11 Nisan 2019 Perşembe

Dış Pazarlardaki Ürün Kabul Koşullarının İzlenmesi - ePing


ePing, Kamu kurumlarının ve Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) uluslararası ticaret için yasal koşullar hakkındaki en son bilgileri takip etmelerine yardımcı olmak için bir çevrimiçi uyarı sistemi olarak tasarlanmıştır.

DTÖ-Dünya Ticaret Örgütü, üye ülkelerin uluslararası ticareti etkileyebilecek yeni önlemler almadan önce, üyelerinin diğer üyeleri bilgilendirmeleri gerektiği görüşünden hareketle çevrimiçi bir bildirim sisteminin geliştirilmesinde DESA ve ITC ile birlikte ePing sistemini geliştirmiştir. 

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü