ITC etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ITC etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

10 Aralık 2020 Perşembe

Afrika Birliği Ticaret Bilgi Merkezi

2018 yılında Afrika Kıta Serbest Ticaret Bölgesi (AFCFTA) oluşum kararı ile birlikte Afrika bölgesinde ticaretin artırılmasına yönelik çalışmalar hızlanmıştır. 

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) tarafından desteklenen Afrika Ticaret Gözlemevi, Afrika bölgesinde yer alan ülkelerin  yer aldığı Afrika içi ticaret ile ilgili ticari bilgi ve ticari fırsatların sunulduğu çevrimiçi bir  portaldır. 

Afrika kıtasında yer alan ülkelerin, gümrük tarife istatistiktik pozisyonuna göre  pazar bilgileri karşılaştırılmaktadır. Bir ülke, ürün ve hedef pazar kombinasyonu ile ticari bilgi hizmeti de portal da yer almaktadır.

Afrika Ticaret Gözlemevi sayfasına incelemek için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

22 Haziran 2020 Pazartesi

Covid-19 Etkisinde "İhracat Potansiyeli Haritası" Güncellendi


İhracat Potansiyel Haritası 2024 tahminlerini de içerecek şekilde güncellendi.   

İhracat potansiyel haritası pazar dinamikleri, GSYİH, nüfus artışı, ticaret ilişkileri, tarifeler, pazar payları, mesafe ve denize erişim ve veri güvenilirliği gibi ikili ticareti etkileyen bir dizi faktörü göz önünde bulundurarak 5 yıllık analiz olarak hazırlanıyor ve iki yılda bir güncelleniyor. Ürünlere ilişkin potansiyel barındıran pazarları belirlemek, ülkelerin mevcut ihracatı, toplam ihracat kapasitesini ve potansiyel barındıran (untapped) kullanılmamış değere İhracat Potanstiyel Haritası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

14 Mayıs 2020 Perşembe

Tarımsal Ürünlerde Dünya Fiyatlarına Erişim

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) 300'den fazla tarımsal ürün için fiyatlar ve piyasa güncellemeleri hakkındaki gerçek zamanlı verilere ücretsiz erişim sunuyor.

Her ürün için fiyatlar çeşitlilik, kalite ve diğer özelliklere göre ayrıştırılarak mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin en son piyasa hareketlerine göre güncel kalmasını sağlayan gerçek zamanlı fiyat verilerine ulaşmak için tıklayınız.  


Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

13 Mayıs 2020 Çarşamba

COVID-19, Tedarik Zincirlerinin Kırılmasından Etkilenen Sektör ve Bölgeler


Dünya ticaretinin üçte ikisinden fazlası, üretimin son montajdan önce en az bir sınırı geçtiği küresel değer zincirleri (GVC- Global Value Chains ) aracılığıyla gerçekleşiyor. 

COVID-19 salgını G3 (Global 3) olarak adlandırılabilecek  Çin, Avrupa Birliği (AB) ve ABD üzerinde  benzeri görülmemiş bir arz ve talep şoku kombinasyonu oluşturdu. 

Sonuç olarak, yaşanan üretim  şoku ham madde, parça ve bileşenler talebinde azalma olarak yansımakta ve ihracat düşüşlerine neden olmaktadır. Bu durumdan en çok etkilenecek sektörler ise makine, plastik ve kauçuk, kimyasallar ve elektronik ekipman sektörleri olarak ifade edilmektedir.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

17 Nisan 2020 Cuma

2019 Yılı Dünya Ticaret İstatistikleri Trade Map Veri Tabanı Üzerinde Yayınlandı

Hedef pazar tespiti ve analizi açısından çok önemli bir araç olan Trade Map veri tabanı, 15 Nisan 2020 tarihi itibarıyla güncellendi.

Dünya ticaret istatistiklerini 220 ülke/bölge itibarıyla sunan Trade Map veri tabanı, istatistiksel bir veri tabanı olmaktan öte, tablolar, grafikler ve haritalar üzerinden analizi yapmaya imkan sağlayan önemli bir araç.  

Veri tabanı üzerinden, ihracat ve ithalat analizleri; ürün, ürün grubu, ülke ve ülke grupları itibarıyla gerçekleştirilebiliyor. Aynı zamanda, ihracat performansı, uluslararası talep, alternatif pazarlar ve rekabetçi pazarlar ile ithalatçı ve ihracatçı şirket bilgilerine de ulaşılmaktadır.

Veri tabanı üzerinde, 81 ülkenin ihracat ve ithalat verileri 2019 yılı itibarıyla güncellenmiş olup, 10 ülke için de Şubat 2020 itibarıyla güncel dış ticaret verileri mevcuttur. Ülke listelerine ulaşmak için tıklayınız.

Trade Map veri tabanının “Companies” başlığı altından 183 ülkenin ithalatçı ve ihracatçı firma bilgilerine de ulaşabilirsiniz.

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) tarafından geliştirilmiş olan Trade Map veri tabanına ulaşmak için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

14 Nisan 2020 Salı

COVID-19, Ülkelerin Uyguladığı Geçici Ticaret Önlemlerini Güncel Olarak Takip EdebilirsinizSalgın, birçok ülkenin sağlık ve tarım/gıda sektörleri dış ticaret politikalarında geçici süreli değişikliklere gitmesine neden oluyor.

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC), küresel COVID-19 salgınına karşısında ülkelerin aldığı geçici ticaret önlemlerini yeni bir gösterge paneli üzerinden sunmaya başladı. 

13  Nisan itibarıyla 80'in üzerinde ülke hayati tıbbi malzeme ve teçhizat ile kritik tarım ve gıda ürünleri ihracatında kısıtlama (ön izin gibi) veya yasaklama yoluna gitti. Bazı ülkelerde uygulama  örnekleri;
  • Arjantin: Tıbbi ventilatörlerde ihracat lisansı uygulaması.
  • Avusturalya: Bazı kişisel koruyucu ekipmanlara geçici (3 ay) ihracat yasağı.
  • Beyaz Rusya: Tıbbi malzemelerde geçici ihracat yasağı. Karabuğday, karabuğday tanesi, kuru ve yaş soğan, sarımsak ihracat yasağı. 
  • Çin: Yurt içinde satış ruhsatı olmayan firmaların test kitleri ve  tıbbi malzemelerine ihracat yasağı.
  • Macaristan: ticari olarak hidroksiklorokin sülfat ihracatı yasağı.
  • Avrupa Komisyonu, Birliğe üye devletlerin kişisel koruyucu ekipman ihracatının (Avrupa Birliğine üye devler haricinde) izne tabi olması gerektiğini bildirmiştir. 
Yine 13 Nisan itibarıyla 70’den fazla ülke ithalatın serbestleştirilmesi / kolaylaştırılması  veya ürüne bağlı  ithalat yasağı (tarımsal ürünler ağırlıklı) uygulamasına gitti. Bazı ülkelerde uygulama  örnekleri;
  • Arjantin: Çin'den iğneli veya iğnesiz plastik, tek kullanımlık, steril şırıngaların ithalatı için anti-damping vergisinin geçici olarak askıya alınmasıBazı tıbbi malzemeler için gümrük tarifelerinin geçici olarak kaldırılması.
  • Kanada: Yüz maskeleri, cerrahi eldivenler ve dezenfektanlarda gümrük tarifelerinin geçici olarak kaldırılması.    
  • Hindistan: Tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlarda gümrük tarifelerinin azaltılması (% 10'dan% 5'e kadar).
  • Endonezya: Maske ve kişisel koruyucu ekipmanlar gibi bazı ürünlerin ithalatında sertifika gerekliliklerinin geçici olarak kaldırılması.
Güncel gelişmeleri takip etmek için tıklayınız.

Diğer taraftan,  Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), dünya ticaretini düzenleyen Ticarette Teknik Engeller (TBT) ile Sağlık ve Bitki Sağlığı Anlaşmalarını (SPS) esas alarak bildirimde  bulunan ülkelerin  dış ticaret politika önlemlerini  güncel olarak yayınlıyor. Bildirimlere ulaşmak için tıklayınız.

Ülkelerin aldığı tedbirleri her iki kaynaktan da kontrol etmekte fayda olacaktır. 

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü     

4 Nisan 2020 Cumartesi

Salgından Toparlanmaya: COVID-19'un Küçük İşletmeler Üzerindeki Etkisi


Koronavirüs salgını dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini kısıtladı. Herkes, hükümetlerin önce sağlık  için hızlı hareket etmelerini ve bu önlemlerin ekonomileri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaları gerektiğini kabul ediyor. 

Tartışma genellikle bu fırtınanın makro ekonomik etkisine doğru eğilirken, Paul Krugman'dan bir alıntı bize bugünü anlatıyor.  ‘Ülkeler yurt dışından mal almıyor veya satmıyor, bunu şirketler yapıyor.' COVID19'un yol açtığı yavaşlama, sonuçta, işletmelerden ve onlar için çalışan insanlardan oluşan ekonomiyi etkiliyor. 

Doğası gereği küçük işletmeler diğerlerinden hassas yapıya sahip olup, kriz bu işletmelerin hepsini bir anda ve bir anlık etkilemeyecek, bir döngü içinde etki yaratacak.

Küçük işletmeler  bu dönemi 4 aşama olarak yaşayacaklar; Kısmi veya tam kapanma, tedarik zinciri etkisi, talepte daralma (depresif talep) ve toparlanma.

Kısmi veya tam kapanma; Hükümetlerin aldığı kısıtlama ve sınırlama önlemleri en sert şekilde turizm, seyahat, toptan ve perakende ticaret, konaklama ve eğlence sektörlerini etkiliyor.

Tedarik zincirindeki aksaklıklar tüm dünyadaki şirketleri etkiliyor. Bunun iki nedeni var. Birincisi, Çin'deki salgının şoku ülkenin üretimini ve ihracatını etkiledi. İkincisi, salgın Avrupa ve Kuzey Amerika dahil olmak üzere diğer bölgelere de yayıldı. Üretimi etkileyen bu durum ülkelerin küresel değer zincirlerine sağladıkları girdileri temin edilemez boyuta getirdi. Ticaret kaynaklı bu girdi sıkıntısı, değer zincirine ve ülkeye göre değişiyor. 

Talep depresyonu, salgın hastalıktan etkilenen ülkelerde tüketiciler veya işletmelerin karantina benzeri sınırlamalar nedeniyle satın alımlarının azalması.  COVID-19'dan nispeten etkilenmeyen ülkelerde bile, salgından etkilenen ülkelerin işletmelerinin  taleplerinde yaşanan daralma satışları düşürmektedir. Hanehalkları, salgın dönemindeki düşen gelirlerini telafi etmek için orta ve uzun vadede harcamalarını kısabilirler. Ayrıca, piyasada güven düşük olabilir ve KOBİ'ler arasında iflaslar görülebilir.

Toparlanma; İnsanlar, sevdikleri işlerine geri döndüklerinde ve özledikleri ürünleri satın almaya başladıklarında keskin bir toparlanma süreci yaşanması da muhtemeldir. Stokların yeniden tamamlanması ve tüketicilerin ertelenmiş alımlarını yapmaları nedeniyle imalat ve tarım işletmeleri daha yüksek satışlar yapabilirler.


Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

7 Ekim 2019 Pazartesi

İhracat Ana Planı - Hedef Ülke FAS


Ticaret Bakanlığı İhracat Ana Planı' nda yer alan  17 hedef ülkeden birisi olan Fas hakkında detaylı bilgi için;
ITC  "Euromed Trade Helpdesk " tarafından hazırlanan Fas ithalat ve ihracat prosedürleri rehberininceleyebilir,  "Search Market Information" bölümüne hedef pazarınız kısmına Fas yazarak ve GTIP numaranızı kaydederek Fas'ta uygulanan gümrük tarifelerine ve vergilere, ülkenin ithal ettiği bazı mallara uyguladığı özel koşullara ve ticaret istatistiklerine ulaşabilirsiniz Trade and investment support institutions network" bölümüne giriş yaparak Fas'ta yer alan ticaret ve yatırım kurumlarına ait web sitelerine ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Ayrıca, Türkiye ile Fas arasında "Serbest Ticaret Anlaşması" mevcut olup,  Fas  ile ilgili ticaret temsilciliklerine, sektörel bilgilere, ikili anlaşmalara ve faydalı linklere Ticaret Bakanlığı web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

3 Ekim 2019 Perşembe

Dünya Tedarik Haritası - Procurement Map


Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Pazar Bigisi Araçları sisteminin bir  parçası olan Procurement Map - Tedarik Haritası 150.000'den fazla kamu ihalesi hakkında bilgileri yeni pazar bulmak isteyen firmaların hizmetine sunmaktadır.

Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

6 Eylül 2019 Cuma

ITC' den Ticareti Artırmak için Yeni Araç - Menşe Kuralları Kolaylaştırıcısı


ITC (International Trade Center -  Uluslararası Ticaret Merkezi), yeni aracı olan "Menşe Kuralları Kolaylaştırıcısı" nı hizmete sundu. Menşe kuralları veritabanı, 190'dan fazla ülkede uygulanan, 270' den fazla ticaret anlaşması ile AB, ABD ve İsviçre'nin tercihli olmayan rejimleri kapsamında veriler içermektedir.

Sayfa üzerinde yer alan "Export"  kısmına ihraç eden ülke, "Import" kısmına ihracatın yapılacağı  ülkeyi, "Product Name or HS Code" kısmına  ürün adı veya ürün GTIP numaranızı yazarak  mevcut ticaret anlaşmaları, tarife avantajları, ürüne özgü menşe kuralları ve diğer şartlar ile ilgili gerekli dokümanlara   ulaşabilirsiniz. 
Ayrıca, dünyadaki tüm bölgesel ticaret anlaşmalarına da bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

9 Ağustos 2019 Cuma

Sizin İçin Hangi Pazar Potansiyel Barındırıyor?

Ürünlerinize ilişkin potansiyel barındıran pazarları belirlemek için Uluslararası Ticaret Merkezi’nin “İhracat Potansiyeli Haritası- The Export Potential Map” veri tabanını  kullanabilirsiniz. 
Veri tabanında ‘Export Potential’ sayfasından;  “Exporter’” bölümüne ülkemizi yazarak, hedef pazarınız için  “Market” alanına  tüm dünyayı seçerek veya daha önceden belirlenmiş hedef pazarlarınızın adını yazarak,  “Products” bölümüne de GTİP numaranızı yazarak ülkemizin mevcut ihracatını, toplam ihracat kapasitesini ve potansiyel barındıran (untapped) kullanılmamış değere ulaşabilirsiniz.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

11 Haziran 2019 Salı

ITC’nin Pazara Giriş Haritası YenilendiUluslararası Ticaret Merkezi’nin gelişmekte olan ülkeler için ücretsiz veri tabanı olan Pazara Giriş Haritası yeni sürümüyle 21 Haziran 2019 tarihinde aktif olacak.
Bu yeni sistemde, Pazar Erişim Koşulları adı altında; ürününüz için hedef pazarda geçerli gümrük tarifeleri, tarife kotaları, ticari önlemler, düzenleyici koşullar ve tercihli rejimleri görebiliyorsunuz.

21 Haziran öncesi sitenin beta sürümü kullanıma sunulmuştur.

Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

10 Haziran 2019 Pazartesi

Trade Map Dünya Ticaret İstatistiklerini Güncelledi  
Uluslararası Ticaret Merkezi'nin pazar analiz aracı olan Trade Map üzerinde yer alan Dünya Ticaret İstatistikleri 16 Mayıs 2019 tarihi itibariyle güncellendi. 2018 yılı verileri yanısıra 2019 yılı için istatistik temin edilebilen ülkelerin 2019 yılı ilk çeyrek verileri de yayınlanmıştır.

Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

16 Mayıs 2019 Perşembe

İhracat Potansiyeli Haritası - ITC Uluslararası Ticaret Merkezi
Uluslararası Ticaret Merkezi’nin İhracat Potansiyeli Haritası (The Export Potential Map), 226 ülke ve bölge ile 4,363 ürün için ihracat çeşitliliği için fırsatların yanı sıra (kullanılmayan) ihracat potansiyeline sahip ürünleri


İhracat Potansiyeli Haritasının verileri gelecekteki talebi daha iyi tahmin edebilmeyi sağlayan ileriye dönük tarifeleri de hesaplamalara katarak yenilendi.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

25 Nisan 2019 Perşembe

Uluslararası Ticaret Merkezi'nin Pazar Analiz Araçları


Uluslararası Ticaret Merkezi - ITC tarafından  KOBİ ve Mikro ölçekli firmaların ihracat ve uluslararası rekabete hazırlanmaları amacıyla  ücretsiz ve tüm  dünyaya açık kaynaklar üzerinden Pazar Bilgi Araçları  hizmeti sunulmaktadır.

Söz konusu hizmetler 4 ana kategoride  toplanmaktadır; 

12 Mart 2019 Salı

Ticari Rekabet Edebilirlik Haritası - Trade Competitiveness Map (ITC)

Hedef pazarınızı analiz etmenize yardımcı olacak araçlardan birisi de Trade Competitiveness Map (Country Map olarak da bilinir) olup, yaklaşık 240 ülke ve bölge için pazar analiz profilleri sunar. 

Her profil; stratejik pazar araştırmasını kolaylaştırmak, ulusal ve sektörel ticareti  ve makro-ekonomik performansı izlemek ve ticaret geliştirme stratejileri tasarlamak için bir dizi araç sunar.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü