14 Temmuz 2020 Salı

ABD, Meksika ve Kanada Ticaretinde Yeni Dönem NAFTA 2.0

ABD, Meksika ve Kanada’ arasındaki  Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) Revize  edilerek  Yeni NAFTA veya NAFTA 2.0 adıyla 01.07.2020  yürürlüğe girdi.

ABD’de “USMCA”, Meksika’da “T-MEC” ve Kanada’da “CUSMA” olarak kısaltılan ve NAFTA'yı revize eden anlaşma ile finansal hizmetler, makroekonomik politikaların ve döviz kurunun güçlendirilmesi, çevrenin korunması, de minimis sevkiyat değerlerinin yükseltilmesi, fikri mülkiyet hakları, jenerik ilaçların üretimini sağlayan 10 yıllık patent hakkı süresinin kaldırılması, internet hizmetlerinde üçüncü taraf içeriği başlıklarında değişiklik yapılmıştır.

ABD-Meksika tarım ürünleri ticaretinde gümrük vergilerinin sıfırlanması, 2023 yılına kadar farklı gümrük tarifeleri uygulanan tüm otomobillerde en az %40 oranında saat başına en az 16 dolar kazanan işçiler tarafından üretilen parçaların kullanılması, Meksika İş Kanunu’nun işçilere toplu sözleşme hakkı tanınması ve işçi haklarının korunması hükümlerini içerecek şekilde güncellenmesi, otomobil endüstrisinde kullanılan parçalarda %75, çelik ve alüminyum ürünlerinde ise %70 bölge menşe kriteri getirilmesi doğrudan Meksika’yı etkileyen hükümlerdir.

PAZARA GİRİŞ
  • Üç ülkeden biri menşeli ürünlere gümrük vergisi uygulanmayacaktır.
  • İhracat vergileri, vergiler ve diğer masraflar ile özel gümrük işlem ücretleri uygulanmayacaktır.
  • İthalat ve ihracat izinleri prosedürlerinde şeffaflık için yeni hükümler eklenmiştir.
  • İthalat için yerel distribütörleri kullanma gereklilikleri; kriptografi içeren ticari malların ithalatında kısıtlamalar; yeniden üretilmiş ve kullanılmış mallar üzerindeki ithalat kısıtlamaları; Konsolosluk işlemleri ve bunlarla ilişkili ücret ve harçlar uygulanmayacaktır.
MENŞE KRİTERİ

NAFTA 2.0 çerçevesindeki yeni kurallara göre, otomobil ticaretinin üye ülkeler arasında "sıfır gümrük vergisi" ile yapılabilmesi için parçalarının en az %75'inin Kuzey Amerika kıtasında üretilmesi gerekiyor. ABD'nin, NAFTA'da %62,5 olan bu oranın yükseltilmesini Meksika'ya Çin, Japonya, Almanya ve Güney Kore'den gelen otomobil parçalarını kısıtlamak gerekçesiyle istediği biliniyor.

Kaynak ve detaylı bilgi için tıklayınız.
Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder