28 Mart 2021 Pazar

Dış Ticarette Teknik Engelleri Nasıl Aşarsınız, Nereye Bildirirsiniz

Piyasaya arz edilen tüm ürünlerin, hangi ürün olursa olsun, güvenli ve kaliteli olmasını sağlamak ülkelerin en temel öncelikleri arasındadır.

Bu amaçla, ürünlerin uyması gereken teknik kriterler (standartlar ve teknik düzenlemeler) ile ürünlerin bu kriterlere uygun üretildiğini belgeleyen uygunluk değerlendirmesi işlemlerine günümüzde daha fazla başvurulmaktadır. 

Standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi prosedürleri, sınai, ekonomik ve ticari gelişmeye katkıda bulunan, insan can ve mal güvenliğini korumayı amaçlayan, modern ekonominin ve standardizasyon sisteminin temel taşlarıdır.

DTÖ kapsamında standart ve teknik düzenleme arasındaki temel fark uygulama zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. “Standartlar”, ürünlerin birbirine uyumluluğunu, ekonomik olarak üretilmelerini ve ürün kalitesini garanti etmeyi amaçlayan, bu kapsamda firmalar ve sanayiler tarafından talep edilen ve geliştirilen pazar odaklı araçlardır. 

“Teknik düzenlemeler” ise devletler tarafından piyasadaki çarpıklıkların üstesinden gelmek, ülkeyi ve vatandaşları düşük kaliteli ve zararlı ürünlerden korumak için uygulamaya konulan ve uyulması zorunlu olan belgelerdir. 

Teknik düzenleme veya standartlara uygunluğun ve dolayısıyla ilgili şartların yerine getirildiğinin onaylanması ise “uygunluk değerlendirmesi işlemleri” ile yapılmaktadır. 

Bununla birlikte, standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri çoğu zaman insan sağlığı ve güvenliği gibi meşru amaçların ötesinde ticarette teknik engeller olarak adlandırılan ve uluslararası ticaretin serbest akışını olumsuz etkileyen engellere yol açmaktadır. 

Uluslararası kabul görmüş standartlardan farklı teknik kriterler belirlenmesi ve gerektiğinden katı test ve belgelendirme işlemlerinin zorunlu kılınması bu alandaki en önemli sorunlardır. Şeffaf bir şekilde kabul edilmeyen ve uygulanmayan bu düzenlemeler ihracatçı firmalar açısından ek külfet ve maliyetlere de yol açmakta ve rekabet edebilirliklerini güçleştirmektedir. 

İhracatta karşılaştığımız ticarette teknik engellerin önlenmesi, sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması açısından da önemlidir.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı Teknik Engel Web Sitesi 

26 Mart 2021 Cuma

Almanya’da Sanayi Üretimi 2020 Yılı Verileri Daralmayı Gösteriyor

Federal Alman İstatistik Ofisi’nin yayımlamış olduğu ilk verilere göre, Alman endüstrisinde 2020 yılında, 2019 yılına kıyasla, onda bir daha az üretim gerçekleşmiştir.

Açıklanan veriler uyarınca, enerji ve inşaat sektörleri hariç olmak üzere imalat sektörü 2020 yılında, bir önceki yıla göre, fiyat ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak %10,8 oranında daralmıştır.

Madencilik ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren sanayi şirketlerinin satışları 2020 yılında, 2019 yılına kıyasla, %10,1 oranında azalmıştır. Aynı zamanda, yurt içi satışlar %8,3 ve yurt dışı alıcılara satışlar ise %11,9 oranında düşmüştür.

Almanya’da 2020 yılında üretim alanında en keskin düşüş otomotiv endüstrisinde gerçekleşmiştir. Motorlu taşıt ve motorlu taşıt parçası üreticileri 2020 yılında, bir önceki yıla göre, toplam %25 oranında daha az üretim gerçekleştirmiştir. Sektördeki satışlar %17,8’lik oran ile 2019 yılı seviyesinin altında kalmıştır.

Öte yandan, makine endüstrisi de 2020 yılında %13,8 oranında bir düşüş yaşamıştır. Anılan sektördeki satışlar da, aynı yıl içerisinde fiyat ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak, %13,7 oranında azalmıştır. Metal endüstrisinde de üretim %11,6 oranında düşmüştür. Bunun yanı sıra, hazır giyim sektöründeki üretimde, fiyat ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak %20 oranında azalma kaydedilmiştir. Ayrıca, deri, deri ürünleri ve ayakkabı üretimi alanında %17,6’lık bir düşüş gerçekleşmiştir.

Almanya’da 2020 yılında pandemi nedeniyle üretimdeki düşüşten en az etkilenen sektörler “gıda, yem ve kimya” sektörleri olmuştur. Bu çerçevede, gıda ve yem üretimi %2,8 oranında düşerken, kimya ürünlerinin üretiminde ise %1,1’lik azalma kaydedilmiş, %3,1’lik bir artış ile ahşap endüstrisi üretimde yükseliş gösteren tek endüstri olarak kayıtlara geçmiştir.

Kaynak: T.C. Berlin TicaretMüşavirliği

Hollanda e-Ticaret Sektörü

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen, 

Hollanda'da  görev yapan Ticaret Müşavir ve Ataşemiz ile bu ülkede faaliyet gösteren özel sektör temsilcilerinin konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı "E-Ticaret Sektörü" konulu  e-sohbet etkinliği;

30 Mart 2021 Salı günü 

14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Katılım için tıklayınız. 

24 Mart 2021 Çarşamba

Ürün Güvenliği, Denetimi ve Teknik Mevzuat Online Bilgilendirme Semineri


Seminerimize bekleriz...

Ticaret Bakanlığı
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Ürün Güvenliği, Denetimi ve Teknik Mevzuat Online Bilgilendirme Semineri

25 Mart 2021
Saat: 10.00-12:30

22 Mart 2021 Pazartesi

Dış Ticarette Fiyatlandırma Eğitimimize Katılabilirsiniz...Dış Ticarette Fiyatlandırma eğitimimize katılabilirsiniz...

24 Mart 2021 Çarşamba

Saat: 13.30-16.00

Kayıt Linki;

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rdOiuqDwuHtVyLnZzTO20KAgnHHdh72pA

Düzenleyen: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü 

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği, Denetimi ve Teknik Mevzuat Online Bilgilendirme Semineri


Ticaret Bakanlığı

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Ürün Güvenliği, Denetimi ve Teknik Mevzuat Online Bilgilendirme Semineri

25 Mart 2021

Saat:  10.00-12:30

Seminer Katılım Linki;

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckdOGsrjwoE9aqsffMU_SLLJQNeVwoeWdO  

 1. Açış Konuşması

2. 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

3. Ülkemizde Kalite Altyapısı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi

4. İthalatta Ürün Güvenliği Denetimleri- Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi

(TAREKS)

5. İthalata Konu Ürünlerin Çevre ve Sağlık Yönünden Denetimine ilişkin Mevzuat

6. Ticarette Teknik Engeller

19 Mart 2021 Cuma

Gümrük Mevzuatı Eğitimimize Katılabilirsiniz...


Gümrük Mevzuatı-3 eğitimimize katılabilirsiniz...

22 Mart 2021 Pazartesi
Saat: 10.00-13.00

Kayıt Linki;


Düzenleyen: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü 

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Filipinler


Manila Ticaret Müşavirliği ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile 23 Mart Salı günü 14.00- 15.30 saatleri arasında Filipinler  semineri  gerçekleştirilecektir.

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler  seminerine kayıt için tıklayınız.

Filipinler'de Yatırımcılar İçin İş Fırsatları

Filipinler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Yatırım Kurulu ve Avrupa’daki Filipin Ticaret Yatırım merkezleri tarafından 23 Mart 2021 Salı günü 12.00-13.30 saatleri arasında “Make it Happen in the Philippines: “A Forum on the Philippines’ Role in Your Global Business” organizasyonunun Zoom üzerinden gerçekleştirileceği belirtilmektedir.  

Amacının, Avrupa iş topluluğunun Filipinler’deki mevcut gelişmelerden haberdar edilmesi ve kilit sektörlerdeki yatırım fırsatlarını teşvik etmek olduğu belirtilen Forumda, yabancı yatırımcılar için iş fırsatlarının konuşulacağı, Hükümet ve yüksek teknolojili üretim ve bilişim endüstrilerinden özel sektör yetkililerinin olduğu bir panel düzenleneceği belirtilmekte olup, ilgilenen firmalarımızın https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zAicDpfvT0iLyEffEwIkWg üzerinden kayıt yaptırması gerektiği belirtilmektedir. 

Etkinlik hakkında ankarape@gmail.com  e-posta adresinden detaylı bilgi alınabildiği belirtilmiştir.  

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

17 Mart 2021 Çarşamba

15 Mart 2021 Pazartesi

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" seminerleri dizisinde;


Atina Ticaret Müşavirliği ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile 16 Mart Salı günü 14.00 - 15.30 saatleri arasında Yunanistan semineri  gerçekleştirilecektir.

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler  seminerine kayıt için tıklayınız.


Helsinki Ticaret Müşavirliği ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile 18 Mart Perşembe günü 14.00- 15.30 saatleri arasında Finlandiya semineri  gerçekleştirilecektir.

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler  seminerine kayıt için tıklayınız.

Çin Halk Cumhuriyeti E-Ticaret Pazar Araştırması Raporu

“Çin Halk Cumhuriyeti E-Ticaret Pazar Araştırması Raporu” sunumu

19 Mart 2021 Cuma günü

Saat: 10:30-12:30

Kayıt için;

https://zoom.us/webinar/register/WN_82ZTn29rRderuAuj-U5few

Raporun, Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü Dış Pazar Analizleri ve Proje Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlandığı ve Çin e-ticaret pazarı, Çin’in sınır ötesi e-ticarete yönelik düzenlemeleri, Çin’in e-ithalatı, e-ithalatta tüketici eğilimleri, dijital tanıtım faaliyetleri ve pazarda hâkim konumda bulunan 3 farklı sınır ötesi e-ticaret platformuna üyelik süreci hakkında detaylı bilgiler barındırdı belirtilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

12 Mart 2021 Cuma

OSTİM Dış Ticaret Bülteni 2021 Yılı 2. Sayısı Yayınlandı

 Ülkemiz ve dünya dış ticaretine ilişkin gelişmelerin incelendiği 2021 yılı 2. sayısında;

 🔹️ 
Davet; 15 Mart Pazartesi  günü Dahilde İşleme Rejimi Seminerimize davetlisiniz...
 🔹️ Ürün Güvenliği; Rusya'da Standartlar ve Teknik Düzenlemeler
 🔹️ İhracatın Finansmanında EXİMBANK Uygulamaları semineri
 🔹️ Ürün Güvenliği; Hindistan'da Standartlar ve Teknik Düzenlemeler
 🔹️ Hindistan Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtım Ekipmanları Sektörü Yerinde Pazar Araştırması
 🔹️ Şubat Ayı İhracat Rakamları
 🔹️Ticari Fırsatlar; Hırvatistan Yatırım Fırsatları 
 🔹️ Bangladeş İnşaat Sektörü İşbirliği Talebi ve İhale Kurumları
… gibi birçok konu incelendi.

Bültene ulaşmak için tıklayınız.

Hazırlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

11 Mart 2021 Perşembe

Dahilde İşleme Rejimi Seminerimize Bekleriz..."Ekonominin Aşısı İhracat"

Dahilde İşleme Rejimi Seminerimize Bekleriz...

OAİB - Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 
Genel Sekreteri
Sn. Özkan AYDIN’ın sunumuyla

15 Mart 2021 Pazartesi
Saat: 14:00-16.00

Düzenleyen: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü 

Türk Eximbank ile Özbekistan'daki Agrobank ve Turonbank Arasında Kredi AnlaşmasıTürk Eximbank'ın, Özbekistan'da imzaladığı yeni kredi anlaşmaları ile Türkiye'den Özbekistan'a gerçekleştirilen özellikle yatırım malları ihracatının alıcı kredileriyle daha etkin desteklenmesi ve dış ticaret hacminin artırılmasını amaçlanıyor.