1 Temmuz 2019 Pazartesi

İş Yapma Kolaylığı Açısından Ülkeler - Rusya Federasyonu

"Doing Business 2019" çalışmasında; Rusya Federasyonu, iş yapma kolaylığı açısından 190 ülke arasında 31. ülke konumundadır. 2018 yılı gerçekleştirdiğimiz 3.4 milyar dolar civarında ihracat ile Rusya Federasyonu ülkemizin 12. ihraç pazarı olmuştur.

İş yapma kolaylığı sıralaması (1-190):31, skoru (0-100):77.37, nüfus:144.495.044
 • İş kurmak (sıralama: 32)
  • Skor (0-100): 93.04
  • Süreç (sayı bazlı): 4
  • Süre (gün bazlı): 10.1
  • Maliyet (kişi başına düşen gelir %): 1.1
  • Asgari sermaye (kişi başına düşen gelir %): 0.0

 • İnşaat ruhsatı elde etme/uğraşma (sıralama: 48)
  • Skor (0-100): 74.61
  • Süreç (sayı bazlı): 15.1
  • Süre (gün bazlı): 193.8
  • Maliyet (depo değeri %): 1.2
  • Kalite kontrol kurulum indeksi (0-15): 14.0
 • Elektrik elde etme (sıralama: 12)
  • Skor (0-100): 94.00
  • Süreç (sayı bazlı): 2
  • Süre (gün bazlı): 73
  • Maliyet (kişi başına düşen gelir %): 5.7
  • Tarifelerin saydamlığı ve tedarikinin güvenilirliği indeksi (0-8): 8
 • Başvuru kolaylığı (sıralama: 12)
  • Skor (0-100): 88.74
  • Süreç (sayı bazlı): 4
  • Süre (gün bazlı): 13
  • Maliyet (depo değeri %): 0.1
  • Arazi idaresi kalite indeksi (0-30): 26.0
 • Kredi alımı (sıralama: 22)
  • Skor (0-100): 80.00
  • Yasal hakların kuvveti indeksi (0-12): 9
  • Kredi bilgisinin derinliği indeksi (0-8): 7
  • Kredi bürosu kapsamı (yetişkin yüzdesi): 88.0
  • Kredi kayıt defteri teminatı (yetişkin yüzdesi): 0.0
 • Azınlık yatırımcılarının korunumu (sıralama: 57)
  • Skor (0-100): 61.67
  • Açıklamanın kapsamı indeksi (0-10): 6
  • Yönetici sorumluluğu kapsamı indeksi (0-10): 2
  • Hissedar davalarının kolaylığı indeksi (0-10): 7
  • Hissedar haklarının kapsamı indeksi (0-10): 9
  • Mülkiyet ve kontrolünün kapsamı indeksi (0-10): 5
  • Kurumsal şeffaflığın kapsamı indeksi (0-10): 8
 • Vergi ödemek (sıralama 53)
  • Skor (0-100): 79.77
  • Ödemeler (yıllık sayı): 7
  • Süre (yılda saat): 168
  • Toplam vergi ve katkı oranı (kar payı %): 46.3
  • Dosya sonrası indeksi (0-100): 73.14
 • Sınır ötesi ticaret (sıralama: 99)
  • Skor (0-100): 71.06
  • İhracat zamanı
   • Belgesel uyum (saatler): 25.4
   • Sınır uyumu (saatler): 66
  • İhracat maliyeti
   • Belgesel uyum (ABD$): 92
   • Sınır uyumu (ABD$): 580
  • İthalat zamanı
   • Belgesel uyum (saatler): 42.5
   • Sınır uyumu (saatler): 30
  • İthalat maliyeti
   • Belgesel uyum (ABD$): 152.5
   • Sınır uyumu (ABD$): 587.5
 • Sözleşmeleri zorlamak (sıralama: 18)
  • Skor (0-100): 72.18
  • Süre (gün bazlı): 337
  • Maliyet (talep değerinin yüzdesi): 16.5
  • Adli süreçlerin kalitesi indeksi (0-18): 9.5
 • İflasın çözülmesi (sıralama: 55)
  • Skor (0-100): 58.61
  • Süre (yıl bazlı): 2.0
  • Maliyet (talep değerinin yüzdesi): 9.0
  • Geri dönüşüm oranı (dolar üzerinde kuruş) 42.1
  • İflas çerçevesinin gücü indeksi (0-16): 11.5
Yayınlayan: OSTİM OSB Ticaret Koordinatörlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme