Ticari Önlemler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ticari Önlemler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

28 Aralık 2020 Pazartesi

BREXİT, Türkiye - Birleşik Krallık Ticareti

Ülkemiz ile  Birleşik Krallık arasında ikili ticaret anlaşması yapmak üzere, iki ülke arasında kurulmuş olan Ticaret Çalışma Grubu bünyesinde STA müzakereleri tamamlanmıştır. Anlaşma'nın Aralık ayı sonunda imzalanması planlanmaktadır. 

Birleşik Krallık ile ticarette tabi olunacak olası teknik mevzuat düzenlemelerine ilişkin bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

Birleşik Krallık ile ticarette tabi olunacak olası sektörel teknik mevzuat düzenlemelerine ilişkin bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı,

Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

14 Nisan 2020 Salı

COVID-19, Ülkelerin Uyguladığı Geçici Ticaret Önlemlerini Güncel Olarak Takip EdebilirsinizSalgın, birçok ülkenin sağlık ve tarım/gıda sektörleri dış ticaret politikalarında geçici süreli değişikliklere gitmesine neden oluyor.

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC), küresel COVID-19 salgınına karşısında ülkelerin aldığı geçici ticaret önlemlerini yeni bir gösterge paneli üzerinden sunmaya başladı. 

13  Nisan itibarıyla 80'in üzerinde ülke hayati tıbbi malzeme ve teçhizat ile kritik tarım ve gıda ürünleri ihracatında kısıtlama (ön izin gibi) veya yasaklama yoluna gitti. Bazı ülkelerde uygulama  örnekleri;
 • Arjantin: Tıbbi ventilatörlerde ihracat lisansı uygulaması.
 • Avusturalya: Bazı kişisel koruyucu ekipmanlara geçici (3 ay) ihracat yasağı.
 • Beyaz Rusya: Tıbbi malzemelerde geçici ihracat yasağı. Karabuğday, karabuğday tanesi, kuru ve yaş soğan, sarımsak ihracat yasağı. 
 • Çin: Yurt içinde satış ruhsatı olmayan firmaların test kitleri ve  tıbbi malzemelerine ihracat yasağı.
 • Macaristan: ticari olarak hidroksiklorokin sülfat ihracatı yasağı.
 • Avrupa Komisyonu, Birliğe üye devletlerin kişisel koruyucu ekipman ihracatının (Avrupa Birliğine üye devler haricinde) izne tabi olması gerektiğini bildirmiştir. 
Yine 13 Nisan itibarıyla 70’den fazla ülke ithalatın serbestleştirilmesi / kolaylaştırılması  veya ürüne bağlı  ithalat yasağı (tarımsal ürünler ağırlıklı) uygulamasına gitti. Bazı ülkelerde uygulama  örnekleri;
 • Arjantin: Çin'den iğneli veya iğnesiz plastik, tek kullanımlık, steril şırıngaların ithalatı için anti-damping vergisinin geçici olarak askıya alınmasıBazı tıbbi malzemeler için gümrük tarifelerinin geçici olarak kaldırılması.
 • Kanada: Yüz maskeleri, cerrahi eldivenler ve dezenfektanlarda gümrük tarifelerinin geçici olarak kaldırılması.    
 • Hindistan: Tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlarda gümrük tarifelerinin azaltılması (% 10'dan% 5'e kadar).
 • Endonezya: Maske ve kişisel koruyucu ekipmanlar gibi bazı ürünlerin ithalatında sertifika gerekliliklerinin geçici olarak kaldırılması.
Güncel gelişmeleri takip etmek için tıklayınız.

Diğer taraftan,  Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), dünya ticaretini düzenleyen Ticarette Teknik Engeller (TBT) ile Sağlık ve Bitki Sağlığı Anlaşmalarını (SPS) esas alarak bildirimde  bulunan ülkelerin  dış ticaret politika önlemlerini  güncel olarak yayınlıyor. Bildirimlere ulaşmak için tıklayınız.

Ülkelerin aldığı tedbirleri her iki kaynaktan da kontrol etmekte fayda olacaktır. 

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü     

9 Nisan 2020 Perşembe

Covid -19'un Tedarikçi Ağları ve Hizmet Sektörüne Etkileri, Dünya Ticaretine YansımalarıSalgın nedeniyle yaşanan ekonomik krizi diğer finansal krizlerden ayıran iki önemli husus vurgulanmaktadır. Bunlardan birisi küresel değer zincirlerinde yaşanan kırılmalar diğeri ise hizmet ticaretindeki sert düşüşler. 

Covid-19, Çin ile sınırlı olduğunda değer zincirinin bozulması önemli bir sorunken, salgına dönüşmesi dünya ticaretinde ve özellikle bazı sektörlerde sert düşüşleri işaret ediyor. Özellikle, elektronik ve otomotiv ürünleri gibi karmaşık değer zinciri (tedarikçi ağları) bağlantıları ile karakterize edilen sektörlerde düşüşün çok net olacağı ifade ediliyor. 

Örneklenirse, Ford Motor otomotiv firması yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, şirketin Avrupa’da  tekrar üretime başlama kararı almasının, salgının önümüzdeki haftalardaki seyrine, ulusal operasyonel kısıtlamalara ve tedarikçi ağlarının çalışma yeteneğine bağlı olduğu belirtildi.

OECD’nin Katma Değerli Ticaret verilerine göre, elektronik ihracatında yabancı  tedarikçilerin payı ABD için % 10, Çin için % 25, ​​Kore için % 30'dan fazla, Singapur için % 40'tan fazla, Meksika, Malezya ve Vietnam için % 50'den fazla.

Çin'de başlayan ve Avrupa ve Kuzey Amerikayı da kapsayan salgın nedeniyle alınan sosyal mesafe önlemi, fabrikaların geçici olarak kapanmasına neden oldu ve önemli üretim girdilerinin ithalatı kesintiye uğramaya başladı.

Diğer taraftan, Dünya Ticaret Örgütü’nün ticaret tahminlerine dahil olmamakla birlikte, mal ticaretinin gerçekleştirilmesi çoğu zaman hizmet sektörüne bağlıdır. Bu açıdan, mal ticareti, nakliye gibi hizmet sektörlerini doğrudan etkilemektedir. 

Ulaşım ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle birçok perakende ve konaklama kuruluşunun hizmetini durdurmak zorunda kalması nedeniyle, hizmet sektörü ticareti COVID-19'dan doğrudan etkilendi.

Diğer taraftan, hizmetler sektörünün bazı alt sektörlerinde ticaret artarak devam ediyor. Salgın nedeniyle, evden çalışma ve evde kalma tedbirleri, insanların sosyalleşme ihtiyacının bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığı ile karşılanmasına yol açtı. Bu durum, talep patlaması olarak nitelendiriliyor.

COVID-19 salgınının, uluslararası ticaret üzerindeki etkisi henüz ticaret verilerinde tam olarak yansımamakla beraber, bazı öncü göstergeler yavaşlamanın kapsamı ve önceki krizlerle karşılaştırılması hakkında ipucu olarak değerlendirilebilir.

Satınalma Yöneticileri Endeksinden (PMI) elde edilen "Yeni İhracat Siparişleri Endeksleri" bu konuda yol gösterici olabilir. Mart ayı için "Yeni İhracat Siparişleri" endeksinin 50 temel değerine göre 43.3'e ve hizmetler sektörü ihracatı endeksinin 35.5'e düşmesinin ciddi bir gerilemeyi işaret ettiği belirtiliyor (JP Morgan).

Kaynaklar: Dünya Bankası
                  Reuters  
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

7 Nisan 2020 Salı

Koronavirüs - Bankacılık İşlemleri ve Dünya Ticareti Üzerine Etkisi

Koronavirüs kaynaklı halk sağlığı müdahalelerinin bir sonucu olarak, Bankalar uluslararası ticaretin finansmanı işlemlerini gerçekleştirmede artan zorluklarla karşılaşmaktadır. 

Salgın nedeniyle birçok ülkede Bankalar kısaltılmış çalışma saatleri ve/veya azaltılmış personel ile çalışmaktadır. Oysa, uluslararası ticarette ödemeleri gerçekleştirmek ve nihayetinde malların alıcılara teslim edilmesi için gerekli belgelerin hazırlanması gibi işlemlerin neredeyse tamamı basılı dokümantasyona dayanmakta ve bizzat Banka personeli tarafından yürütülmesi  gerekmektedir.

Banka personeli belgeleri bizzat işleyemediği için, temel tıbbi ve gıda ürünleri de dahil olmak üzere mal ticaretinin işleyişinde riskin artacağı ifade edilmektedir. 

Uluslararası Ticaret Odası (ICC) ve Bankalar, ticari işlemlerin yürütülmesinde olası aksamaları sınırlamak için hızlı ve daha önce benzeri görülmemiş adımlar atarken, kağıtsız ticarete anında geçişi sağlamak için hükümetlerin etkin müdahalesinin potansiyel olumsuz sonuçları azaltacağı da belirtilmektedir. .

Bankaların kontrolünün ötesinde mücbir sebep oluşması durumunun söz konusu olduğu, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) kurallarına tabi olarak yapılan ticaretin finansmanı işlemlerinde dahi, işlemin yapıldığı ülkedeki geçerli yasaya bağlı olarak bir mahkeme süreci gerekebileceği veya hükümetlerin mücbir sebep ilan edebilecekleri de ifade edilmektedir.  

Bu kapsamda,  Uluslararası Ticaret Odası (ICC), yeni koronavirüs (COVID-19) pandemisinin küresel ticaret  finans piyasasının işleyişi üzerindeki etkisini bertaraf etmek üzere çalışmalar yürüttüğünü açıklamış ve gerek uygulayıcılara teknik rehberlik gerekse politika yapıcılara düzenleyici bir yol haritası oluşturmak üzere iki rehber hazırlayarak web sitesi üzerinden sunmuştur. Çalışmalara ulaşmak için tıklayınız.

Bu çerçevede, ICC, küresel ticaret akışlarının korunması amacıyla, tüm hükümetleri elektronik ticaret belgelerinin kullanımına ilişkin acil durum önlemleri almaya çağırmaktadır. Konuya ilişkin dokümana ulaşmak için tıklayınız.


Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

2 Nisan 2020 Perşembe

OSTİM Dış Ticaret Bülteni'nin 4. Sayısı Yayınlandı


Dünya ve ülkemiz dış ticaret gündeminden konuların yer aldığı OSTİM Dış Ticaret Bülteni’nin 4. Sayısı Yayında...

Koronavirüs ve Dış Ticaret Tedbirleri,
Koronavirüs ve Ülkelerin Ekonomileri Nasıl Etkilendi,
Dış Ticarete İlişkin Gelişmeler,
Dış Ticaret Eğitimi ve daha fazlasına bültenimizin bu ay ki sayısından ulaşabilirsiniz.
Dış Ticaret Bülteninin 4.sayını incelemek için tıklayınız. 
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü


Ülkemiz ve Dünya dış ticaretine ilişkin konuların yer aldığı OSTİM Dış Ticaret Bülteni’nin 3. sayısında;

 • Ülkelerden; Kenya Nijerya, Meksika Hırvatistan
 • Sektörlerden; Almanya - Raylı Sistem, Kanada – Havacılık, Arap Ülkeleri – Enerji, Ab Ülkeleri – Enerji
 • Ticaret Müşavir/Ataşelerine Danışın Uygulaması
 • Desteğe Tabi Fuarlar ve Alınacak Desteğin Hesaplanması
 • Dünya Ticaret Örgütü Veri Portalı
 • Dış Ticaret Konulu Seminerlerimiz gibi konularda bilgiler yer almaktadır. 
Dış Ticaret Bülteni Şubay ayı sayısını incelemek için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

26 Mart 2020 Perşembe

Koronavirüs - Türkiye ve Dünyada Karayolu Taşımacılığında Mevcut Durum


Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin (UND), 
"Koronavirüs'ün Taşımacılığa Etkisi Haritası" ihracatçı firmalarımız için  çok önemli bir rehber  niteliğinde. 

UND, Koronavirüs nedeni ile sınır kapılarımızdaki son durumu ve diğer ülkelerdeki taşıma yasaklarını sürekli güncellenen interaktif harita ile paylaşmaktadır.

İnteraktif Haritayı incelemek için tıklayınız.

Kaynak: UND
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

9 Mart 2020 Pazartesi

Koronavirüs Sebebi ile İptal Edilen veya Ertelenen Fuarlar


Koronavirüsün yayılması sadece Çin'deki ticaret fuarı programını etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda giderek artan bir şekilde Avrupa'daki ticaret fuarlarını ve sergilerini de etkilemektedir. Uluslararası Fuar Endüstri Derneği (UFİ) medya ortağı tarafından hazırlanan çalışmaya göre, dünya çapında 543 fuar iptal edilmiştir. 

Ertelenen veya iptal edilmiş olan tüm ticaret fuarları görmek için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

14 Ekim 2019 Pazartesi

Türkiye'de ve Dünyada Gümrük ve Pazara Giriş Uygulamaları

Ticaret Bakanlığı web sitesi  "Gümrük Uygulamalarına İlişkin Klavuzlar" kısmından gümrük işlemlerine ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca, sayfada yer alan "İhracat Bilgilendirme" bölümünden gümrük işlemleri, gümrük işlemlerinde yapılması gerekenler, ihracat çıkış işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır. 


Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC)'nin "Pazar Erişim Haritası" üzerinden; dünyada uygulanan gümrük tarifleri, tarife kotaları, tarife dışı engellere erişim ile karşılaştırma ve analiz etme  olanağı ücretsiz olarak sunulmaktadır.

7 Ekim 2019 Pazartesi

İhracat Ana Planı - Hedef Ülke FAS


Ticaret Bakanlığı İhracat Ana Planı' nda yer alan  17 hedef ülkeden birisi olan Fas hakkında detaylı bilgi için;
ITC  "Euromed Trade Helpdesk " tarafından hazırlanan Fas ithalat ve ihracat prosedürleri rehberininceleyebilir,  "Search Market Information" bölümüne hedef pazarınız kısmına Fas yazarak ve GTIP numaranızı kaydederek Fas'ta uygulanan gümrük tarifelerine ve vergilere, ülkenin ithal ettiği bazı mallara uyguladığı özel koşullara ve ticaret istatistiklerine ulaşabilirsiniz Trade and investment support institutions network" bölümüne giriş yaparak Fas'ta yer alan ticaret ve yatırım kurumlarına ait web sitelerine ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Ayrıca, Türkiye ile Fas arasında "Serbest Ticaret Anlaşması" mevcut olup,  Fas  ile ilgili ticaret temsilciliklerine, sektörel bilgilere, ikili anlaşmalara ve faydalı linklere Ticaret Bakanlığı web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

4 Ekim 2019 Cuma

İhracat Ana Planı - Hedef Ülke Özbekistanİhracat  Ana Planı - Hedef Ülke Özbekistan 

Özbekistan Büyükelçisi Sn. Alisher Agzamkhodjaev OSTİM’e ziyaret gerçekleştirdi. Türk vatandaşları için vize zorunluluğunu kaldırdıklarını ve  bir aya kadar vizesiz olarak Özbekistan'a  giriş yapılabileceğini ifade etti. 

Ticaret Bakanlığı İhracat Ana Planı' nda yer alan  17 hedef ülkeden birisi olan Özbekistan hakkında  sektörel bilgilere ve Özbekistan pazarı ile ilgili birçok kaynağa ulaşabilirsiniz.

26 Eylül 2019 Perşembe

BREXIT sürecinde Türkiye - Birleşik Krallık Ticari İlişkilerine Hazırlık Çalışması


Brexit sürecinin ülkemiz ile Birleşik Krallık ticaretine  etkisi göz önünde bulundurularak, her türlü olasılığa hazırlıklı olunmasını  amacıyla hazırlanan çalışmaya (muhtemel gümrük vergisi ve gümrük prosedürleri uygulamaları) Ticaret Bakanlığı web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, DEİK tarafından hazırlanan "Türkiye - Birleşik Krallık-AB ilişkilerinde siyasi ve ekonomik riskler ve fırsatlar" raporunu inceleyebilirsiniz. 

Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

23 Eylül 2019 Pazartesi

Avusturya Ticari Fırsatlar 1 Ekim 2019, OSTİM OSB'de


Avusturya yatırım imkanları ve  teşvikler konusunda bilgi almak isteyen  ve Avusturya ile  iş yapma pratikleri açısından sorularını  B2B görüşmeler sırasında  yöneltmek isteyen firmalar için 1-2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantıya katılım sağlamak için tıklayınız.  
Toplantı 1 Ekim  Salı  günü OSTİM OSB Eğitim salonunda gerçekleştirilecektir. 

Avusturya ülke bilgileri için  T.C. Ticaret Bakanlığı web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

4 Temmuz 2019 Perşembe

Ticaret Bakanlığı - Gümrük Uygulamalarına İlişkin Klavuz


Ticaret Bakanlığı web sitesinde yer alan Gümrükler Genel Müdürlüğü “Gümrük Uygulamalarına İlişkin Klavuzlar ” bölümünden, dış ticaret ve gümrük işlemlerinde faydalı olabilecek kaynaklara ulaşabilirsiniz. 


Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

28 Haziran 2019 Cuma

E-Ticaret ve Güven DamgasıBir e-ticaret platformu ziyaret edildiğinde o sitede güven damgası bulunması önemlidir. E-ticarette güven damgası, bir e-ticaret platformunun sağladığı asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işarettir. Avrupa Birliğinde EcommerceTrustMark, Türkiye'de de TOBB güven damgası vermektedir. 

Güven damgasına sahip olan  e-ticaret platformları, platform üzerinde ürünlerin ve/veya hizmetlerin satılması ve alınması  aşaması da  tarafların karşılaştıkları  sorunları   gidermek üzere hizmet  de sunmaktadırlar. 

Sistemde, güven damgası hizmet merkezinden ücretsiz olarak talepte bulunma seçeneği mevcut olup, bir sorun ile karşılaşıldığında, mahkemeye gitmeden önce taraflar arasında anlaşma yoluna gidilmesi için asistanlık hizmeti sunulmaktadır. Şikayet için bir çözüm yolu yoksa yasal yollara başvurma hakkı da kullanılabilmektedir. 

Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü