24 Mart 2020 Salı

Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ

 
24.03.2020 tarih ve 31078 sayılı Resmi Gazete'de, aşağıda Gümrük Tarife Pozisyonu (G.T.P.) belirtilen ürünlerin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar yayımlanmıştır.  G.T.P.  numarası belirlemek veya aşağıda verilen G.T.P.'ler hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.

Kayda alma (2. Madde); EK1 de belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve EK II’deki listede gösterilen kayıt merkezlerine kaydettirirler. İthal işleminin kayda alındığına dair bir Kayıt Belgesi düzenlenir.

İthalat; Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, 2 nci maddede belirtilen Kayıt Belgesi veya elektronik ortamdaki kaydı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulur. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder