23 Şubat 2019 Cumartesi

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi-ARUS


ARUS, Ülkemizde raylı ulaşım sistemler üretimi yapan sanayicilerimiz, destekleyici kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte “İş Birliği, Güç Birliği ve Milli Marka” inancıyla ülkemizde tasarımdan nihai ürüne yerli ve milli markalarını üreterek, birer dünya markası haline getirmeyi kendisine ana hedef olarak belirlemiş olan ARUS 11.06.2012 tarihinde kurulmuştur. 

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri (ARUS) Kümelenmesi “Raylı sistemler milli davamızdır” ilkesiyle yola çıkan, Türkiye’ nin ilk bölgesel olmayan ve tüm Anadolu’ yu kapsayan kümelenmesi olarak, yapılanmıştır.

170 Küme üyesi firmalarımızın birbirleri ve üniversiteler, bilim araştırma merkezleri, Ar-Ge merkezlerininde içinde yer aldığı 31 destekleyici kuruluş ile işbirliği seviyesini geliştirerek ülkemizdeki raylı ulaşım sistemleri sektöründe yerli, yenilikçi ürün ve milli marka üretimini arttırmak ve sektörün uluslararası rekabetçilik seviyesini yükseltmektedir.

Küme üyesi firmaların ana faaliyet alanları;

-Metro, Tramway, Hafif Raylı Sistem Araçları Üretimi,
-Yolcu ve Yük Vagonu Üretimi,
-Demiryolu Araçları Alt Ekipman ve Yedek Parça Üretimi,
-Altyapı ve Sinyalizasyon,
-Test Merkezleriwww.anadoluraylisistemler.org


Yayınlayan: Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi