26 Haziran 2019 Çarşamba

İş Yapma Kolaylığı Kriterleri Açısından Ülkeler - İsviçre


"Doing Business 2019" çalışmasında; İsviçre, iş yapma kolaylığı açısından 190 ülke arasında 38. ülke konumundadır. 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz 1.7 milyar dolar civarında ihracat ile İsviçre ülkemizin 23. ihraç pazarı olmuştur. İş yapma kolaylığı sıralaması (1-190): 38, skoru (0-100): 75.69, nüfus: 8,466,017

·         İş kurmak (sıralama:77)
o   skor (0-100): 88.41
o   süreç (sayı bazlı): 6
o   süre (gün bazlı): 10
o   maliyet (kişi başına düşen gelir %): 2.3
o   asgari sermaye (kişi başına düşen gelir %): 25.0

·         İnşaat ruhsatı elde etme/uğraşma (sıralama: 69)
o   skor (0-100):  71.75
o   süreç (sayı bazlı): 13
o   süre (gün bazlı): 156
o   maliyet  (depo değeri %): 0.7
o   kalite kontrol kurulum indeksi (0-15): 9.0

·         Elektrik elde etme (sıralama: 11)
o   skor (0-100): 94.41
o   süreç (sayı bazlı): 3
o   süre (gün bazlı): 39
o   maliyet (kişi başına düşen gelir %): 58.1
o   tarifelerin saydamlığı ve tedarikinin güvenilirliği indeksi (0-8): 7

·         Başvuru kolaylığı (sıralama: 16)
o   skor (0-100): 86.12
o   süreç (sayı bazlı): 4
o   süre (gün bazlı): 16
o   maliyet (depo değeri %): 0.3
o   arazi idaresi kalite indeksi (0-30): 23.5

·         Kredi alımı (sıralama: 73)
o   skor (0-100): 60.00
o   yasal hakların kuvveti indeksi (0-12): 6
o   kredi bilgisinin derinliği indeksi (0-8): 6
o   kredi bürosu kapsamı (yetişkin yüzdesi): 25.4
o   kredi kayıt defteri teminatı (yetişkin yüzdesi): 0.0

·         Azınlık yatırımcılarının korunumu (sıralama: 110)
o   skor (0-100): 50.00
o   açıklamanın kapsamı indeksi (0-10): 0
o   yönetici sorumluluğu kapsamı indeksi (0-10): 5
o   hissedar davalarının kolaylığı indeksi (0-10): 5
o   hissedar haklarının kapsamı indeksi (0-10:) 8
o   mülkiyet ve kontrolünün kapsamı indeksi (0-10): 5
o   kurumsal şeffaflığın kapsamı indeksi (0-10): 7

·         Vergi ödemek (sıralama: 20)
o   skor (0-100): 87.66
o   ödemeler (yıllık sayı): 19
o   süre (yılda saat): 63
o   toplam vergi ve katkı oranı (kar payı %): 28.8
o   dosya sonrası indeksi (0-100): 83.21

·         Sınır ötesi ticaret (sıralama: 39)
o   skor (0-100): 91.79
o   ihracat zamanı
-belgesel uyum (saatler): 2
-sınır uyumu (saatler): 1
o   ihracat maliyeti
-belgesel uyum (ABD$): 75
-sınır uyumu (ABD$): 201
o   ithalat zamanı
-belgesel uyum (saatler): 2
-sınır uyumu (saatler): 1
o   ithalat maliyeti
-belgesel uyum (ABD$): 75
-sınır uyumu (ABD$): 201

·         Sözleşmeleri zorlamak (sıralama: 55)
o   skor (0-100): 64.09
o   süre (gün bazlı): 598
o   maliyet (talep değerinin yüzdesi): 24.0
o   adli süreçlerin kalitesi indeksi (0-18): 10.5

·         İflasın çözülmesi (sıralama: 46)
o   skor (0-100): 62.67
o   süre (yıl bazlı): 3.0
o   maliyet (emlak yüzdesi): 4.5
o   geri dönüşüm oranı (dolar üzerinde kuruş): 46.8
o   iflas çerçevesinin gücü indeksi (0-16): 12.0

Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme