22 Mart 2021 Pazartesi

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği, Denetimi ve Teknik Mevzuat Online Bilgilendirme Semineri


Ticaret Bakanlığı

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Ürün Güvenliği, Denetimi ve Teknik Mevzuat Online Bilgilendirme Semineri

25 Mart 2021

Saat:  10.00-12:30

Seminer Katılım Linki;

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckdOGsrjwoE9aqsffMU_SLLJQNeVwoeWdO  

 1. Açış Konuşması

2. 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

3. Ülkemizde Kalite Altyapısı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi

4. İthalatta Ürün Güvenliği Denetimleri- Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi

(TAREKS)

5. İthalata Konu Ürünlerin Çevre ve Sağlık Yönünden Denetimine ilişkin Mevzuat

6. Ticarette Teknik Engeller

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme