4 Nisan 2020 Cumartesi

Salgından Toparlanmaya: COVID-19'un Küçük İşletmeler Üzerindeki Etkisi


Koronavirüs salgını dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini kısıtladı. Herkes, hükümetlerin önce sağlık  için hızlı hareket etmelerini ve bu önlemlerin ekonomileri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaları gerektiğini kabul ediyor. 

Tartışma genellikle bu fırtınanın makro ekonomik etkisine doğru eğilirken, Paul Krugman'dan bir alıntı bize bugünü anlatıyor.  ‘Ülkeler yurt dışından mal almıyor veya satmıyor, bunu şirketler yapıyor.' COVID19'un yol açtığı yavaşlama, sonuçta, işletmelerden ve onlar için çalışan insanlardan oluşan ekonomiyi etkiliyor. 

Doğası gereği küçük işletmeler diğerlerinden hassas yapıya sahip olup, kriz bu işletmelerin hepsini bir anda ve bir anlık etkilemeyecek, bir döngü içinde etki yaratacak.

Küçük işletmeler  bu dönemi 4 aşama olarak yaşayacaklar; Kısmi veya tam kapanma, tedarik zinciri etkisi, talepte daralma (depresif talep) ve toparlanma.

Kısmi veya tam kapanma; Hükümetlerin aldığı kısıtlama ve sınırlama önlemleri en sert şekilde turizm, seyahat, toptan ve perakende ticaret, konaklama ve eğlence sektörlerini etkiliyor.

Tedarik zincirindeki aksaklıklar tüm dünyadaki şirketleri etkiliyor. Bunun iki nedeni var. Birincisi, Çin'deki salgının şoku ülkenin üretimini ve ihracatını etkiledi. İkincisi, salgın Avrupa ve Kuzey Amerika dahil olmak üzere diğer bölgelere de yayıldı. Üretimi etkileyen bu durum ülkelerin küresel değer zincirlerine sağladıkları girdileri temin edilemez boyuta getirdi. Ticaret kaynaklı bu girdi sıkıntısı, değer zincirine ve ülkeye göre değişiyor. 

Talep depresyonu, salgın hastalıktan etkilenen ülkelerde tüketiciler veya işletmelerin karantina benzeri sınırlamalar nedeniyle satın alımlarının azalması.  COVID-19'dan nispeten etkilenmeyen ülkelerde bile, salgından etkilenen ülkelerin işletmelerinin  taleplerinde yaşanan daralma satışları düşürmektedir. Hanehalkları, salgın dönemindeki düşen gelirlerini telafi etmek için orta ve uzun vadede harcamalarını kısabilirler. Ayrıca, piyasada güven düşük olabilir ve KOBİ'ler arasında iflaslar görülebilir.

Toparlanma; İnsanlar, sevdikleri işlerine geri döndüklerinde ve özledikleri ürünleri satın almaya başladıklarında keskin bir toparlanma süreci yaşanması da muhtemeldir. Stokların yeniden tamamlanması ve tüketicilerin ertelenmiş alımlarını yapmaları nedeniyle imalat ve tarım işletmeleri daha yüksek satışlar yapabilirler.


Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder