26 Mart 2021 Cuma

Almanya’da Sanayi Üretimi 2020 Yılı Verileri Daralmayı Gösteriyor

Federal Alman İstatistik Ofisi’nin yayımlamış olduğu ilk verilere göre, Alman endüstrisinde 2020 yılında, 2019 yılına kıyasla, onda bir daha az üretim gerçekleşmiştir.

Açıklanan veriler uyarınca, enerji ve inşaat sektörleri hariç olmak üzere imalat sektörü 2020 yılında, bir önceki yıla göre, fiyat ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak %10,8 oranında daralmıştır.

Madencilik ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren sanayi şirketlerinin satışları 2020 yılında, 2019 yılına kıyasla, %10,1 oranında azalmıştır. Aynı zamanda, yurt içi satışlar %8,3 ve yurt dışı alıcılara satışlar ise %11,9 oranında düşmüştür.

Almanya’da 2020 yılında üretim alanında en keskin düşüş otomotiv endüstrisinde gerçekleşmiştir. Motorlu taşıt ve motorlu taşıt parçası üreticileri 2020 yılında, bir önceki yıla göre, toplam %25 oranında daha az üretim gerçekleştirmiştir. Sektördeki satışlar %17,8’lik oran ile 2019 yılı seviyesinin altında kalmıştır.

Öte yandan, makine endüstrisi de 2020 yılında %13,8 oranında bir düşüş yaşamıştır. Anılan sektördeki satışlar da, aynı yıl içerisinde fiyat ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak, %13,7 oranında azalmıştır. Metal endüstrisinde de üretim %11,6 oranında düşmüştür. Bunun yanı sıra, hazır giyim sektöründeki üretimde, fiyat ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak %20 oranında azalma kaydedilmiştir. Ayrıca, deri, deri ürünleri ve ayakkabı üretimi alanında %17,6’lık bir düşüş gerçekleşmiştir.

Almanya’da 2020 yılında pandemi nedeniyle üretimdeki düşüşten en az etkilenen sektörler “gıda, yem ve kimya” sektörleri olmuştur. Bu çerçevede, gıda ve yem üretimi %2,8 oranında düşerken, kimya ürünlerinin üretiminde ise %1,1’lik azalma kaydedilmiş, %3,1’lik bir artış ile ahşap endüstrisi üretimde yükseliş gösteren tek endüstri olarak kayıtlara geçmiştir.

Kaynak: T.C. Berlin TicaretMüşavirliği

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme