10 Eylül 2020 Perşembe

Resmi Gazete'den; Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği, 10.09.2020 tarih ve 31240 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğ, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarına, yetki belgesi ile ilgili işlemlere, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerine ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görev ve sorumlulukları ile bunların yerine getirilmemesi halinde uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ile; 07.10.2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Detaylı bilgi için: Resmi Gazete

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme