal Genel Ticaret Heyeti Organizasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ile 23-26 Mart 2021 tarihleri arasında Romanya ve Bulgaristan’a yönelik bir Sanal Genel Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, Romanya ve Bulgaristan’dan iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.   

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu sanal genel ticaret heyeti inşaat malzemeleri / demir ve demir dışı metaller vb., iklimlendirme, kimya, hazır giyim, tekstil ve hazır giyim yan sanayi sektörlerinde iştigal eden firmalara açık olup detaylı bilgi için tıklayınız. 

Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

2020 Yılı Dış Ticaret Verileri

 
GTS: Genel Ticaret Sistemi, Gümrük alanlarına ve serbest bölgelere giren ve çıkan mallar dış ticaret verisinde yer almaktadır. 

Hizmetler Sektöründe Dengeli Ticaret (BaTIS) Veri Seti

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 13 Ocak'ta ortaklaşa olarak 2005'ten 2019'a kadar 200'den fazla ekonominin ikili hizmet ticaretini kapsayan yeni bir veri seti hizmete sundu.

WTO-OECD Hizmetlerde Dengeli Ticaret (BaTIS) veri seti, toplam ticari hizmetlere ek olarak 12 hizmet sektörü için ayrıntılı veriler sağlıyor. 

https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/stat_13jan21_e.htm

Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

11 Ocak 2021 Pazartesi

KOBİ ve Girişimcilerin Dijitalleşen Yeni Dünyaya Uyum Sağlamaları Amacıyla TOBB Tarafından Dijitalleşme Sanal Fuarı Düzenleniyor

TOBB tarafından KOBİ ve girişimcilerimizin dijitalleşen yeni dünyaya uyum sağlamaları amacıyla  26-27 Ocak 2021 tarihlerinde "TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı" düzenlenmektedir. 

Sanal fuar etkinlikleri kapsamında ülkemizin önde gelen yazılım, telekomünikasyon ve e-ticaret firmaları stand açarak KOBİ'lerin ihracata dayalı büyümeleri aşamasında ihtiyaç duyabilecekleri bilgiye erişmeleri, gerekli araçları tanımaları ve potansiyel işbirlikleri geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Ayrıca, iki gün sürecek webinarlar ile "yazılım", "e-ticaret" ve "telekomünikasyon" sektörlerinde dijitalleşme ve bu sektörlere yönelik dijital dönüşüm örnekleri katılımcılarla paylaşılacaktır. 

Etkinlik tüm ziyaretçilere açıktır.
Etkinlik tanıtım internet sitesi: http://www.tobb.org.tr/sanalfuar/ 
Etkinlik kayıt sitesi: https://sanalfuar.tobb.org.tr/

Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

10 Ocak 2021 Pazar

Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) Anlaşması 1 Ocak 2021'de Yürürlüğe Girdi

Afrika Kıta Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) 1,2 milyar nüfuslu bir pazarı kapsıyor. 

55 katılımcı üyesi olan AfCFTA, katılımcı ülke sayısı açısından, Dünya Ticaret Örgütü'nün kuruluşundan bu yana dünyanın en büyük Serbest Ticaret Bölgesi özelliği taşıyor. 
  
AfCFTA ticareti kapsamında, menşe kurallarının kabul edildiği çeşitli emtialara ilişkin tarifeler büyük ölçüde düşürülecek ve her büyüklükteki tüccar, eskisinden çok daha büyük bir pazara erişebilecek.

Anlaşma kapsamında, ticaretin önündeki Tarife Dışı Engeller de ele alınacak ve Tarife Dışı Engelllerin hızlı raporlanması ve çözümlenmesi için bir mekanizma uygulamaya konulacak. www.tradebarriers.africa

AfCFTA’nın amaçlarından birisi de bölgesel değer zincirlerinin oluşumunu kolaylaştırarak ticaret maliyetlerini düşürmek ve yatırımı kolaylaştırmak.

Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Dış Ticaret Duyuruları; Senegal - Dakar Ticaret Müşavirimizle Elektronik Sohbet


Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" seminerleri dizisinde Dakar Ticaret Müşaviri ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile 14 Ocak 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Senegal semineri  gerçekleştirilecektir.


Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Senegal seminerine kayıt için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

7 Ocak 2021 Perşembe

EKONOMİNİN AŞISI İHRACAT!


Pandemide OSTİM’li Firmalara Dış Ticaret Desteği!

OSTİM’de "Ekonominin Aşısı İhracat" temasıyla düzenlenen Dış Ticaret Uzmanı Yetkinlik Geliştirme Programı başladı. Program ile OSTİM iş dünyasındaki insan kaynağının geliştirilmesi hedefleniyor.


COVID-19 döneminde ekonomik çıkış yolu olarak nitelendirilen ihracatın artırılması ve sürdürülebilirliği hedefiyle; OSTİM iş dünyasının dış ticaret uzmanı ihtiyacını karşılamak üzere planlanan Dış Ticaret Uzmanı Yetkinlik Geliştirme Programı başladı. 

Ocak - Mart 2021 döneminde gerçekleştirilecek 90 saatlik programda, dış ticaretin 21 farklı konusunda eğitim verilecek. 92 firmadan 186 katılımcının dahil olduğu programa katılım ücretsiz. Dersler, ilgili kamu kurumlarının uzmanları, OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü ve profesyonel eğitmenler tarafından verilecek. Eğitim, 90 saatlik ders programına ek olarak, Ticaret Bakanlığı, Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Ticaret Odası (ATO), EXİMBANK, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri ve KOSGEB temsilcileri ile düzenlenecek genel katılıma açık seminerlerle de desteklenecek. 

Programın açılışında ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ATO Başkanı Gürsel Baran, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Ticaret Bakanlığı Güney Asya Ülkeleri Daire Başkanı Çağatay Özden, KOSGEB OSTİM Müdürü Hasan Şenel, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şefi Neşe Turabık Büyükgöz, eğitmenler ve eğitim alacak isimler yer aldı. 

İhracat profesyonel bir meslek

OSTİM Dış Ticaret Koordinatörü Dr. Meral Gündüz, ‘Ekonominin Aşısı İhracat’ temasıyla başlattıkları Dış Ticaret Uzmanı Yetkinlik Geliştirme Programı’yla; klasik bir eğitim programından ziyade OSTİM iş dünyasındaki insan kaynağını geliştirmeyi ve ihracatın profesyonel bir meslek olarak ele alınmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. 

“Firmaların ihracatını artırmak bizim için ibadet”

ASO ve ATO destekleriyle OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret Koordinatörlüğü tarafından başlatılan programın açılışında konuşan OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, pandemi döneminde 22 ülkenin ticaret müşavirleri ile firmaları buluşturduklarını kaydetti. 

OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü’nün son derece aktif çalışmalar içerisinde olduğunu, Dış Ticaret Günlüğü ve Dış Ticaret Bülteni yayınladığını ifade eden Orhan Aydın, “Pandemiden önce bölgemizde yürüttüğümüz önemli bir projede; firmalarımızı Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle e-ticaret ortamına taşıdık; özellikle pandemide çok işimize yarayacak, ihracata önemli destek olacak diye düşünüyoruz. OSTİM OSB’nin 2021 yılı için belirlediği Ekonominin Aşısı İhracat Projesi’nin ilk faaliyeti Dış Ticaret Uzmanı Yetkinlik Geliştirme Programı yıla güzel bir başlangıç oldu; firmaların ihracatını artırmak bizim için ibadet. Programın hazırlanmasında katkı veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz.” dedi. 

Aydın, programla firmaların hâlihazırda istihdam ettikleri dış ticaret uzmanlarının yetkinliklerinin geliştirilmesini hedeflediklerini vurguladı. 

Ankara, ileri teknolojide ön planda

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, çevre ülkelerle karşılaştırıldığında doğal kaynağa dayalı bir ekonomi olmayan Türkiye’de, üretim kültürünün oldukça gelişmiş olduğunu bildirdi. 

Enerji kaynakları sınırlı olan ve enerjide dışa bağımlı olan Türkiye’nin, büyüyebilmek için üretim yaptığına ve ürettikçe imalat kültürü geliştiğine, üretimi yaşayarak gerçekleştirdiğine işaret eden Özdebir, “Tarihsel olarak kıtalar arası geçiş noktası olması nedeniyle bu coğrafyanın girişimcileri dış ticarete de oldukça yatkındır. Dünya Bankası tarafından yapılan bir çalışmada Türkiye’nin ihracatının en önemli özelliklerinden bir tanesi esneklik olarak tanımlanmıştır. Yani herhangi bir pazarda sorun olması durumunda Türk ihracatçısı hızlı bir şekilde farklı pazarlara yönelebilmektedir. 

Bunda hem coğrafi konumumuz hem de kültürel ve tarihsel miras olarak başta Orta Asya ülkeleri olmak üzere orta doğu ve Afrika’daki aurasının da etkisi büyüktür.” dedi. 

İhraç ürünlerinin teknolojisi olarak ele alındığında, Ankara’nın özellikle ileri teknoloji alanında ön plana çıktığının altını çizen ASO Başkanı, şunları söyledi: “Türkiye’nin en sofistike ve nitelikli üretim yapısına sahip olan Ankara sanayisi ihracatta da her zaman ilk 5 il içerisinde yer almıştır. Gerçi bu yıl 5.liği Gaziantep’e kaptırarak çok az bir farkla 6. olduk.  TİM’in dün açıkladığı verilere göre, Gaziantep 7.935 milyar dolarla beşinci, Ankara ise 7.766 milyar dolarla altıncı oldu. Bu noktada biraz daha fazla çalışmamız gerektiği açık. 2021’de bunu telafi ederek Ankara’yı hak ettiği noktalara taşımak için hep beraber çalışmamız gerekiyor. 

Medikal, savunma, havacılık başta olmak üzere ileri teknoloji ihracatında Ankara firmalarımız, Türkiye’deki ileri teknoloji yatırımlarının yüzde 30’unu gerçekleştirmişlerdir. Bugün açılışı yapılan Dış Ticaret Uzmanı Yetkinlik Geliştirme Eğitim Programını da bu sebeple çok önemsiyorum. Biz de Ankara Sanayi Odası olarak her yıl mutlaka bu tür programlar gerçekleştiriyoruz. OSTİM OSB’miz de her konuda olduğu gibi dış ticaret konusunda da firmalarımızın kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik önemli projeler gerçekleştirmektedir. Bu vesileyle programda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, programın başarılı olmasını temenni ediyorum.” 

“OSTİM’in ihracatı şehrimizin ve ülkemizin de başarısı anlamına gelir”

ATO Başkanı Gürsel Baran, gelir seviyesini yükseltmek ve ihracatı artırmak açısından ülkelerin ihracat rakamlarını artırmaya çalıştıklarını hatırlattı. 

OSTİM’in ihracatı geliştirmek üzere başlattığı programın önemine dikkat çeken Baran, “Burada üretilen ürünlerin ihracatının yapılması, daha çok ülkeye ulaşması sadece OSTİM’in değil, şehrimizin ve ülkemizin de başarısı anlamına gelir.” dedi. 

KOBİ’lerin katma değer ve istihdam oluşturma avantajları ve esnekliklerinden dolayı tüm dünyada önemlerinin arttığını ifade eden Gürsel Baran, ülkemizdeki işletmelerin yüzde 99,8’ini, istihdamın yüzde 73,8’ini toplam üretimin de yüzde 64,5’ini KOBİ’lerin gerçekleştirdiği bilgisini verdi. KOBİ’lerin ihracatta payının düştüğünü ifade eden Baran, toplam ihracatın sadece yüzde 56,3’ünü KOBİ’lerin yaptığını hatırlattı. 

E-ticaret ve e-ihracat seferberliği başlattık

Türkiye’nin dinamik üretim yapısı ve birçok ülkeye saatlik uçuşlarla ulaşabilmesi avantajlarıyla ihracata ve e-ihracata ağırlık verilmesi gerektiğine işaret eden Gürsel Baran, “OSTİM’de faaliyet gösteren 6 binden fazla işletmemizin tamamını ihracatçı hale getirme hedefiyle çalışmalar yürütülmesi, milli gelirimiz için de, genç nüfusumuz için de önemli.” dedi. 

ATO’nun da ihracata yönelik çalışmalarını hatırlatan Başkan Baran, “Dünya genelinde e-ticaret hacmi 3,5 trilyon dolar seviyesinde. Bizler de, e-ticaret ve e-ihracatın dünyadaki büyüme hızını dikkate alarak, Odamızda E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği başlattık. İlk etapta bin üyemizi e-ticaret ve e-ihracat yapabilir hale getireceğiz.” dedi.

 

ATO üyelerinin zaman ve mekân sınırı olmadan tüm dünya ile ticaret yapabilmesini sağlamak istediklerini dile getiren Baran, “Dış ticaretin hem şehrimiz hem ülkemiz için öneminin farkındayız. Ankara şu anda Türkiye’nin en fazla ihracat yapan altıncı ili durumunda. Hedefimiz liderlik. Bunun için sürekli yeni projeler geliştiriyoruz. Markalaşma ve Coğrafi İşaretli Ürünler konuları da zaten bu nedenle gündemimizde yer alıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Dış Ticaret Bültenimizin 2020 Yılı Aralık Ayı Sayısı Yayınlandı


Ülkemiz ve dünya dış ticaretine ilişkin gelişmelerin incelendiği 2020 yılı Aralık ayı sayısında;

OSTİM'den Bir Dış Ticaret Projesi; Ekonominin Aşısı İhracat,

Rusya Federasyonu - Kazan  Ticari Fırsatlar,

Moğolistan Ticaret Bilgi Portalı,

BREXİT, Türkiye - Birleşik Krallık Ticareti,

Uluslararası İhaleler; Arjantin ve Tanzanya' da Gelişmeler,

THY ve TİM İşbirliği İle Hava Kargo’da İhracatçıya Destek,

Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi,

Afrika Birliği Ticaret Bilgi Merkezi … gibi birçok konu incelendi.

Bültene ulaşmak için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Dış Ticaret Duyuruları; Tanzanya - Darüsselam Ticaret Müşavirimizle Elektronik Sohbet

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" seminerleri dizisinde Darüsselam  Ticaret Müşaviri ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile 12 Ocak 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Tanzanya  semineri  gerçekleştirilecektir.


Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Tanzanya  seminerine kayıt için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

6 Ocak 2021 Çarşamba

2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısından Başlıklar


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, salgının ve belli başlı diğer küresel ve bölgesel faktörlerin gölgesinde bir yılı geride bıraktıklarını dile getirerek, 2020 yılında dış ticarette önemli bir direnç sergilediklerini bildirdi.

Bakan Sn. Pekcan'ın açıklamalarından bazı  başlıklar;

2020 yılı ihracatı tarihi bir rekor ile 169,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

- Pekcan, 2020 yılında gerçekleştirilen 169,5 milyar dolarlık ihracatla Orta Vadeli Program'da 2020 yılı için hedeflenen 165,9 milyar dolar ihracat hedefinin aşıldığını vurguladı. 

- "2020 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,3". Altın hariç 2020 yılı ithalat değeri 194,2 milyar dolardır, bu da 2020 yılı için ithalatımızda yüzde 2,4’lük bir düşüşe karşılık gelmektedir."

-"2020 yılında ülkelere göre ihracatta, ihracat rekoru kırdığımız 44 ülke bulunmaktadır", bunlardan ilk 3’ü sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Güney Kore olmuştur." 

Ülkelere göre ihracata bakıldığında 2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkenin yaklaşık 16 milyar dolar ile Almanya.

Almanya’yı 11,2 milyar dolar ihracat ile İngiltere izlerken üçüncü sırada 10,2 milyar dolar ihracat ile Amerika Birleşik Devletleri'nin yer aldığını dile getiren Pekcan, ayrıca 2020 yılında bir önceki yıla göre İsrail ve Rusya Federasyonu’na ihracatta artış gözlendiğini ifade etti.

" 2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz fasıl, 22,1 milyar dolarlık tutar ile motorlu kara taşıtları faslı olmuş; söz konusu faslı 16,8 milyar dolar ihracat ile kazanlar, makineler faslı izlemiştir. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz üçüncü fasıl ise 9,3 milyar dolar ihracat ile elektrikli makine ve cihazlar grubu olmuştur. 2020 yılında sektörlere göre ihracatta, 29 fasılda ihracat rekoru kırdığımız görülmektedir. Plastik ve mamulleri, meyveler ve halılar gibi fasıllarda bugüne kadarki en yüksek ihracat seviyeleri yakalanmıştır."

İthalattaki gelişmelere ilişkin de bilgiler veren Pekcan, 2020 yılında en fazla ithalatın Çin’den gerçekleştirildiğini söyledi. Bu artışta, salgın şartlarındaki talebe de bağlı olarak, cep telefonu ve tabletler gibi elektronik ürün ithalatındaki artışın etkili olduğunu anlatan Pekcan, Çin’i Almanya ve Rusya'nın takip ettiğini belirtti.

- 18 bin 123 firma ilk kez ihracat yaptı. "İhracatçı portföyü içindeki KOBİ oranı yüzde 71" 

Tüm bunların yanında, ihracatçı sayısındaki artışın sürmesinin de ayrıca önemli ve değerli olduğunu belirten Bakan Pekcan, "2020 yılında ihracatçı sayımız bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artarak 87 bin 400’ü aşmıştır. ifadesini kullandı.

milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiren ihracatçı sayısı 2019’da 14 bin 481 iken, bu rakamın salgın koşullarına rağmen 14 bin 620’ye yükseldiğini ifade etti.

- "2021 yılında ihracatçılara desteğimizi 4,1 milyar liraya çıkardık"

- "17 bin 514 ihracatçımıza hususi damgalı pasaport temin ettik"

"Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar uyarınca mayıs ayından bu yana toplam 15 sanal fuar organizasyonu 92 bini aşkın ziyaretçiyle gerçekleşmiştir. 43 sanal ticaret heyetinde yaklaşık 7 bin ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Bakanlığımızca onaylanan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, 2020 yılı için yüzde 80, takip eden yıllarda yüzde 60 oranında desteklenmektedir."

- "e-Ticaret hacmi 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 64 arttı"

"e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasının önemine dikkati çeken Pekcan, "Kampanyadan yaklaşık 135 bin KOBİ yararlanmış, 3 bin 761 KOBİ'miz ilk defa e-ticaretle tanışmış ve KOBİ'lerimize vadesinden önce 1,2 milyar lira aktarılmıştır." bilgisini verdi.

-"İngiltere ile ticaretimizin imzalanan yeni STA sayesinde daha da gelişmesini umuyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasıyla (STA), Gümrük Birliği'nden bugüne kadar elde edilen kazanımın korunduğunu ve iş insanları açısından belirsizliğin ortadan kaldırıldığını belirterek, "İngiltere ile ticaretimizin imzalanan yeni serbest ticaret anlaşması sayesinde daha da gelişmesini umuyoruz." dedi.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

4 Ocak 2021 Pazartesi

OSTİM'den Bir Dış Ticaret Projesi; Ekonominin Aşısı İhracat


DIŞ TİCARET UZMANI YETKİNLİK GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI

 Açılış Konuşmaları

14.00 - 14.15 Orhan AYDIN OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı

14.15 - 14.30 Gürsel BARAN ATO Başkanı

14.30 - 14.45 Nurettin ÖZDEBİR ASO Başkanı

14.45 - 15.15 Projenin Tanıtımı

 15.15 - 15.30 Kahve Arası 

15.30 - 18.00 1. Ders “Dış Ticarete Giriş”  Ferhat AKYÜZ

 ATO Dış İlişkiler ve Fuarlar Müdürü

 Moderatör: Dr. Meral GÜNDÜZ

OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörü 

Tarih; 6 Ocak 2021 Çarşamba

Program Linki;

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek olan toplantıya,  başlangıcından 5-10 dakika önce aşağıdaki linki tıklayarak katılım sağlayabilirsiniz.
🔽

https://us02web.zoom.us/j/83361856790?pwd=SThTaGxRM3VqTmhFa0ZFRWlYalhmUT09 

Meeting ID: 833 6185 6790

Passcode: 397218

Covid-19 döneminde ekonomik çıkış yolu olarak nitelendirilen ihracatın artırılması ve sürdürülebilirliği açısından insan kaynağının çok önemli bir unsur olduğundan hareketle, OSTİM iş dünyasının dış ticaret uzmanı ihtiyacını karşılamak üzere “Dış Ticaret Uzmanı Yetkinlik Geliştirme Programı” na başlıyoruz. Program ile firmalarımızın halihazırda istihdam ettikleri dış ticaret uzmanlarının yetkinliklerinin geliştirilmesini hedefliyoruz. 

OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü tarafından organize edilen  Ocak-Şubat 2021 döneminde gerçekleştirilecek  90 saatlik programda,  katılımcılar 21 farklı konu hakkında eğitim alacaklar.

Pograma katılım ücretsiz olup Programda dersler; İlgili Kamu kurumların uzmanları,  OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü ve Profesyonel eğitmenler tarafından verilecektir.

İletişim: disticaret@ostim.org.tr 

Düzenleyen: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü