19 Ocak 2021 Salı

Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'nın Onaylanmasına Yönelik Karar Yayımlandı

Taraflar Teknik Düzenleme ve Standartlar konusunda ticareti engellemek veya yerli üretimi korumak için engeller oluşturacak bir yaklaşım içinde olmayacaklar.

Taraflar birbirine mal ticaretinde uygulanan tüm kural, düzenleme ve usul ve esaslarla ilgili olarak başka bir ülkeye yönelik tatbik edilenden daha az elverişli koşullarda muamelede bulunmayacak. 

Söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210119-1.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

Anlaşma, iç onay süreçlerinin tamamlandığını teyit eden son yazılı bildirimin diplomatik kanallar vasıtasıyla ulaştığı tarihten sonraki ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir. Anlaşmanın yürürlüğe gireceği tarihin ayrıca ilan edilmesi beklenmektedir.

Anlaşma, her iki ülke arasında 15'er ürün grubu için kotalar çerçevesinde gümrük vergilerinin sıfırlanmasına yönelik hükümler içermektedir.

Kaynak: T.C. Resmi Gazete (Anlaşmanın tam metni)

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme