Sektör Analizi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sektör Analizi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

10 Ağustos 2021 Salı

Ukrayna Medikal Cihaz ve Aletler Sektörü Raporu Yayınlandı


Mülga Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü çatısı altında, Pazar Araştırması çalışmalarından biri olan “Ukrayna Medikal Cihaz ve Aletler Sektörü” raporu yayınlandı.

Rapor Ukrayna sağlık, medikal cihaz ve aletler sektörü hakkında detaylı ve güncel bilginin yanı sıra; Ukrayna pazarı dağıtım kanalları ve önemli ithalatçılar hakkında da önemli bilgiler içermektedir.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

8 Haziran 2021 Salı

Uluslararası Standartlar Teşkilatı Tıbbi Cihaz Sektöründe Yeni Standartlar Yayınladı

Tıbbi cihaz sektöründe hali hazırda yaklaşık 500.000 teknolojinin mevcut olduğu, yaşlanan nüfus, tıptaki ilerlemeler ve kronik hastalıklarda artan yaygınlık nedenleriyle tıbbi cihaz sektöründeki teknolojilerin artmaya devam edeceği ifade edilmektedir.

Tahminlerin, küresel tıbbi cihaz endüstrisinin değerinin 2025 yılına kadar 612 milyar ABD dolarına ulaşacağını gösterdiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı), ISO birçok Uluslararası Standart ve Rehber Doküman hazırlayarak, uyulması gereken çok sayıda ulusal, bölgesel ve uluslararası düzenleyici gereklilikleri karşılamayı ve ürünlerinin güvenli ve etkili olmasının sağlanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Son standart ilaveleri özellikle üreticilere yönelik olarak yayınlanmış olup, doğru ürün bilgileri ve cihazın piyasaya çıktıktan sonra etkin bir şekilde izlenmesi konusunda rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır.

ISO 20417, Tıbbi cihazlar - Üretici tarafından sağlanacak bilgiler, tüm coğrafi konumlardaki tüm cihazlarda tutarlı olan ortak genel gereksinimleri sağlayarak ürün bilgi düzenlemelerini karşılama sürecini basitleştirir. Yeni standardın, merkezi bir kaynak olarak hizmet etmesi amaçlanmıştır. 

Diğer yeni standartlar ve detay bilgi için tıklayınız. 

27 Mayıs 2021 Perşembe

Ankara Kalkınma Ajansı Dış Ticaret Mentorluk Programı Açıldı

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından, Ankara’nın dış ticaret hacminin artırılması hedefine katkı sağlamak adına tasarladığı ve 2021 yılı süresince yürüteceği Dış Ticaret Mentorluk Programı açıldı. Detay bilgi için tıklayınız.
Son Başvuru Tarihi: 15 Haziran 2021 (23.59)
Son başvuru tarihi beklenmeden gelecek başvurular sürekli değerlendirmeye alınacak olup uygun görülen şirketlerle mentorluk ve danışmanlık süreçlerine 2021 yılı Mayıs ayından itibaren başlanabilecektir. 2021 yılı sonuna kadar tüm işletmelerin programı tamamlaması hedeflenmektedir. Programın uygulanmasına son başvuru tarihi beklemeden başlanacağı ve programa katılım kontenjanla sınırlı olduğu için son başvuru tarihi beklenmeden başvuru yapılması önerilmektedir.
Kaynak:  Ankara Kalkınma Ajansı

9 Nisan 2021 Cuma

Makine İhracatçıları Birliği'nden Dijital Terimler Kılavuzu

Makine İhracatçıları Birliği, üretim ve ticaret alanları da dâhil olmak üzere, dijitalleşmeyle hayatımıza giren 300’den fazla kavramı ele alan Dijital Terimler Kılavuzu’nu çevrim içi hizmete sundu.

Dijital Terimler Kılavuzu, www.digital-glossary.com Türkçeleşmiş terimleri İngilizce ve Almanca karşılıkları ve kaynaklarıyla birlikte veriyor.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü


25 Şubat 2021 Perşembe

Arjantin, Şili, Uruguay ve Paraguay Sanal Ticaret Heyeti


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)19-23 Nisan 2021 tarihleri arasında Latin Amerika’ya (Arjantin, Şili, Uruguay, Paraguay) yönelik bir Sanal Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, bahse konu ülkelerden iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.    

Sanal Ticaret Heyeti Çelik, Çimento, Cam, Seramik Ve Toprak Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, İnşaat Malzemeleri, Makine ve Aksamları (Madencilik ve Tarım İçin Makine ve Yedek Parçalar) Elektrik-Elektronik (Elektrik Malzemeleri Ve Ekipmanları) Mutfak Eşyaları, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri (Tıbbi Malzemeler, Borular), Motor sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden azami 25 firmanın katılımları ile gerçekleşecektir. 
 
Detay bilgi için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü 


21 Şubat 2021 Pazar

Ürün Güvenliği; Rusya'da Standartlar ve Teknik Düzenlemeler

Rusya’da ürün güvenliği ve denetimi alanında sorumlu kurumlar ve iştigal alanları,

Rusya’da ürün belgelendirme prosedürü, temelde, uygunluk sertifikası ve uygunluk beyanı gibi belgeler (Ürün veya tesis, üretim süreci, ürünlere ilişkin kullanma, saklama ve taşıma, satma ve geri dönüşüm, hizmetin veya işin teknik kurallara göre ifa edilmesi gibi konular, uygunluk işlemlerinin muhtevasında yer almaktadır.),

Zorunlu Uygunluk Onayına Tabii Ürünler,

Standartlar ve Teknik Düzenlemeler gibi konularda uygulamalara ilişkin bilgi edinmek, ilgili kurum  ve kuruluşlara ulaşmak için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

18 Şubat 2021 Perşembe

Ankara Sanayi Odası Tarafından, Ticaret Bakanlığı'nca Hizmete Sunulan Kolay İhracat Platformu Tanıtım Webinarı DüzenleniyorAnkara Sanayi Odası (ASO) İhracat Destek Ofisi tarafından, Ticaret Bakanlığı tarafından hizmete sunulan Kolay İhracat Platformu'nun kullanımın tanıtılması amacıyla, 25 Şubat 2021 tarihinde saat 15.00'de Zoom uygulaması aracılığıyla "KOLAY İHRACAT PLATFORMU TANITIM WEBİNARI"  düzenleniyor. 

Kolay İhracat Platformu; yapay zeka ile firmaya göre hedef pazar ve müşteri bulma, pazara giriş haritası belirleme, sektör ve ülke raporları, dış ticaret mevzuatı, dış ticaretle ilgili haberler ve etkinlikler konularını içermektedir. Söz konusu Platformun kullanımına ilişkin sunum Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacaktır. 

Toplantıya katılmak isteyenlerin 23 Şubat 2021 tarihine kadar https://www.aso.org.tr/form/kolay-ihracat-platformu-webinari-107 linkinde yer alan formu doldurması gerekmektedir. Toplantıya ilişkin webinar linki kayıt olan firmalara bilahare ASO tarafından bildirilecektir. 

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

17 Şubat 2021 Çarşamba

Ürün Güvenliği; Hindistan'da Standartlar ve Teknik Düzenlemeler

İhraç pazarlarınızda teknik engeller ile karşılaşmamak önceden bilgi sahibi olmak ve ihracatınızı bu esaslara göre düzenlemek açısından, ihracat yapacağınız ülkelere ilişkin teknik düzenlemeler ile ilgili kurum kuruluşlar ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmanız önemli olacaktır.

Hindistan sizin için potansiyel arz eden  ihracat pazarı ise Hindistan`da kalite ve ürün güvenliği konularında zorunlu belgelendirme sistemi mevcuttur. Standartlar, Teknik Düzenlemeler, Akreditasyon, Ürün güvenliği/güvenilirliği, İthalat Denetimi, Piyasa Gözetimi Denetimine ilişkin uygulamalara ilişkin bilgi edinmek, ilgili kurum ve kuruluşlara ulaşmak için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

14 Şubat 2021 Pazar

Hindistan Elektrik Üretim, İletim Ve Dağıtım Ekipmanları Sektörü Yerinde Pazar Araştırması

Ticaret Bakanlığı tarafından İhracat Ana Planı’nda hedef ülkelerinden olan Hindistan’da yine hedef sektör olan elektrik-elektronik sektörü elektrik üretim, iletim ve dağıtım ekipmanları alanında bir YPA-Yerinde Pazar Araştırması gerçekleştirilmiş olup çalışmaya ulaşmak için
tıklayınız.

Ticaret Bakanlığı DTUE (Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler) Genel Müdürlüğü Dış Pazar Analizleri ve Proje Geliştirme Dairesi tarafından hazırlanan Hindistan elektrik üretim, iletim ve dağıtım ekipmanları sektörü YPA raporunda; Elektrik tüketiminin artmasında nüfus, nüfus artışı, nüfusun elektriğe erişimi, coğrafi büyüklük, büyüme, sanayi üretimi ve otomasyonun artması, kentleşme, elektrik tüketen cihazların yaygınlaşması vb. gibi faktörlerin katkı sağladığı belirtilmektedir. 

Ayrıca, çalışma konusu sektörün küresel ticaretini etkileyen önemli bir unsur olan elektrik tüketimi açısından Hindistan’ın dünyadaki üçüncü büyük elektrik tüketicisi olduğunun  gözlendiği ve Hindistan’ın elektrik tüketiminin ortalama olarak yılda %7 oranında artarak 2030 yılına kadar 2.338 TWH’ye yükselmesinin beklendiği ifade edilmektedir. 

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Dış Ticaret Bilgi Kaynakları, Pazar Analizleri Ve Dış Temsilcilikler İle İlişkiler Seminerimizden

"Ekonominin Aşısı İhracat"

DIŞ TİCARET BİLGİ KAYNAKLARI, PAZAR ANALİZLERİ ve DIŞ TEMSİLCİLİKLER  İLE İLİŞKİLER" Seminerimizden...
 
Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü Ülke Masaları Daire Başkanı Bahadır Necat, seminer kapsamında Dış pazar araştırmalarının başarılı bir ihracat planlamasının en önemli unsuru olduğunu ifade ettiler.   

Dış Pazar Araştırmalarının, “Ön Araştırma” ve “Pazar Yerinde İnceleme” şeklinde yapılması gerektiğine değinen Sn. Necat, Ön araştırma, hedef pazarın seçilmesi ve hedef pazar potansiyelinin ölçülmesiyle gerçekleşmektedir. Ön Araştırma olarak adlandırılan masa başı araştırmasında, ürünün GTİP numarasının belirlenmesi, ürünün sınıflandırılması, hedef olabilecek pazarın tespiti, bilgi kaynaklarının incelenerek hedef pazarın analizi gümrük vergilerinin belirlenmesi, hedef pazardaki alıcıların tespiti, alıcılarla iletişime geçilmesi, ihracat destekleri hakkında bilgi edinme konularının ele alınması gerektiğini belirttiler.
 
Dış Pazar Analizleri ve Proje Değerlendirme Daire Başkanı S. Ceren Angılı, Yerinde Pazar Araştırmasının dış ticarette önemli bir yere sahip olduğunu, kamu olarak yürüttükleri yerinde pazar araştırması çalışmalarında sadece iş insanlarıyla değil, sektördeki düzenleyici kuruluşlarla, ilgili bakanlıkta görev yapan uzmanlarla görüşüldüğünü ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla çeşitli öneriler ortaya çıkarılmaya çalışıldığını ifade ettiler. Sn. Angılı, dış ticaret konusunda 2021 yılı için belirlenen araştırma çalışmalarına da değinerek, “2021 yılında “ABD’nin mücevher pazar araştırması” çalışmamız var. Bunun dışında otomotiv ve otomotiv yan sanayi ile ilgili çalışmalar gerçekleştireceğiz. Ayrıca, Ukrayna Medikal Cihaz ve İlaçları konusunda pazar araştırması gerçekleştireceklerini de belirttiler.
 
Sn. Yiğit ÖZMERT tarafından Ticaret Müşavir/Ataşelikleri ile ilişkiler hususunda Bakanlık web sitesinde yer alan Müşavire Danışın uygulamasının kullanılması ile hedef pazarlara ilişkin taleplerin Ticaret Müşavirlerine doğrudan iletilebileceğinden bahsedilerek, sistemini kullanımı açıklandı. Ayrıca, Ticaret Müşavirliklerine ulaşan taleplerin "Dış Talepler Bülteni"ne doğrudan girişinin yapıldığı ve bu sisteminde İhracatçı Birlikleri sicil numarası ile kullandığı bilgisi paylaşıldı. Sistemlerin kullanımına ilişkin olarak katılımcıların sorularını cevaplandırdılar. 

Düzenleyen; OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

11 Şubat 2021 Perşembe

Almanya Otomotiv Sektörü

Berlin Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan Almanya Otomotiv Sektör Raporunda dikkat çeken  bazı hususlar  aşağıda sunulmakta olup çalışmanın detayı için tıklayınız.
;
Otomotiv sektörü F. Almanya’nın en büyük sanayi sektörlerinden biridir. F. Almanya, otonom sürüş teknolojisi de dahil olmak üzere yüksek teknolojili otomotiv ürünleri söz konusu olduğunda dünyanın en güçlü ülkelerinden biridir.

F. Almanya,  Avrupa’nın en büyük OEM (“Original Equipment Manufacturer”) fabrikalarına sahiptir. 43 tane OEM fabrikası ile Avrupa’da otomobil sektöründeki üretimin üçte birinden fazlası F. Almanya’da gerçekleştirilmektedir. 2019 yılı itibarıyla F. Almanya’nın AB’deki OEM pazar payı % 55’in üzerindedir.

Küresel Koronavirüs pandemisinin küresel otomobil endüstrisi üzerinde geniş kapsamlı etkileri olmuştur. Wuhan'da SARS-Cov-2 virüsünün ilk yayılmasıyla Çin'den gelen tedarik zincirleri kısmen kesintiye uğramış veya askıya alınmıştır. Klasik OEM iş modelinin yavaş yavaş değiştirilmesinin bir sonucu olarak, sanayideki tedarikçilerin rolü bundan önce önemli ölçüde artmıştı. 

Covid-19 krizi, tüm aktörleri tedarik zincirlerini ve kaynak bulma stratejilerini yeniden değerlendirmeye zorlamıştır. Bununla birlikte, otomotiv endüstrisi için küresel tedarik zinciri yapılarındaki büyük değişiklikler şu anda öngörülmemektedir; OEM'lerin gelecekte kritik  bileşenler için alternatif tedarikçiler kullanması ve herhangi bir potansiyel sağlık veya ekonomik krizi önlemek için erken uyarı sistemlerini başlatma olasılığı yüksektir. Avrupa ve Almanya'nın, Çin’den bağımsız tedarik zinciri arayışları, büyük olasılıkla stok hacimlerinin artmasına sebep olacaktır. 


Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

3 Şubat 2021 Çarşamba

30 Ocak Tarihli Düzenleme ile Hedef Ülke-Hedef Sektör Destekleri

30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hedef ülkelerin ithalatından alınan payı artırmak amacıyla geliştirilen "hedef ülke-hedef sektör" yaklaşımı ise "İhracat Ana Planı" ile otomotiv, makine, elektrik-elektronik, gıda ve kimya olarak belirlenen yüksek katma değerli 5 hedef sektörün ihracat odaklı faaliyetlerini daha da güçlü şekilde destekleme vizyonunu esas alıyor.

Yapılan düzenlemeyle otomotiv, makine, elektrik-elektronik, gıda ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçıların 2021 yılı için hedef ülke olarak belirlenen;

ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili'de

katıldıkları yurt dışı fuarlar, iştirak ettikleri sektörel ticaret heyetleri, ticaret yapmak amacıyla açtıkları çeşitli birimlerin kira ödemesi ve tanıtım ile marka tescil giderlerine Ticaret Bakanlığınca sağlanmakta olan ilave destek oranları 5'er puan daha artırılacak.

28 Ocak 2021 Perşembe

Brexit Sonrası Dönemde İngiltere ile Ticaret ve Yatırım Fırsatları Semineri


Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" seminerleri dizisinde Londra Ticaret Müşavirliği ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile 2 Şubat
 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Birleşik Krallık semineri  gerçekleştirilecektir.

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler;  seminerine kayıt için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

27 Ocak 2021 Çarşamba

Meksika Müteahhitlik Ve Teknik Müşavirlik Sektörü Ülke RaporuSektördeki İş Fırsatları, Müteahhitlik Sektöründe Yabancı Firma Faaliyetlerine Yönelik Kısıtlamalar, Riskler ve/veya Avantajlar, Ülkede Müteahhitlik Projesi Yürüten 3. Ülkeler ve Firmaları,  Meksika’da Kısa ve Uzun Vadede İhaleye Çıkılacak Önemli Projeler, Teknik Müşavirlik Sektörü gibi hususları da kapsayan  "Meksika Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Sektörü Ülke Raporu"na Ticaret Müşavirliği web sayfası Müşavirlik Raporları başlığından ulaşabilirsiniz.

Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü


 

8 Ocak 2021 Cuma

2 Ekim 2020 Cuma

Filipinler Müteahhitlik Ve Teknik Müşavirlik Sektör Raporu

Ticaret Bakanlığı Filipinler - Manila Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan "Filipinler Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Sektör Raporu"nda;

Ülkenin müteahhitlik sektörüne ilişkin 2018-2019 yılı bilgileri ve 2020 yılı beklentileri, 
Kısa ve uzun vadede uluslararası ihaleye çıkılacak önemli projeler; raylı sistem, demir yolu ve metro, inşaat, altyapı ve enerji,
Müteahhitlik sektöründe yabancı firma faaliyetlerine yönelik kısıtlamalar, riskler ve/veya avantajlar,
Makine, ekipman ve yapı malzemesi ithalatı yönünden lojistik altyapı, 
Müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünü düzenleyen mevzuata ilişkin bilgiler,
Yatırım mevzuatı ve Türk firmalarının faaliyetleri gibi konular yer almaktadır.

Raporu incelemek için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü 

22 Eylül 2020 Salı

Hizmet İhracatı Destekleri Artık "Kolay Destek" Web Sitesinde

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, 'Kolay Destek' (https://kolaydestek.gov.tr/) web sitesi üzerine hizmet ihracatçılarına yönelik destekler de eklendi.

Çeşitli sektörlerde mal ticaretiyle ilgilenen firmalara ek olarak sağlık turizmi, lojistik, eğitim, bilişim, yönetim danışmanlığı gibi farklı sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak adına hazırlanan bilgi, belge ve destek programların yanısıra, ihracatçıların potansiyel müşterilerine ulaşmasından, yurtdışında reklam vermeye, fuar katılımlarından, kredi fırsatlarına kadar ihracatçılara pek çok bilgi  "Kolay Destek"  web sitesi üzerinde yer alıyor. 

Hizmet İhracatı Desteklerine ulaşmak için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü 

19 Eylül 2020 Cumartesi

Ticari Fırsatlar; Hindistan’da Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtım Ekipmanları Yerinde Pazar Araştırması Raporu Sunumu

İhracat Ana Planı hedef ülkelerinden olan Hindistan’da elektrik üretim, iletim ve dağıtım ekipmanları alanında gerçekleştirilen Yerinde Pazar Araştırması sonuçları  22 Eylül 2020 tarihinde saat 10:30-12:30 arasında ihracatçı firmalar ile elektronik ortamda paylaşılacaktır. 

Dünyanın üçüncü büyük elektrik tüketicisi olan Hindistan'da, büyümeye devam etmesi beklenen elektrik üretim, iletim ve dağıtım ekipmanları sektörünün 2019 yılı  ithalatı 6,5 milyar dolar seviyesindedir.

Ayrıntılı bilgi için dpadtue@ticaret.gov.tr

Kayıt için: https://zoom.us/j/98862240139

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü 

17 Eylül 2020 Perşembe

Ticari Fırsatlar; Avustralya ve Yeni Zelanda Altyapı Boru Hattı Projeleri

Avustralya ve Yeni Zelanda'daki kamu altyapı faaliyetleri ile ilgili yatırımcılara, inşaatçılara, hükümetlere ve diğer kurumlara ileriye dönük çalışma programları yapılmaktadır.

 Avustralya ve Yeni Zelanda Altyapı Boru Hattı (ANZIP), sektöre, nerede hangi altyapı fırsatlarının mevcut olduğu ile ilgili bilgi hizmeti sağlamaktadır. Demiryolu, ulaşım, enerji sektörlerinin altyapı projeleri hakkında duyurular yapılmaktadır.

Avustralya ve Yeni Zelanda' da gerçekleşen altyapı boru hattı projelerini incelemek için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

15 Eylül 2020 Salı

Ticari Fırsatlar; Malezya Müteahhitlik Ve Teknik Müşavirlik Sektörü Raporu

Ticaret Bakanlığı Malezya-Kuala Lumpur Ticaret Müşavirleri tarafından hazırlanan Malezya müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörü raporunda; Malezya müteahhitlik sektörü, sektöre İlişkin 2018-2019 yılı bilgileri ve 2020- 2021 yılı beklentileri incelenmiş.

Raporda ayrıca; Malezya altyapı yatırımlarına ilişkin çalışmalar,  ülkede müteahhitlik projesi yürüten 3. ülke firmaları, Malezya’da müteahhitlik ve yapı projelerini üstlenecek yabancı şirketlerin yükümlü olduğu yasal mevzuat, yabancı yatırım mevzuatı, yabancı firmaların müteahhitlik ve inşaat sektörlerine ilişkin ihalelere iştirakı için izlemesi gereken prosedürler, ihale bilgileri, Türk müteahhit firmaların faaliyetleri yer almaktadır.

Raporu incelemek için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü