25 Şubat 2019 Pazartesi

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi - HTK

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi 2017 yılında, “Haberleşme Teknolojileri alanında faaliyet gösteren yerli ve milli firmalarımızı kümelendirerek, Sanayi - Üniversite - Kamu işbirliği ile rekabet güçlerini arttırmak ve başta ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak, uluslararası markalar çıkarmak üzere işbirliği ve güçbirliği yapmaktır amac faaliyete geçmiştir. 
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK), haberleşme teknolojileri sektöründeki paydaşları bir araya getirerek; ortak hareket etmek, ekonomi ve endüstri alanında yerli ve milli kalkınmayı takviye etmek, geliştirmek, sektörün ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmelerini sağlamak, üniversitelerin bu konuda geliştirdikleri bilgiyi ticarileştirmek, sektörde donanım, yazılım ve malzeme üreticileriyle hizmet sağlayan işletmecilerin ihtiyaçlarının karşılamak amacıyla kuruldu.

 • Çekirdek Şebeke Yazılımları
 • NFV&SDN
 • Baz İstasyonu ve Elektronik Ekipmanları
 • Massive MIMO
 • Small Cell&Radyo Tümleşik Antenler
 • Radyolink
 • Repeater
 • İş Destek Yazılımları
 • Şebeke Destek Yazılımları
 • Antenler
 • Coğrafi Bilgi Sistem Yazılımları
 • Güvenlik Takip Yazılımları
 • IoT Yazılımları
 • Siber Güvenlik
 • IoT Donanımları
 • Switch, Modem, Router, Gateway, Server
 • Test Cihazları ve Tezt Hizmetleri
 • Çevre Yardımcı Ekipmanlar
 • Baz İstasyonu Saha Tasarım ve Kurulum İşleri
 • Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri
 • Enerji, Sinyal ve Data Kabloları
 • Güç Enerji Elektrik Ekipman ve Parçaları
 • İklimlendirme Sistemeleri
 • MEkanik-Konstrüksiyon Sistemler
 • RF-Optik Kablo- Konnektör- Aksesuar ve Ekipmanları
Sektörün gelişmesi ve ileriye dönük hedeflerinin belirlenmesi için işbirlikleri kuracak, ortak projeler yapacak olan Küme, üyelerinin rekabet gücünü ve sürdürülebilirliği sağlamak için yeni teknoloji araştırmaları, kurumsallaşma, finans yönetimi, kalite yönetimi, maliyet yönetimi süreç yönetimi gibi konularda onlara çok çeşitli olanaklar sunacaktır. ‘Yerlilik ve millilik’ ilkeleriyle bezeli bir mantıkla çalışacak HTK, günümüzde paradan daha değerli bilgi altyapısını, ülkemiz çıkarlarına uygun yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda ilk projesi olan Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesini başlatmıştır. Projede 16 küme üyesi firma ve 3 Operatör ile çalışmalarını sürdürmektedir. Proje 2020' de ülkemizin milli 5G şebeke altyapısını hazırlamayı ve ticarileşmesini hedeflemektedir. 
Küme üyesi firmaların ana çalışma başlıkları:
Yayınlayan: Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi