8 Kasım 2019 Cuma

Macaristan Müteahhitlik Sektör Analizi


Macaristan'da son yıllarda inşaat sektöründe yaşanan gelişmelerin kamu projelerindeki artışlardan kaynaklandığı ifade edilmektedir. 

Bu kapsamda, AB fonlarından finanse edilen demiryolu, altyapı, spor tesisleri ve sağlık bakımı projelerinin önde geldiği gibi hususları da kapsayan  "Macaristan Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Sektörü Ülke Raporu"na  Budapeşte Ticaret Müşavirliği web sayfasında ulaşabilirsiniz. 


Macaristan ile ilgili faydalı linklere Ticaret Bakanlığı web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, Macaristan kendi ulusal standart ve teknik mevzuatını uygulamakta olup, Macar standartlarına ilişkin bilgilere Macaristan Standartlar Ofisi’nin  web sayfasından ulaşılmaktadır.

DEİK raporunda,Türkiye ve Macaristan'ın ortak projeler ile Afrika yatırımlarında birlikte çalışmalarda bulunması değerlendirilmiştir.

Macaristan küresel ve yerel ticaretteki lojistik performansına ilişkin bilgilere Dünya Bankasının Lojistik Performans Endeksi web sitesinde yer alan 2018 yılı küresel lojistik performansı raporundan ulaşabilirsiniz.

Avrupa İnşaat Sanayi Federasyonu üyesi olan Macaristan ve diğer üye ülke ve kurum listesine ulaşmak için tıklayınız.
Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme