3 Nisan 2020 Cuma

Koronavirüs ve Ötesi - Ülkelerin, İşletmeler ve Ekonomiye Yönelik Olarak Aldıkları Politika Önlemleri

Ülkelerin koronavirüs  krizi ve ötesini aşmak için küçük işletmelere ve ekonomiye  yönelik politika önlemleri geliştirdiklerini görüyoruz. 

Bu kapsamda, OECD tarafından yapılan çalışmaya ulaşmak için tıklayınız.  Çalışmada, ülkemizin de içinde olduğu 52 ülkeye ait bilgiler yer almaktadır. Avusturya, Almanya ve Kanada'ya ilişkin  bilgiler  özetle aşağıda sunulmaktadır.

Avusturya: Kısa süreli çalışma programı, ihracatçı firmaların işletme maliyetlerinin %15'inin karşılanması amacıyla ihracat kredisi programı, AWS Bank tarafından likiditeyi korumak için gerekli kredi garantisi, serbest meslek sahibi olanların da kredi garantilerine başvurabilmesi, Koronavirüs krizinden etkilenen sanayileri desteklemek için acil yardım kredi garantisi sağlanması, bu acil yardımının bir kısmının serbest meslek sahibi ve mikro ölçekli firmalardaki “sıkıntı” vakalarına ayrılması ve belirli koşullar altında, işletmelere üç ay boyunca  sübvansiyon uygulamasına gidilmesi politikaları benimsenmiştir. 

Almanya: Kısa süreli çalışma planları, firmalara likidite sağlamak, serbest çalışanlar ile 10'dan az çalışanı olan küçük işletmelere firma başına  doğrudan destek sağlamak, 250 veya daha fazla çalışanı olan büyük şirketler için ekonomik istikrar fonu, start-up'lara ortak yatırım için önceden planlanmış bir gelecek fonu ve vergi ertelemesi gibi uygulamalar dikkat çekmektedir.

Kanada: Kanada'da uygulamaya konulan genel ekonomik tedbirlerin yanısıra, dikkat çeken husus, ülke açısından stratejik öneme sahip sektörler için özel destek mekanizmalarının devreye alınmış olmasıdır. Sektörel destekler hava yolu taşımacılığı ve tarım sektörlerini kapsamaktadır. Havaalanları tarafından Federal Hükümete ödenen yer  kiralarından Aralık 2020'ye kadar feragat edilmiştir. Tarım sektöründe üreticilere, tarımsal işletmelere ve gıda sanayicilerine ilave finansman sağlanmıştır.
Kaynak: OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) - Key Country Policy Responses
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder