28 Haziran 2019 Cuma

AB Konseyi Vietnam ile Ticaret ve Yatırım Anlaşmalarını İmzalamak İçin Karar Aldı

Avrupa Birliği ve Vietnam arasında Serbest Ticaret Anlaşması - STA (Free Trade Agrement - FTA) ve Yatırım Koruma Anlaşması - YKA (Investment Protection Agreement -IPA)'nın 30 Haziran 2019 tarihinde Hanoi'de imzalanmasına ilişkin kararlar alındı. AB ile Vietnam arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının; 


  • İki taraf arasındaki gümrük vergilerinin neredeyse tamamının (%99) sıfırlanmasını

  • STA'nın yürürlüğe girmesiyle, AB'nin Vietnam'a ihracatında ürünlerin %65'i hemen ve geri kalan %35'inde ise 10 yıla kadar kademeli olarak gümrük vergilerinin sıfırlanacağı, 

  • STA 'nın ayrıca, Vietnam ile ticaret yapmada mevcut olan tarife dışı engellerin çoğunu azaltacağı ve Vietnam'ın hizmetler ve kamu alım pazarlarını AB şirketlerine açacağı belirtilmektedir. 

  • Ayrıca, YKA ile birlikte Vietnam'da AB yatırımlarının korunmasının güçlendirileceği ifade edilmektedir. 

Vietnam, Singapur'dan sonra Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) en büyük ikinci ticaret ortağıdır. Yılda yaklaşık 50 milyon Euro değerinde mal ticareti  yapmakta ve hizmetler sektöründe  yaklaşık 4 milyar Euro değerinde gelir etmektedir. AB ülkelerinin Vietnam'dan ithal ettiği ürünler; telekomünikasyon ekipmanları, giyim ve gıda ürünlerini içermektedir. AB, ağırlıklı olarak makine ve nakliye ekipmanları, kimyasal maddeler ve tarım ürünleri ihraç etmektedir.

Vietnam,T.C.Ticaret Bakanlığı'nın STA müzakere süreci içinde yer alan ülkeler arasındadır.

Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme