18 Haziran 2019 Salı

İş Yapma Kolaylığı Kriterleri Açısından Ülkeler - Almanya


Dünya Bankasının "Doing Business" web sitesinde yer alan "Doing Business 2019" yayında İş yapma kolaylığı kriterleri açısından 190 ülke incelenerek 100 üzerinden puanlanmıştır. 

Almanya, 190 ülke arasında 24. ülke olup, ülkemizin birinci ihraç pazarı konumundadır. 
İş yapma kolaylığı sıralaması (0-100): 24
Skoru (0-100): 78.90
Nüfus: 82.695.000

  • İş kurmak (sıralama: 114)
o   skor (0-100): 83.58
o   süreç (sayı bazlı): 9
o   süre (gün bazlı): 8
o   maliyet (kişi başına düşen gelir %): 6.7
o   asgari sermaye (kişi başına düşen gelir %): 31.0
  •          İnşaat ruhsatı temini (sıralama: 24)
o   skor (0-100):  78.16
o   süreç (sayı bazlı): 9
o   süre (gün bazlı): 126
o   maliyet  (depo değeri %): 1.2
o   kalite kontrol kurulum indeksi (0-15): 9.5
  •          Elektrik elde etme (sıralama: 5)
o   skor (0-100): 98.79
o   süreç (sayı bazlı): 3
o   süre (gün bazlı): 28
o   maliyet (kişi başına düşen gelir %): 38.5
o   gümrük vergisi saydamlığı ve tedarikinin güvenilirliği indeksi (0-8): 8
  •          Başvuru kolaylığı (sıralama: 78)
o   skor (0-100): 65.70
o   süreç (sayı bazlı): 6
o   süre (gün bazlı): 52
o   maliyet (depo değeri %): 6.7
o   arazi idaresi kalite indeksi (0-30): 22.0
  •          Kredi alımı (sıralama: 44)
o   skor (0-100): 70.00
o   yasal hakların kuvveti indeksi (0-12): 6
o   kredi bilgisinin derinliği indeksi (0-8): 8
o   kredi bürosu kapsamı (yetişkin yüzdesi): 100.0
o   kredi kayıt defteri teminatı (yetişkin yüzdesi): 2.0
  •         Azınlık yatırımcılarının korunumu (sıralama: 72)
o   skor (0-100): 58.33
o   açıklamanın kapsamı indeksi (0-10): 5
o   yönetici sorumluluğu kapsamı indeksi (0-10): 5
o   hissedar davalarının kolaylığı indeksi (0-10): 5
o   hissedar haklarının kapsamı indeksi (0-10:) 7
o   mülkiyet ve kontrolünün kapsamı indeksi (0-10): 6
o   kurumsal şeffaflığın kapsamı indeksi (0-10): 7
  •          Vergi ödemek (sıralama: 43)
o   skor (0-100): 82.11
o   ödemeler (yıllık sayı): 9
o   süre (yılda saat): 218
o   toplam vergi ve katkı oranı (kar payı %): 49.0
o   dosya sonrası indeksi (0-100): 97.67
  •          Sınır ötesi ticaret (sıralama: 40)
o   skor (0-100): 91.77
o   ihracat zamanı
-  belgesel uyum (saatler): 1
-  sınır uyumu (saatler): 36
o   ihracat maliyeti
-  belgesel uyum (ABD$): 45
-  sınır uyumu (ABD$): 345
o   ithalat zamanı
-  belgesel uyum (saatler): 1
-  sınır uyumu (saatler): 0
o   ithalat maliyeti
-  belgesel uyum (ABD$): 0
-  sınır uyumu (ABD$): 0
  •          Sözleşmeleri zorlamak (sıralama: 26)
o   skor (0-100): 70.39
o   süre (gün bazlı): 499
o   maliyet (talep değerinin yüzdesi): 14.4
o   adli süreçlerin kalitesi indeksi (0-18): 10.5
  •          İflasın çözülmesi (sıralama: 4)
o   skor (0-100): 90.12
o   süre (yıl bazlı): 1.2
o   maliyet (emlak yüzdesi): 8.0
o   geri dönüşüm oranı (dolar üzerinde kuruş): 80.4
o   iflas çerçevesinin gücü indeksi (0-16): 15.0

Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme