30 Mart 2020 Pazartesi

Koronavirüs- COVID-19'un Dünya Ticaretine Etkileri


Koronavirüs (Covid 19) salgını  nedeniyle ülkeler öncelikle vatandaşlarının tıbbi ve gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çeşitli tedbirler alıyorlar.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), COVID-19' un dünya ticareti üzerinde yarattığı etkilere ilişkin özel bir web sayfası oluşturarak bu tedbirleri sayfa üzerinden yayınlıyor. Web sayfasını ve aşağıda yer alan  tedbirlere ilişkin detay listelere ulaşmak için tıklayınız.

Arnavutluk;
COVID-19 nedeniyle, insan sağlığını korumak ve acil durumlarda önemli ürünlerin kritik eksikliğini gidermek için ilaç tıbbi cihazların ihracatı geçici olarak yasaklanmıştır.

Arjantin;
Solunum cihazları ihracatı geçici olarak izne bağlanmıştır.

Hindistan;
Solunum cihazı / cihaz ve dezenfektanları, maskeler, maske yapımında kullanılan tekstil ham maddeleri, Aktif Farmasötik Bileşenler (API'ler) ihracatı yasaklanmıştır. 
Tıbbi veya cerrahi alet ve cihazların ithalat tarifelerinde indirime gidilmiştir.

İsviçre;
Bireysel koruma ekipmanları ihracatı izne tabidir.

Kırgızistan; 
Stratejik Gıda ürünleri ve Hijyen ürünleri için ihracat yasağı getirilmiştir. 

Brezilya
Halk sağlığı acil durumundan dolayı; 
-İlaçlar, biyolojik ürünler ve tanı ürünleri,
-Antiseptik preparatların ve dezenfektanların üretimi ve satışı,
-Bireysel koruma ekipmanları, solunum ekipmanları ve stratejik olarak tanımlanan diğer tıbbi cihazlar ihracatında istisnai ve geçici kriterler uygulamaya konulmuştur; 

Ayrıca, belirli kişisel koruyucu ekipmanların  ithalat tarifelerinin geçici olarak kaldırılması (18 Mart 2020 - 30 Eylül 2020) uygulamasına başlanmıştır.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder