3 Şubat 2021 Çarşamba

30 Ocak Tarihli Düzenleme ile Hedef Ülke-Hedef Sektör Destekleri

30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hedef ülkelerin ithalatından alınan payı artırmak amacıyla geliştirilen "hedef ülke-hedef sektör" yaklaşımı ise "İhracat Ana Planı" ile otomotiv, makine, elektrik-elektronik, gıda ve kimya olarak belirlenen yüksek katma değerli 5 hedef sektörün ihracat odaklı faaliyetlerini daha da güçlü şekilde destekleme vizyonunu esas alıyor.

Yapılan düzenlemeyle otomotiv, makine, elektrik-elektronik, gıda ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçıların 2021 yılı için hedef ülke olarak belirlenen;

ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili'de

katıldıkları yurt dışı fuarlar, iştirak ettikleri sektörel ticaret heyetleri, ticaret yapmak amacıyla açtıkları çeşitli birimlerin kira ödemesi ve tanıtım ile marka tescil giderlerine Ticaret Bakanlığınca sağlanmakta olan ilave destek oranları 5'er puan daha artırılacak.

Yurtdışı fuar destekleri belirlenen hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden katılımcının hedef sektörlerde iştigal etmesi halinde desteğe esas tutar metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %75'ine çıkarıldı. Daha önce bu oran %70 olarak uygulanıyordu. Destek bu kararın yayımı tarihinden sonra başlayan fuarlara gerçekleştirilen katılımlara ilişkin başvurularda uygulanmak üzere yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
Sektörel ticaret heyeti programları desteği belirlenen hedef ülkelere hedef sektörlerde olması durumunda olması durumunda 15 puan artırılacak. Destek bu kararın yayımı tarihinden sonra başlayan sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin başvurularda uygulanmak üzere yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Yurtdışı birim marka ve tanıtım desteği belirlenen hedef ülkelere hedef sektörlerde olması durumunda olması durumunda 15 puan artırılacak. TİM veya TOBB tarafından kurulan Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin destek oranı ise belirlenen hedef ülkelere hedef sektörlerde olması durumunda 20 puan artırılacak. Destek bu kararın yayımı tarihinden sonra yapılan ödemelere ilişkin başvurularda uygulanmak üzere yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turquality desteği kapsamına alınan firmaların desteğe konu ödeme belgesi tarihinin veya faaliyetin gerçekleştiği tarihin mezkur program kapsamına girdiği tarihten önce olması halinde firmalar marka Turquality destek programı kapsamında ilgili kaleme ilişkin sağlanan desteklerden faydalanmamak kaydıyla Bakanlık tarafından uygulanan diğer ihracata yönelik devlet yardımlarından ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yarandırılacak. Destek bu kararın yayımı tarihinden sonra yapılan ödemelere ve gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin destek başvurularına uygulanmak üzere yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Yurtdışı birim kira desteği 2/12/2016 tarihinden önce açılan yurtdışı birim kira harcamalarına ilişkin destek oranı sınai ve ticari şirketler için %60, ticari şirketler için %50 uygulanacak.

Söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210130-19.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

Kaynak: TİM 
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder