30 Mayıs 2020 Cumartesi

Yurtdışı Pazarlarda İthal Talebi Artabilecek Ürünler


Ticaret Bakanlığı tarafından  yurt dışı pazarlarda  ithal talebi artabilecek ürünler listesi Ticaret Müşavirliklerinden gelen  bilgiler doğrultusunda ülkeler itibarıyla  düzenlenerek yayınlanmıştır. 

86 ülke itibarıyla ithal talebi artabilecek ürünlere ulaşmak için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Dış Ticaret Buluşmaları; Macaristan Pazarı ve İhracat Fırsatları Seminerimizden


Dış Ticaret Buluşmaları; Covid-19 Öncesi ve Sonrası Dış Ticaret başlıklı online seminerimizde bu hafta Macaristan'ı inceledik. 

2014 yılında Avrupa Birliği'ne üye olan Macaristan, 122 milyar dolar ihracatı ve 116 milyar  dolar  ithalatının önemli bir kısmını AB ülkeleri gerçekleştiriyor. 

Seminerde, Budapeşte Ticaret Müşavirlerimiz Sn. Ayşe Başak ARASLI AKYOL ve Sn. Meral ŞENGÜL tarafından,
 • Macaristan ekonomisi,
 • COVİD-19'un etkisi,
 • Kümelenme modelleri,
 • OSTİM Kümeleri için değerlendirmeler,
 • Macaristan'ın dış ticareti,
 • İkili ticaretimiz,
 • Macaristan pazarının SWOT analizi,
 • Macaristan'daki önemli projeler,
 • İhracatımızın artırılması için öneriler gibi konularda bilgiler paylaşıldı.
Detaylı bilgiye OSTİM Gazetesinden ulaşabilirsiniz.
OSTİM Gazetesi'nin Mart-Nisan dijital sayısında yer alan haberi okumak için tıklayınız.
Alkışlar #İhracat için...
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

27 Mayıs 2020 Çarşamba

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarına pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin olarak verilen destekler, 27 Mayıs 2020 tarih ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar" ile uygulamaya girdi.

Bu Karar işe düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, destek unsurlarının içeriğini belirlemeye, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

Kararda; 
 • E-ticaret sitesi: Uluslararası ticarete yönelik elektronik ticaret sitelerini veya elektronik pazar yerlerini,
 • İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,
 • Sanal fuar: Dijital ortamda gerçekleştirilen, internet ağı üzerinden katılım sağlanabilen ve ziyaret edilebilen fuarları,
 • Sanal fuar organizasyonu: İşbirliği kuruluşları tarafından dijital ortamda gerçekleştirilen, internet ağı üzerinden katılım sağlanan ve ziyaret edilebilen fuarlara yönelik organizasyonu,
 • Sanal ticaret heyeti: Ülkemizde yerleşik şirketler ile yurt dışında yerleşik şirketler,kurum ve kuruluşlar arasında elektronik ortamda Bakanlık koordinasyonunda ve işbirliği kuruluşlarınca organize edilen dış ticaret faaliyetini, ifade eder.

Sanal ticaret heyeti desteği: Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 
Sanal fuarlara katılımların desteklenmesi: Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Sanal fuar organizasyonu desteği: Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği: Şirketlerin Genelgede düzenlenen şartları haiz ve Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler %60 oranında ve eticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL’ye kadar desteklenir. Bu tutar, her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir. Şirketler, birinci fıkrada belirtilen destekten en fazla üç e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla iki yıl süresince yararlanabilir.
Detaylı bilgi için tıklayınız: Resmi Gazete
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

26 Mayıs 2020 Salı

Dış Ticaret Buluşmaları; Macaristan - Budapeşte Ticaret Müşavirlerimiz ile Buluşuyoruz

Dış Ticaret Buluşmaları; Covid-19 Öncesi ve Sonrası  Dış Ticaret

Budapeşte Ticaret Müşavirlerimiz Sn. Ayşe Başak ARASLI AKYOL ve Sn. Meral ŞENGÜL ile  Macaristan pazarını konuşacağız.

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek olan seminere, başlangıcından 
5-10 dakika önce aşağıdaki linki tıklayarak katılım sağlayabilirsiniz.
🔽
https://us02web.zoom.us/j/89331458971?pwd=L01VNG9DQWVwQlJQNm9sQWRuTGFDQT09
Meeting ID: 893 3145 8971
Password: 415706

Programa katılım ücretsizdir. Cevaplandırılmasını istediğiniz soruları  seminer öncesinde disticaret@ostim.org.tr adresine iletebilirsiniz. Ayrıca, sorularınızı seminer sırasında da zoom uygulaması üzerinden iletebilirsiniz.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü 

21 Mayıs 2020 Perşembe

800'den Fazla Ürüne Geçici Olarak İlave Gümrük Vergisi Uygulaması


20 Mayıs 2020 tarih ve 31132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” ile;

İş Makineleri, Vinçler, İtfaiyeler, Beton Karıştırma ve Pompa Araçları, Püskürtme Alet ve Makineleri, Yiyecek ve İçecek İmal Makineleri ve Presler, Paketleme ve Ambalajlama Makineleri, Metal İşleme Makineleri, Enjeksiyon Makineleri, Tarım Makine ve Aletleri, Süt Sağma Makineleri, Tel Kesme İşleme Makineleri gibi çeşitli makineler ile Çelik Borular, Gemi Zincirleri, Demir-çelikten teller ve kablolar, Demir-Çelikten Levha, Depo-Sarnıçlar, İnşaat Malzemesi, Elektrik Teçhizatı, Elektrik İzolatörleri, Ateş Tuğlası, Mermer, Granit, Traverten, Radyatörler, Alüminyumdan Teller ve Kablolar, Alüminyumdan şerit ve levhalar, çeşitli otomotiv yedek parçaları, Kauçuk ve Plastikten Boru ve Hortumlar, Römorklar, Gaz Sıvı ve Elektrik Sayaçları, PVC Kaplamaları ve Levhalar, Fişekler, Fotokopi Baskı ve Yazı Kağıtları, Kontak Lensler, Camlar ve Camdan Eşyalar, Şerit Metreler, Su Isıtıcıları, Projeksiyon Perdeleri, Televizyon Alıcı Cihazları, Hoparlörler, Elektrikli İşaret Cihazları, Basküller, Termometreler, Vatka ve Keçeler, Yarı Mamul Deriler, Tabi Mantar ve Mantardan Eşya ile bazı muhtelif ürünleri kapsayan 800’ün üzerinde ürün için 30.09.2020 tarihine kadar geçici olarak ürün bazında değişen oranlarda % 30’a kadar, bu tarihten sonra ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda ilave gümrük vergisi (İGV) uygulanması kararlaştırılmıştır.
Kaynaklar; 
Resmi Gazete
Ticaret Bakanlığı
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Dış Ticaret Buluşmaları; Azerbaycan Pazarı ve İhracat Fırsatları Seminerimizden


Dış Ticaret Buluşmaları Covid-19 Öncesi ve Sonrası Dış Ticaret başlıklı online seminerimizde bu hafta Azerbaycan'ı inceledik. 

Azerbaycan pazarı, ülke ekonomisi ve ihracat fırsatlarını, Bakü Ticaret Müşaviri Sn. Ahmet Ataker' den dinledik.

Ticaret Müşavirimiz, COVID-19 sürecinde Azerbaycan’a ihracatı düşmeyen tek ülkenin Türkiye olduğunu katılımcılarla paylaştı.

Türk yatırımcılar dört gözle bekleniyor
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu vurgulayan Ticaret Müşavirimiz “Ekonomik anlamda Türkiye’deki en büyük yatırımcı ülke, Socar ile beraber Azerbaycan. Bunun haricinde ülke vatandaşlarının Türkiye’de pek çok yatırımı var.” ifadelerini kullandı.
Covid sürecinde Türk malları Azerbaycan üzerinden taşındı
Türkiye’nin, Orta Asya ülkelerine ihraç ettiği malların COVID-19 sürecinde İran ve Rusya üzerinden gidemediğini anımsatan Bakü Ticaret Müşaviri, bu süreçte Azerbaycan’ın, Türk mallarının bölgeye taşınmasında çok önemli bir rol üstlendiğini, Mart ayında bine yakın tırın Azerbaycan üzerinden Orta Asya’ya yük taşıdığını söyledi.
Sn. Ataker, Azerbaycan’ın 10 milyon nüfusunun bulunduğunu ancak coğrafi konumu ile 200 milyon nüfuslu Orta Asya pazarına hitap ettiğini kaydetti.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, “OSTİM’den 500 milyon TL ihracat yapabiliriz”
Azerbaycan’ın Türkiye için önemine dikkat çeken ve Türkiye’nin bir milyar TL seviyesinde ticaret açığı olduğunu vurgulayan Sn. Orhan Aydın, şu görüşlere yer verdi: “İyi bir organizasyonla, bunun en az 500 milyon dolarını biz OSTİM’den yapabiliriz.
Detaylı bilgiye OSTİM Gazetesinden ulaşabilirsiniz.
OSTİM Gazetesi'nin Mart-Nisan dijital sayısında yer alan haberi okumak için tıklayınız.
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

20 Mayıs 2020 Çarşamba

Covid-19 ve Sanal Fuarlar; Hindistan'da Sağlık Hizmetleri Sektöründe Sanal Fuar ve B2B Etkinlikler Düzenleniyor

Fuarcılık sektörü, salgın sonrasında, ekonomiler için tekrar önemli bir rol oynayacak olsa da, sanal fuarlar, sanal B2B etkinlikler ve B2B e-Ticaret platformlarının bu dönemde öneminin artacağı da görülüyor.

Tedarik zincirlerinin kırıldığı ve yeni tedarik rotalarının belirleneceği bir döneme girerken, sanal fuarların, sanal B2B etkinliklerin ve B2B e-ticaret platformlarının daha etkin kullanılması için çalışmalara başlandı. 

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığımız tarafından1-3 Haziran tarihinde ayakkabı ve saraciye fuarı "Shoedexpo" ile başlayacak sanal fuar organizasyonu, 22-26 Haziran tarihlerinde yerli ve milli yazılımın katkılarıyla gerçekleştirilen "Agrivirtual-Sanal Tarım Makineleri Fuarı" ile devam edecek. Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar Pekcan tarafından, "Ticaret Bakanlığı ihracata yönelik devlet desteklerine sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarları da eklemek için çalışma başlatıldı'' bilgisi de paylaşıldı. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Organizasyonu ülkemiz tarafından yapılan bu ve bundan sonraki fuarların yanı sıra, yurt dışında pazar veya sektör odaklı olarak düzenlenen sanal fuarlara katılımda  yine önemli olacak.


Bu çerçevede; Yeni Delhi Ticaret Müşavirliğimizden, Hindistan'ın  Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (FICCI-  Federation of Indian Chambers of Commerce and Industy) tarafından organize edilen "Sanal Sağlık Hizmetleri ve Hijyen Fuarı 2020" nin 22-26 Haziran tarihleri arasında düzenleneceği bilgisi ulaşmıştır.  

Sanal fuarda gerçekleştirilecek faaliyetler; 
 • Sergi (Pavyonlar ve Showroomlar),
 • B2B İş Görüşmeleri (Uluslararası, Yurtiçi ve Kurumsal),
 • Sergilenen Her Sektörde Web Seminerleri ve Dijital Oturumlar,
 • Anlık Etkileşim platformları Canlı Sohbetler, Sohbet Odaları.
Fuar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

19 Mayıs 2020 Salı

Dış Ticaret Buluşmaları; Azerbaycan Ticaret Müşavirimiz ile Buluşuyoruz

Dış Ticaret Buluşmaları; Covid-19 Öncesi ve Sonrası  Dış Ticaret

Bakü Ticaret Müşavirimiz Sn. Ahmet Ataker ile Azerbaycan pazarını konuşacağız.

Tarih: 20 Mayıs 2020 Çarşamba
Saat: 11.00-13.00

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek olan seminere, başlangıcından 5-10 dakika önce aşağıdaki linki tıklayarak katılım sağlayabilirsiniz. 

🔽
Password: 003383

Programa katılım ücretsizdir. Cevaplandırılmasını istediğiniz soruları  seminer öncesinde disticaret@ostim.org.tr adresine iletebilirsiniz. Ayrıca, sorularınızı seminer sırasında da zoom uygulaması üzerinden iletebilirsiniz.

Düzenleyen: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

18 Mayıs 2020 Pazartesi

Hindistan'da Savunma ve Havacılık ile Raylı Sistemler Sektörlerinde Sanal Fuarlar ve B2B Etkinlikler Düzenleniyor


Savunma ve Havacılık

Hindistan Savunma Sanayicileri Derneği (Society of Indian Defence Manufacturers),  tarafından Sanal Ticaret Heyeti formatında 18 Mayıs–3 Haziran 2020 tarihlerinde 2 hafta süre ile devam edecek bir etkinlik düzenlenecek olup,  etkinlik hakkında  detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak: Mumbai Ticaret Ataşeliği
Raylı Sistemler 

Hindistan Sanayi Konfederasyonu (CII-Confederation of Indian Industry);

COVID 19'un iş ortamı üzerinde oluşturduğu etkiyi göz önünde bulundurarak sanayinin yeni adaptasyonlarla işlerine devam etmesi için dijital platformda Demiryolu Ekipmanı Sanal Sergisini düzenliyor.
1 Temmuz'dan 31 Ağustos'a sürecek olan kadar VERE 2020 Sanal Fuarı demiryolu sektöründe Hindistan'da bir ilki gerçekleştirecek. Detaylı bilgi temini için rajesh.wadhwa@cii.in  ve s.bose@cii.in adresleri ile temasa  geçilebileceği belirtilmektedir. Web sitesi için tıklayınız. 

Kaynak: Yeni Delhi Ticaret Müşavirliği

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü 

15 Mayıs 2020 Cuma

Dış Ticaret Buluşmaları; Hindistan Pazarı ve İhracat Fırsatları Seminerimizden

Dış Ticaret Buluşmaları Covid-19 Öncesi ve Sonrası Dış Ticaret başlıklı online seminerimizde bu hafta Hindistan’ı inceledik. Hindistan pazarı ve ihracat fırsatlarını, Yeni Delhi Ticaret Müşaviri Sn. Aysun Ergezer Timur, Müşavir Yardımcısı Sn. Ali Özdin ve Mumbai Ticaret Ataşesi Sn. Hüseyin Aydın’dan dinledik.   


"KOBİ’lere 265 milyar dolar"
Yeni Delhi Ticaret Müşaviri Aysun Ergezer Timur, Ülkede 18 Mayısta normale dönülmesinin beklendiğini, “KOBİ’lerin bu dönemde çok ciddi yara aldığını, 13 Mayıs da, KOBİ’leri desteklemeye yönelik 265 milyar dolarlık bir paket açıklandığını, dünyanın her yerinde olduğu gibi Hindistan’da da birçok sektörün daraldığı, Hindistan’ın global tedarik zincirinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.
“Potansiyel var, sabır gerektiriyor”
Yeni Delhi Ticaret Müşaviri Yardımcısı Ali Özdin, Türkiye’nin Hindistan’a ihracatının 2019 yılında 1.2 milyar dolar olduğunu, Hindistan’dan ithalatın ise 6.6 milyar dolar olduğu Hindistan’ın, Türkiye’nin ithalatında 7. Sırada, ihracatında ise 38. sırada yer aldığını, Hindistan’ın Türkiye’ye uzak bir pazar olmadığını, 6 saatlik uçuş mesafesinde yer aldığını  ve ihracat potansiyeli sunan ama sabır gerektiren bir pazar.” olduğunu  belirtti.
“Hindistan orta vadeli düşünülecek bir pazar”
Mumbai Ticaret Ataşesi Sn. Hüseyin Aydın, Hindistan pazarının orta vadeli düşünülecek bir pazar olduğunu, Hindistan pazarının diğer ülkelere göre farkının, orta vadeli yatırım yapıldığında, zaman ayrıldığında 3-5 ülkeye yapılan ihracatın sadece bu ülkeye yönelebileceğini, ölçeklerin Türkiye’den farklı olduğunu 1.4 milyar nüfusluk bir pazar olduğunubelirtti. Ayrıca, OSTİM’in birbirini tamamlayan firmalardan oluştuğuna dikkat çeken Hüseyin Aydın, “OSTİM’de üretilen ürünler için Hindistan pazarının potansiyel barındırdığını, ülkede, makine, medikal, savunma gibi sektörlerde alım talepleri var.” değerlendirmesini yaptı.

Detaylı bilgiye OSTİM Gazetesinden ulaşabilirsiniz.
OSTİM Gazetesi'nin Mart-Nisan dijital sayısında yer alan haberi okumak için tıklayınız.
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

14 Mayıs 2020 Perşembe

Tarımsal Ürünlerde Dünya Fiyatlarına Erişim

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) 300'den fazla tarımsal ürün için fiyatlar ve piyasa güncellemeleri hakkındaki gerçek zamanlı verilere ücretsiz erişim sunuyor.

Her ürün için fiyatlar çeşitlilik, kalite ve diğer özelliklere göre ayrıştırılarak mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin en son piyasa hareketlerine göre güncel kalmasını sağlayan gerçek zamanlı fiyat verilerine ulaşmak için tıklayınız.  


Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Çekya’da Koronavirüs Sebebiyle Alınan Önlemler Raporu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çekya İş Konseyi tarafından hazırlanan çalışmada Çekya'nın koronavirüs salgınına karşı aldığı;

 • Genel tedbirler,
 • Yakın zamanda ticaret ve normal hayatın devamı için alınan kararlar,
 • Yabancılar için alınan önlemler ve sınır geçişleri,
 • Ekonomik önlemler yer almaktadır.

Kaynak: DEİK
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

13 Mayıs 2020 Çarşamba

COVID-19, Tedarik Zincirlerinin Kırılmasından Etkilenen Sektör ve Bölgeler


Dünya ticaretinin üçte ikisinden fazlası, üretimin son montajdan önce en az bir sınırı geçtiği küresel değer zincirleri (GVC- Global Value Chains ) aracılığıyla gerçekleşiyor. 

COVID-19 salgını G3 (Global 3) olarak adlandırılabilecek  Çin, Avrupa Birliği (AB) ve ABD üzerinde  benzeri görülmemiş bir arz ve talep şoku kombinasyonu oluşturdu. 

Sonuç olarak, yaşanan üretim  şoku ham madde, parça ve bileşenler talebinde azalma olarak yansımakta ve ihracat düşüşlerine neden olmaktadır. Bu durumdan en çok etkilenecek sektörler ise makine, plastik ve kauçuk, kimyasallar ve elektronik ekipman sektörleri olarak ifade edilmektedir.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

11 Mayıs 2020 Pazartesi

Dış Ticaret Buluşmaları; Hindistan Ticaret Müşavir/Ataşelerimiz ile Buluşuyoruz

Dış Ticaret Buluşmaları; Covid-19 Öncesi ve Sonrası  Dış Ticaret

Ticaret Müşavir/Ataşelerimiz ile Hindistan pazarını konuşacağız.

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek olan seminere, başlangıcından 
5-10 dakika önce aşağıdaki linki tıklayarak katılım sağlayabilirsiniz. 


Meeting ID: 816 3518 2063 
Password: 013990
Programa katılım ücretsizdir. Cevaplandırılmasını istediğiniz soruları  seminer öncesinde disticaret@ostim.org.tr adresine iletebilirsiniz. Ayrıca, sorularınızı seminer sırasında da zoom uygulaması üzerinden iletebilirsiniz.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

İthalat Rejimi Kararına İlişkin Ek Karar ile İlave Gümrük Vergisi Uygulanacak Ürünler Belirlendi

Resmi Gazete'nin bu gün yayımlanan Mükerrer (11 Mayıs 2020 tarih ve 31124 Mükerrer) sayında “İthalat Rejimi Kararına İlişkin Ek Karar” ile ilave  gümrük vergisi uygulanacak ürünler  açıklandı. Dikkat edilecek husus  yoldaki ürünün 15 gün içinde ithalatının gerçekleştirilmesi. Aksi durumda  yeni gümrük vergisi oranları ile ithal edilecek olması. Daha önce süre 30 gün idi.
Resmi Gazete için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

10 Mayıs 2020 Pazar

AKİP Çevirimiçi; COVİD-19 MÜCADELESİNDE KÜMELERARASI İSTİŞARE VE İŞBİRLİĞİ Sektörel ve Bölgesel Etkiler Yakın Gelecekte Tehditler Fırsatlar" Toplantısı


COVİD-19 MÜCADELESİNDE KÜMELERARASI İSTİŞARE VE İŞBİRLİĞİ
Sektörel ve Bölgesel Etkiler Yakın Gelecekte Tehditler Fırsatlar" 
çevrimiçi toplantısı zoom programı üzerinden 12 MAYIS 2020, Salı Saat 13.00'da gerçekleştirilecek. 


Toplantı Programının detaylarına ve zoom linkine ulaşmak için tıklayınız. 

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

7 Mayıs 2020 Perşembe

COVID19 Salgın Sürecinde Türkiye Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı Rehberi


Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından COVID-19 salgınının kontrol altına alınması amacıyla Türkiye uluslararası karayolu yük taşımacılığı sektörüne yönelik olarak hazırlanmış olan rehberde;
 • Sınır geçiş işlemlerindeki son durum,
 • Covid-19 salgını nedeniyle uluslararası yük taşımacılarına getirilen kolaylıklar,
 • Profesyonel sürücü vizeleri,
 • Gümrük işlemleri,
 • Yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması konuları incelenmiştir.
Covıd-19 salgın sürecinde sektörel uygulama rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Dış Ticaret Buluşmaları; Covid-19’un Birleşik Arap Emirlikleri Ticareti Üzerine Etkileri Seminerimizi Gerçekleştirdik


Dış Ticaret Buluşmaları seminerlerimizin birincisini Dubai Ticaret Ataşelerimiz ile gerçekleştirdik. 

"Covid–19’un Birleşik Arap Emirlikleri Ticareti Üzerine Etkileri" konusunda Ticaret Ataşelerimiz Sn. Hasan ÖNAL ve Sn. Ahmet CANLI tarafından; 

 • Birleşik Arap Emirlikleri ekonomisi, dışticaret verileri, Türkiye ile ticari ilişkileri,
 • Pazara giriş iş kültürü ve ipuçları,
 • Koronavirüs salgınının ticaret ve ekonomiye etkileri,
 • Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörler,
 • Koronavirüs sonrası hedef sektörler neler olmalı,
 • Koronoavirüs salgınına karşı alınan ekonomik tedbirler ve önlemler, salgın nedeni ile uygulanan teşvik paketleri,      
 • Koronoavirüs salgını öncesi ve sonrası ataşelik faaliyetleri hakkında değerli bilgiler paylaşıldı ve katılımcılarımızın soruları cevaplandırıldı.
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

6 Mayıs 2020 Çarşamba

Sanal Ticaret Heyetleri Ticaret Bakanlığı Koordinasyonu ve TİM Organizasyonunda Başlıyor


13-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında, Tarımsal Gıda (hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yaş/kuru meyve ve sebze, çikolatalı ve şekerli mamuller, su ürünleri ve hayvansal mamuller, zeytin ve zeytinyağı vb.), Tarım Makineleri, Soğuk Hava Depolama ve Gıda Ambalajlama sektörlerinde iştigal eden firmalara yönelik olarak Özbekistan Sanal Ticaret Heyeti gerçekleştirilecektir.

Bahse konu Sanal Ticaret Heyeti kapsamında, 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü Özbekistan pazarı hakkında bilgilendirmeye yönelik Webinar ve 13-15 Mayıs 2020 tarihlerinde online ikili iş görüşmeleri (B2B) tesis edilecektir. Detaylı bilgi almak için tıklayınız.

22-23 Haziran 2020 tarihleri arasında Güney Kore’ye Ev ve Mutfak Eşyaları (Plastik/metal mutfak eşyaları, cam ve seramik ev eşyaları, ev banyo ürünleri) ve Ev Tekstili Ürünleri sektörlerinde Sanal Ticaret Heyeti düzenlenecektir. Son başvuru tarihi 15 Mayıs 2020. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bahse konu Sanal Ticaret Heyetimiz kapsamında, Güney Kore pazarı hakkında bilgilendirmeye yönelik 22 Haziran'da Webinar ve 22-23 Haziran tarihlerinde online ikili iş görüşmeleri (B2B) tesis edilecektir.


27-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında, Gıda ve Hızlı tüketim ürünleri (kişisel bakım ürünleri, temizlik ürünleri, bebek ürünleri) sektörlerinde iştigal eden firmalara yönelik olarak Kenya Sanal Ticaret Heyeti gerçekleştirilecektir. 

Bahse konu Sanal Ticaret Heyeti kapsamında7 Mayıs 2020 Perşembe günü Kenya pazarı hakkında bilgilendirmeye yönelik Webinar ve 27-29 Mayıs 2020 tarihlerinde online ikili iş görüşmeleri (B2B) tesis edilecektir. Detaylı bilgi almak için tıklayınız.

15-19 Haziran 2020 tarihleri arasında Tarım (Fındık ve Mamulleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Kuru Meyve ve Mamulleri, Meyve Sebze Mamulleri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Süs Bitkileri ve Mamulleri, Tütün, Zeytin ve Zeytinyağı) Gıda ve Gıda Dışı Hızlı Tüketim Ürünleri, Tarım Makinaları, Soğuk Hava Depoları ve İklimlendirme  sektörlerinde iştigal eden firmalara yönelik olarak Hindistan Sanal Ticaret Heyeti  gerçekleştiriliyor. 

Bahse konu Sanal Ticaret Heyeti kapsamında, Hindistan pazarı hakkında bilgilendirmeye yönelik Webinar ve 15-19 Haziran online ikili iş görüşmeleri (B2B) tesis edilecektir. Detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

5 Mayıs 2020 Salı

Nisan Ayı Dış Ticaretimiz


Nisan ayında dış ticaret hacmimiz ise bir önceki yılın aynı ayına göre % 34,31 azalarak 21 milyar 950 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 41,38 oranında azalan ihracat 8 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

Nisan ayında ithalatımız da bir önceki yılın aynı ayına göre % 28,31 azalarak 12 milyar 957 milyon dolar olmuştur.

Nisan ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve Irak olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Çin, Almanya ve Rusya almıştır. Nisan ayında ihracatçılarımız 205 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başarmıştır.

Covid-19 salgını nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine göre değer bazında Nisan ayında ihracatında en fazla düşüş gösteren ilk 5 ülke İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya olmuştur.  Bu ülkelere yönelik ihracatımızda görülen azalış, Nisan ayında ihracatımızda değer bazında görülen 6 milyar 348 milyon dolarlık toplam düşüşün % 36,10’una tekabül etmektedir.

Nisan ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre;  Fransa’ya %66; İspanya’ya %59; İngiltere’ye % 57,7; İtalya’ya %51; Belçika’ya %48,8; Almanya’ya %35,9; Irak’a %34,4 ve ABD’ye %25,1 oranında azalış göstermiştir.

Nisan ayında en fazla ihracatı gerçekleştirdiğimiz fasıl “kazanlar ve makineler” olurken “diğer fasıllar ise sırasıyla “Demir ve Çelik” (654 milyon dolar) ve “Elektrikli makina ve cihazlar” (531 milyon dolar) olmuştur.

2020 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat “Deniz Yolu” (5 milyar 689 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” (2 milyar 662 milyon dolar) ve “Hava Yolu” ulaşımı (489 milyon dolar) izlemiştir.

2020 yılı Nisan ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat “Mal Mukabili Ödeme” (5 milyar 424 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (1 milyar 536 milyon dolar) ve “Vesaik Mukabili Ödeme” (736 milyon dolar) takip etti. İthalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat “Mal Mukabili Ödeme” (7 milyar 330 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (2 milyar 918 milyon dolar) ve “Vadeli Akreditif” (823 milyon dolar) izlemiştir.

Kaynak:T.C. Ticaret Bakanlığı
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü