5 Temmuz 2019 Cuma

İş Yapma Kolaylığı Açısından Ülkeler - Bulgaristan

"Doing Business 2019" çalışmasında; Bulgaristan, iş yapma kolaylığı açısından 190 ülke arasında 59. ülke konumundadır. 2018 yılı gerçekleştirdiğimiz 2.6 milyar dolar civarında ihracat ile Bulgaristan ülkemizin 17. ihraç pazarı olmuştur.

İş yapma kolaylığı sıralaması (1-190): 59, skoru (0-100): 71.24, nüfus: 7.075.991
 • İş kurmak (sıralama: 99)
o   skor (0-100): 85.38
o   süreç (sayı bazlı): 7
o   süre (gün bazlı): 23
o   maliyet (kişi başına düşen gelir %): 1.1
o   asgari sermaye (kişi başına düşen gelir %): 0.0

 • İnşaat ruhsatı elde etme/uğraşma (sıralama: 37)
o   skor (0-100): 75.46
o   süreç (sayı bazlı): 18
o   süre (gün bazlı): 97
o   maliyet  (depo değeri %): 3.8
o   kalite kontrol kurulum indeksi (0-15): 14.0
 • Elektrik elde etme (sıralama: 147)
o   skor (0-100): 54.93
o   süreç (sayı bazlı): 6
o   süre (gün bazlı): 262
o   maliyet (kişi başına düşen gelir %): 428.8
o   tarifelerin saydamlığı ve tedarikinin güvenilirliği indeksi (0-8): 6
 • Başvuru kolaylığı (sıralama: 67)
o   skor (0-100): 69.32
o   süreç (sayı bazlı): 8
o   süre (gün bazlı): 19
o   maliyet (depo değeri %): 2.9
o   arazi idaresi kalite indeksi (0-30): 19.0
 • Kredi alımı (sıralama: 60)
o   skor (0-100): 65.00
o   yasal hakların kuvveti indeksi (0-12): 8
o   kredi bilgisinin derinliği indeksi (0-8): 5
o   kredi bürosu kapsamı (yetişkin yüzdesi): 0.0
o   kredi kayıt defteri teminatı (yetişkin yüzdesi): 75.4
 • Azınlık yatırımcılarının korunumu (sıralama: 33)
o   skor (0-100): 68.33
o   açıklamanın kapsamı indeksi (0-10): 10
o   yönetici sorumluluğu kapsamı indeksi (0-10): 2
o   hissedar davalarının kolaylığı indeksi (0-10): 8
o   hissedar haklarının kapsamı indeksi (0-10): 8
o   mülkiyet ve kontrolünün kapsamı indeksi (0-10): 4
o   kurumsal şeffaflığın kapsamı indeksi (0-10): 9
 • Vergi ödemek (sıralama: 92)
o   skor (0-100): 72.00
o   ödemeler (yıllık sayı): 14
o   süre (yılda saat): 453
o   toplam vergi ve katkı oranı (kar payı %): 27.7
o   dosya sonrası indeksi (0-100): 71.02
 • Sınır ötesi ticaret (sıralama: 21)
o   skor (0-100): 97.41
o   ihracat zamanı
-  belgesel uyum (saatler): 2
-  sınır uyumu (saatler): 4
o   ihracat maliyeti
-  belgesel uyum (ABD$): 52
-  sınır uyumu (ABD$): 55
o   ithalat zamanı
-  belgesel uyum (saatler): 1
-  sınır uyumu (saatler): 1
o   ithalat maliyeti
-  belgesel uyum (ABD$): 0
-  sınır uyumu (ABD$): 0
 • Sözleşmeleri zorlamak (sıralama: 42)
o   skor (0-100): 67.04
o   süre (gün bazlı): 564
o   maliyet (talep değerinin yüzdesi): 18.6
o   adli süreçlerin kalitesi indeksi (0-18): 10.5
 • İflasın çözülmesi (sıralama: 56)
o   skor (0-100): 57.52
o   süre (yıl bazlı): 3.3
o   maliyet (emlak yüzdesi): 9.0
o   geri dönüşüm oranı (dolar üzerinde kuruş): 37.2
o   iflas çerçevesinin gücü indeksi (0-16): 12.0

Uluslararası Lojistik Performans İndeksi verilerine göre Bulgaristan 52. sırada olup lojistik performans verileri;
 •      Genel lojistik performans indeksi skor: 3.03, sıralama: 52
 •      Gümrük skor: 2.94, sıralama: 42
 •      Altyapı skor: 2.76, sıralama: 64
 •      Uluslararası sevkiyat skor: 3.23, sıralama: 41
 •      Lojistik hizmetlerinin kalitesi ve rekabet skor: 2.88, sıralama: 55
 •      Gönderilerin takibi ve izlenebilirliği skor: 3.02, sıralama: 59
 •      Gönderilenin zamanında teslimi skor: 3.31, sıralama: 65
Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder