23 Mayıs 2019 Perşembe

Pakistan'ın 2030 Yılı Yenilenebilir Enerji Hedefi Potansiyel Barındırıyor


Pakistan'da hükümet, rüzgar, güneş, küçük ölçekli  hidroelektrik ve biyokütle enerjisi kaynaklı yenilenebilir enerjinin toplam enerji üretimindeki payını 2030 yılına kadar % 30'a çıkarmayı planlıyor.

Ek olarak, % 30 büyük ölçekli hidroelektrik (50 MW'dan fazla) hedefi bulunmaktadır.

Şu anda, yenilenebilir enerjinin payı% 4 oranında kalmaktadır ve ülkenin özellikle rüzgar ve güneş enerjisi olmak üzere çok büyük yenilenebilir enerji potansiyeline sahip olmasına rağmen oldukça düşük düzeydedir.

Büyük ölçekli hidroelektrik  sistemi şu anda ülkenin elektrik arzının dörtte birini sağlamaktadır. 

Kaynak: WWEA- World Wind Energy Association

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme