12 Mart 2020 Perşembe

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu


Bu Kanunun amacı, ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamak; piyasa gözetimi ve denetiminin esasları ile yetkili kuruluşların görevlerini ve iktisadi işletmeciler ile uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yükümlülüklerini belirlemektir.

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu 12 Mart 2020 tarih ve 31066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girecektir. 

Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünler bu Kanun kapsamında piyasaya arz edilmiş sayılır. Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler ile ilgili kanunu incelemek için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder