2 Haziran 2020 Salı

Mayıs Ayı İhracat Rakamları

Dış Ticaret Verileri (Milyon Dolar)


Pandemi sürecinde Mayıs ayında ihracat bir önceki aya göre %10,84 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre % 40,88 oranında azalmıştır. 2020 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; 

• İhracat, % 40,88 azalarak 9 milyar 964 milyon dolar, 
• İthalat, % 27,69 azalarak 13 milyar 406 milyon dolar, 
• Dış ticaret hacmi, % 33,98 azalarak 23 milyar 370 milyon dolar,
• İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 74,3 olmuştur. 

Nisan ayında % 66,3 olan ihracatımızın ithalatı karşılama oranı ise Mayıs ayında %74,3 seviyesine yükselmiştir. Bu rakam Ocak-Mayıs döneminde ise % 74,6 olarak gerçekleşmiştir.“Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracatımız Mayıs ayında %58,12 azalışla 1 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla “Kazanlar ve Makinalar” (914 milyon dolar) ve “Kıymetli Taşlar” (569 milyon dolar) olmuştur.

Pandemi sürecinin etkisiyle Nisan ayında ihracatı ciddi oranda gerileyen lokomotif sektörlerde de Mayıs ayında toparlanma görülmeye başlanmıştır. 

Buna göre Nisan ayında bir önceki aya göre otomotiv sektörünün ihracatı %73,3, hazır giyim sektörünün ihracatı %56,3, tekstil sektörünün ihracatı %49,4, mobilya sektörünün ihracatı %42,5 azalmıştı.

İhraç pazarlarımızdaki kademeli normalleşme ile birlikte Mayıs ayında Nisan ayına göre otomotivde %95,5, hazır giyimde %45,4, tekstilde %35,5, mobilya sektöründe %26,3 ihracat artışları kaydedilmiştir.

Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve Irak olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Çin, Almanya ve Rusya almıştır. Mayıs ayında ihracatçılarımız 206 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başarmıştır.  

Pandemi sürecinin etkisiyle geleneksel ihraç pazarlarımızda Nisan ayında önemli ihracat düşüşleri yaşanmıştı. Buna göre Nisan ayında bir önceki aya göre ihracatımızda Fransa’ya %50,2, Belçika’ya %38,1, İngiltere’ye %55, ABD’ye %29,3, Kanada’ya %37,2,  ABD’ye %29,3, Rusya Federasyonu’na %35,8 oranlarında azalma görülmüştü.

Mayıs ayında ise Nisan ayına göre ihracatımız Fransa’ya %71,5, Belçika’ya %57,9, İngiltere’ye %54,7, ABD’ye %45,6, Kanada’ya %55,3, Rusya Federasyonu’na %15 oranlarında artış kaydetmiştir.
  
Diğer taraftan, Covid-19 salgını nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine göre değer bazında Mayıs ayında ihracatında en fazla düşüş gösteren ilk 5 ülke Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve BAE olmuştur.  Bu ülkelerin toplam ihracatımız içindeki payı 2019 yılı Mayıs ayında %26,40 iken, 2020 yılı Mayıs ayında 5,3 puan düşerek %21,14’e gerilemiştir. Diğer taraftan, bu ülkelere yönelik ihracatımızda görülen azalış, Mayıs ayında ihracatımızda değer bazında görülen 6 milyar 891 milyon dolarlık toplam düşüşün % 34,01’ine tekabül etmektedir.

Benzer şekilde Mayıs ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 43,46 azalışla 4 milyar 527 milyon dolar olurken söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz ihracat toplam ihracatımızın %45,4’ünü oluşturmuştur.

2020 yılı Mayıs ayında görülen Azerbaycan’a %23’lük, İsviçre’ye %46,8’lik ve Venezuela’ya %138,5’lık ihracat artışları ise dikkat çekmiştir. Ayrıca, en önemli ihraç pazarlarımızdan olan ABD’ye ihracatımızda görülen % 1,24’lük artış ileriye dönük olumlu bir sinyal olarak algılanmaktadır.
  
Mayıs Ayı Dış Ticaret Verileri için Tıklayınız.
Kaynak. T.C. Ticaret Bakanlığı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder