9 Ocak 2020 Perşembe

Güney Afrika Pazarı Tıbbi Cihazlar İçin Potansiyel Barındırıyor2019 yılı tahminleri, tıbbı cihaz piyasanın 2023 yılına kadar ABD doları bazında % 6,7 civarında (1,8 milyar ABD dolar) büyüyeceğini göstermektedir. Tıbbi ekipmanın yaklaşık % 91'i ithal edilmektedir ve tıbbi cihaz ithalatının artacağı beklenmektedir. Hükümet, hastane altyapısının kapsamlı bir şekilde iyileştirilmesini ve geliştirilmesini göz önünde bulundurduğundan, tıbbi ekipman ihracatçıları (özellikle yeni ve yenilikçi ekipman) için fırsatlar mevcut olacaktır. 

Güney Afrika'daki tıbbi cihaz pazarına Amerika Birleşik Devletleri özellikle ortopedi, protez, hasta yardımcıları, diğer cihazlar ve sarf malzemelerinde hâkimdir. Almanya, ABD'den sonra ikinci sırada yer alırken, Almanya'yı, Çin, İsviçre, İngiltere ve Japonya izlemektedir. Çin, pazar payını yaklaşık % 10 oranında artırmış ve  pazarda önemli bir konuma yerleşmiştir. 

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder