22 Haziran 2019 Cumartesi

İş Yapma Kolaylığı Kriterleri Açısından Ülkeler - Çin"Doing Business 2019"  çalışmasında; Çin, iş yapma kolaylığı kriterleri açısından 190 ülke arasında 46. ülke olup,  2018 yılı itibarıyla 2.9 milyar dolar civarındaki ihracat ile  ülkemizin 16. ihraç pazarı konumundadır. 

İş yapma kolaylığı skoru (0-100): 73.64
Nüfus: 1.386.395.000


·        İş kurmak (sıralama: 28)
o   skor (0-100): 93.52
o   süreç (sayı bazlı): 4
o   süre (gün bazlı): 8.6
o   maliyet (kişi başına düşen gelir %): 0.4
o   asgari sermaye (kişi başına düşen gelir %): 0.0
·        İnşaat ruhsatı temini (sıralama: 121)
o   skor (0-100):  65.16
o   süreç (sayı bazlı): 20.4
o   süre (gün bazlı): 155.1
o   maliyet  (depo değeri %): 2.9
o   kalite kontrol kurulum indeksi (0-15): 11.1
·        Elektrik elde etme (sıralama: 14)
o   skor (0-100): 92.01
o   süreç (sayı bazlı): 3
o   süre (gün bazlı): 34
o   maliyet (kişi başına düşen gelir %): 0.0
o   tarifelerin saydamlığı ve tedarikinin güvenilirliği indeksi (0-8): 6
·       Başvuru kolaylığı (sıralama: 27)
o   skor (0-100): 80.80
o   süreç (sayı bazlı): 3.6
o   süre (gün bazlı): 9
o   maliyet (depo değeri %): 4.6
o   arazi idaresi kalite indeksi (0-30): 23.7
·       Kredi alımı (sıralama: 73)
o   skor (0-100): 60.00
o   yasal hakların kuvveti indeksi (0-12): 4
o   kredi bilgisinin derinliği indeksi (0-8): 8
o   kredi bürosu kapsamı (yetişkin yüzdesi): 0.0
o   kredi kayıt defteri teminatı (yetişkin yüzdesi): 98.1
·        Azınlık yatırımcılarının korunumu (sıralama: 64)
o   skor (0-100): 60.00
o   açıklamanın kapsamı indeksi (0-10): 10
o   yönetici sorumluluğu kapsamı indeksi (0-10): 1
o   hissedar davalarının kolaylığı indeksi (0-10): 5
o   hissedar haklarının kapsamı indeksi (0-10): 7
o   mülkiyet ve kontrolünün kapsamı indeksi (0-10): 4
o   kurumsal şeffaflığın kapsamı indeksi (0-10): 9
·        Vergi ödemek (sıralama: 114)
o   skor (0-100): 67.53
o   ödemeler (yıllık sayı): 7
o   süre (yılda saat): 142
o   toplam vergi ve katkı oranı (kar payı %): 64.9
o   dosya sonrası indeksi (0-100): 50.00
·        Sınır ötesi ticaret (sıralama: 65)
o   skor (0-100): 82.59
o   ihracat zamanı
- belgesel uyum (saatler): 8.6
- sınır uyumu (saatler): 25.9
o   ihracat maaliyeti
- belgesel uyum (ABD$): 73.6
- sınır uyumu (ABD$): 314
o   ithalat zamanı
- belgesel uyum (saatler): 24
- sınır uyumu (saatler): 48
o   ithalat maliyeti
- belgesel uyum (ABD$): 122.3
- sınır uyumu (ABD$): 326
·        Sözleşmeler (sıralama: 6)
o   skor (0-100): 78.97
o   süre (gün bazlı): 496.3
o   maliyet (talep değerinin yüzdesi): 16.2
o   adli süreçlerin kalitesi indeksi (0-18): 15.5
·        İflasın çözülmesi (sıralama: 61)
o   skor (0-100): 55.82
o   süre (yıl bazlı): 1.7
o   maliyet (emlak yüzdesi): 22.0
o   geri dönüşüm oranı (dolar üzerinde kuruş): 36.9
o   iflas çerçevesinin gücü indeksi (0-16): 11.5

Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme