5 Kasım 2019 Salı

Almanya Enerji Piyasası Fırsatlar Sunuyor

Alman enerji piyasası, sürdürülebilir enerjiye geçiş girişimi doğrultusunda köklü bir değişim geçiriyor. Almanya'da yenilenebilir enerjilerin toplam elektrik üretimi içindeki payı son on yılda istikrarlı bir şekilde artmıştır. 2025 yılına kadar, elektrik kullanımının %45'inin yenilenebilir enerji kaynakları olan rüzgar, güneş, su ve biyokütleden  oluşacağı  ifade edilmektedir.
  • Elektrik altyapısının hızla büyüdüğü ve yabancı tedarikçiler için sayısız fırsatlar ürettiği,
  • Rüzgar enerjisinin de kuzeyden Almanya'ya kadar taşınması gerektiği,
  • Bu durumun, yazılım ve donanım üreticileri ve enerji depolama aygıtı üreticileri gibi çeşitli alt sektörlerdeki şirketler için fırsatlar yaratmakta olduğu ifade edilmektedir.
Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme