14 Aralık 2022 Çarşamba

YENİ NESİL İHRACAT DESTEKLERİ YAYINLANDITicaret Bakanlığı tarafından Eximbank ve İGA A.Ş. ile Yeni Nesil İhracat Destekleri ile Prefinansman Modeli yayınlandı. Eximbank ve İGA ile ihracatçıların finansmana erişimini daha da kolaylaştıracak bir prefinansman modeli kurgulanmış oldu.

* 18 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe giren 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile eski ve yeni tüm destekler tek bir çatı altında birleştirildi. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak kurgulanan yeni nesil desteklerden bazıları ise şöyle sıralanıyor:
İhracatla yeni tanışan firmalara verilen ‘Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği ile yurtdışı pazarlara danışman gözetiminde daha stratejik bir şekilde girmeleri hedefleniyor.

* Perakende sektörü için kurgulanan Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğiyle mal ticareti yapan çok kanallı zincir mağaza markası sahibi firmaların yurtdışında daha hızlı büyümeleri ve ihracatlarını artırmaları amaçlanıyor. Bu kapsamda, pazar araştırması ve raporlama için yıllık 2 milyon liraya kadar; tanıtım giderleri için ülke başına yıllık 9 milyon liraya kadar, 5 yıl boyunca; kiraları yıllık 2 milyon liraya kadar, mimari dekorasyon giderleri 3 milyona, franchise giderleri 2 milyon liraya kadar yüzde 50 oranında ve toplamda yıllık 20 milyon liraya kadar destekleniyor.

* İhracat Konsorsiyumları Desteği, KOBİ’lere ortak hareket ederek ürünlerini küresel pazarlara daha organize şekilde pazarlamaları için 5 yıl süresince, yüzde 50 kendileri karşılamaları koşuluyla, yıllık 10 milyon liraya kadar destek veriliyor. Küresel Tedarik Zinciri Desteği şirketlerin yazılım, donanım, ekipman, danışmanlık, sertifikasyon, test gibi giderleri 2 yıl süresince yüzde 50 oranında ve 15 milyon liraya kadar destekleniyor.

* Küresel tedarik zincirine üretim yapanların yurtdışı depolama giderleri, kiraları yüzde 50 oranında ve yıllık 4 milyon liraya kadar, her bir ülke için 4 yıl süresince destekleniyor. Hedef ülkelere yapılan ihracatlarda bu destek miktarları yüzde 20 oranında; hedef ülkelere hedef sektörlerde yapılan İhracat girişimlerine destekler ise yüzde 25 oranında artırılıyor.

* İhracatçılar bu destekleri alabilmeleri için önce harcama yapıp sonra alabilirken; prefinansman modelinde Eximbank ve İGA AŞ’nin devreye girmesiyle bu harcamalar için hem finansman sağlayacak hem de teminat sorunu çözülecek.

Destekle ilgili sunuma ve bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder