27 Kasım 2019 Çarşamba

ABD, Avrupa Birliği'ne Ek Gümrük Vergisi Uygulaması Başlattı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), AB’nin Airbus firmasına haksız teşvik sağladığına ve bunun sonucunda ABD’nin uğradığı zarara karşılık 7,5 milyar dolar tazminata hükmetmiştir.
Bununla birlikte ABD, dava sürecinin lehine sonuçlanması sonrası AB ülkelerine yönelik (ağırlıklı bir kısmı Fransa, Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık olmak üzere) gümrük vergilerini artırma yetkisini elde etmiştir.

Bu kapsamda, ABD Hükümeti, AB’ye karşı ek gümrük vergisi uygulayacağı ürün listelerini duyurmuş olup liste kapsamında yer alan ürünlerin ithalatına %10 ile %25 oranlarında ek gümrük vergisi uygulayacağını ifade etmiştir. Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı

Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

26 Kasım 2019 Salı

Sektörler ve Ülkeler

Ticaret Bakanlığı "Kasım Ayı Ülke Masaları" bülteninde;
 • Çin - Türkiye Dış Ticaret Analizi
 • İran’ın Demiryolu Altyapısı ve Projeleri
 • Dünya Otomobil Pazarı
 • Venezuela Ekonomisinde Son Gelişmeler
 • BAE Müteahhitlik Sektörü gibi çeşitli konularda Ticaret Müşavirlikleri kaynaklı bilgiler yer  almakta.

Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Ticari Diplomasi - Dış Ticaretin Geliştirilmesinde Önemli Bir AraçTicari iletişim ve ticari istihbarat konularında firmalarımızın hedef pazarlarda ticari süreçlerini destekleyen ticari diplomasi uygulamaları giderek önem kazanıyor.
Ticaret Müşavirliği uygulamalarını da kapsayan Ticari Diplomasi Araçları konusu, Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü Ticaret Müşavirliği tecrübeli temsilcisi Sn. Murat Ertekin tarafından firmalarımız ile paylaşıldı.

Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

21 Kasım 2019 Perşembe

Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) Güncellendi


İthalat ve ihracat işlemlerinin anlık takibini mümkün kılan Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) uygulaması  güncellenmiştir.

Artık ithalat ve ihracat işlemlerine taraf olan her aktör, gümrük işlemlerine ait süreçleri aşama aşama izleyebilmektedir.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı
Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

18 Kasım 2019 Pazartesi

Kuşak ve Yol Girişimi - Ülkemizin Konumlandırılması

Dünya nüfusunun yüzde 62'sini kapsayan, 60  civarındaki ülkeyi içine alan Kuşak Yol Projesininin (Belt & Road Initiative-BRI)  ulaşım, enerji, telekom ve özel ekonomik bölgeler olarak temellendirilen 4 ana eksende şekilleneceği ifade ediliyor. 

Bu kapsamda, DEİK tarafından  hazırlanan çalışmada ülkemizin konumlandırmasına ilişkin çarpıcı bulgulara yer verilmiş. Ülkemizin Kuşak ve Yol Girişimi'ndeki konumuna ilişkin; potansiyel ticaret stratejileri, politika senaryoları, doğrudan yabancı yatırım, lojistik ve küresel ölçekli fırsatlar konuları ele alınmış.


Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

16 Kasım 2019 Cumartesi

Gümrük Rehberi Yayınlandı

Gümrüklerde işlem yapanların ihtiyaç duyduğu temel bilgileri içeren yeni “Gümrük Rehberi”  Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak kullanıma açıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden veya https://gumrukrehberi.gov.tr/ adresinden ulaşabilen rehberde, konular; animasyonlar ve görsellerle anlatılarak, sorulara kolay ve anlaşılabilir bir şekilde yanıt verilmesi amaçlanıyor. Rehber,  “bireysel işlemler” ile “ticari işlemler” bölümlerinden oluşuyor.

Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

12 Kasım 2019 Salı

Nijerya'da İş ve Yatırım Fırsatları


DEİK Türkiye- Nijerya İş Konseyinin Türkiye-Nijerya yatırım fırsatlarına ait raporunda Nijerya’da iş ve yatırım imkanları değerlendirilmiş olup; 
 • Nijerya, Afrika’nın en büyük ham petrol üreticisi ve zengin doğalgaz rezervlerine sahip olduğu ve inşaat sektörü başta olmak üzere tekstil, deri, metal, gıda ve plastik gibi alanlarda yatırımlara ihtiyaç duyulduğu,
 • İnşaatta sektöründe PPP (Kamu-Özel Sektör İşbirliği)  politikası ile özel sektör ve kuruluşların bu alanda yararlanabilecekleri fırsatların olduğu,
 • Ayrıca, Lagos’un en büyük sorunlarından birisi olan ulaşım sorununa çözüm için, Lagos eyaletinde 26 farklı rota ile çalışması yapılan deniz/nehir yolu taşımacılığı için yatırımcı beklendiği, ulaşım altyapısının geliştirilmesi için demiryolu projelerinin kapasitesini artırmanın önemi belirtilirken, bu alanlarda yatırımların son sürat devam ettiği
 • Nijerya’da, önümüzdeki yıllarda otomotiv yedek parça ithalatında önemli artışlar olması beklendiği ifade edilmiştir.  

Yeşil Pasaport İçin Asgari İhracat Şartı 500 Bin Dolara Düşürüldü

İhracatçı firmalara Hususi Damgalı Pasaport  (Yeşil Pasaport ) verilmesine ilişkin  kararın 5. maddesinin 1. fıkrasında yer alan 1.000.000 ABD doları ibaresi 500.000 ABD doları olarak düzenlenmiştir.
Kaynak: Resmi Gazete

Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

8 Kasım 2019 Cuma

Macaristan Müteahhitlik Sektör Analizi


Macaristan'da son yıllarda inşaat sektöründe yaşanan gelişmelerin kamu projelerindeki artışlardan kaynaklandığı ifade edilmektedir. 

Bu kapsamda, AB fonlarından finanse edilen demiryolu, altyapı, spor tesisleri ve sağlık bakımı projelerinin önde geldiği gibi hususları da kapsayan  "Macaristan Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Sektörü Ülke Raporu"na  Budapeşte Ticaret Müşavirliği web sayfasında ulaşabilirsiniz. 

7 Kasım 2019 Perşembe

Asya'nın Büyüyen Pazarı - BangladeşBangladeş hızlı şehirleşiyor. 2030'a kadar nüfusunun % 48'i şehirlerde yaşayacak olan Bangladeş'te çoğu genç, enerjik ve dijital olarak bağlantılı, çevik, yeni fikirlere açık olacak ve zenginlik yaratmanın yeni yollarını arayacak bir nüfus yapısı mevcut. Dünya Ekonomi Forumu (WEF)  
Bangladeş Asya-Pasifik'teki en büyük beşinci internet kullanıcısı nüfusuna sahiptir. Geçen yıl e-ticaret işlemleri 260 milyon dolara ulaşmıştır. 2025 itibariyle, mobil internet penetrasyonunun % 41'e ulaşacağı ve halihazırda 110 milyondan fazla aktif internet abonesinin mevcut olduğu ifade edilmektedir.
Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

5 Kasım 2019 Salı

Almanya Enerji Piyasası Fırsatlar Sunuyor

Alman enerji piyasası, sürdürülebilir enerjiye geçiş girişimi doğrultusunda köklü bir değişim geçiriyor. Almanya'da yenilenebilir enerjilerin toplam elektrik üretimi içindeki payı son on yılda istikrarlı bir şekilde artmıştır. 2025 yılına kadar, elektrik kullanımının %45'inin yenilenebilir enerji kaynakları olan rüzgar, güneş, su ve biyokütleden  oluşacağı  ifade edilmektedir.
 • Elektrik altyapısının hızla büyüdüğü ve yabancı tedarikçiler için sayısız fırsatlar ürettiği,
 • Rüzgar enerjisinin de kuzeyden Almanya'ya kadar taşınması gerektiği,
 • Bu durumun, yazılım ve donanım üreticileri ve enerji depolama aygıtı üreticileri gibi çeşitli alt sektörlerdeki şirketler için fırsatlar yaratmakta olduğu ifade edilmektedir.
Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

4 Kasım 2019 Pazartesi

#GeleceğeNefes seferberliğinde biz de varız...

Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için... 11 milyon ağaç, bugün fidan yarın nefes... 11 Kasım 2019 saat 11:11 hashtag hashtagOSTİM hashtagbirsanayikenti hashtaghepbirlikteüretiyoruz hashtag

Kümelenme Madencilikte Yerlileşmeyi Artırır...

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun (TKİ) ev sahipliğinde, Kamu-Özel İş Birliği ile Yerli Kömür Üretiminin Artırılması Çalıştayı’na katılan OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, madencilik faaliyetlerinin yerlileştirilmesi ve yerli kömür üretiminin artırılması için kümelenme modeline işaret etti.

Aydın, “TKİ bu işi sahiplenirse, maden ve kömür sektöründe de milli takım kurabiliriz; sizin yanınızda sonuna kadar durabiliriz.” dedi.
Yayınlayan: Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Rüzgarın Geleceği...


Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından hazırlanan yayında rüzgar enerjisine ihtiyaç duyulan büyüme vurgulanmaktadır. Ayrıca çalışma; maliyet düşürme, teknoloji eğilimleri ve rüzgar enerjisinin artan payları için elektrik şebekeleri hazırlama ihtiyacı hakkında da fikir vermektedir.
Küresel enerji dönüşümünde rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji potansiyeli içinde yüksek paya sahiptir. Hem kara hem de deniz rüzgar enerjisinin 2050 yılına kadar yayılması beklenmektedir. Rapora göre, Asya rüzgar enerjisinde lider olacaktır.
Raporda dikkat çeken bulgular ;
 • Asya'nın, 2050 yılına kadar küresel kara rüzgar enerjisi tesislerinin% 50'sinden fazlasına sahip olacağı, Asya’yı %23 ile Kuzey Amerika ve % 10 ile Avrupa'nın izleyeceği,
 • Açık deniz rüzgar enerjisi için Asya'nın, küresel tesislerin % 60'ından fazlasına sahip olacağı ve bunu Avrupa (% 22) ve Kuzey Amerika'nın (% 16) izleyeceği.
 • Asya'da Çin'in, 2050 yılına kadar 2525 GW kurulu kara ve deniz rüzgar enerjisi kapasitesiyle lider konumunda olacağı ve ardından Hindistan'ın (443 GW), Kore Cumhuriyeti 'nin (78 GW) ve Güney Doğu Asya'nın (16 GW) izleyeceği ifade edilmektedir.
Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

2 Kasım 2019 Cumartesi

Mavi Rehber - Avrupa Birliği Ürün Kuralları Rehberi


Avrupa Birliği tarafından hazırlanan, AB ürünlerine ilişkin teknik düzenlemelerinin yer aldığı Mavi Rehberde;
 • Malların serbest dolaşımının düzenlenmesi, 
 • Ürün kapsamı, 
 • AB dışı ülkelerden ithal edilen ürünler,
 • Coğrafi uygulamalar, 
 • Ürün tedarik zincirindeki aktörler ve yükümlülükler, 
 • Ürün gerekleri, 
 • Uygunluk değerlendirmesi, 
 • Akreditasyon,
 • Piyasa gözetim ve denetimi, 
 • AB içerisindeki malların serbest dolaşımı, 
 • Ürünlere ilişkin AB mevzuatının uluslararası yönleri konuları yer almaktadır. Rehber, Ticaret Bakanlığı tarafından Türkçe'ye çevirilerek web sitesinde yayınlanmıştır. 
Kaynak: T. C. Ticaret Bakanlığı
Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

1 Kasım 2019 Cuma

Irak’ta Ek Vergiye Tabi Ürünler

İhracatımızda önde gelen ülkelerden birisi olan Irak’ın dış ticaret ve gümrük uygulamalarındaki değişikliklerin takibi ve firmalarımızın zamanında bilgilendirilmesi çerçevesinde  T.C. Erbil Başkonsolosluğu Gümrük Ataşeliğinin, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkilileri ile sürdürdükleri temaslardan elde ettikleri bilgilere ulaşmak için tıklayınız. Kaynak: T. C. Ticaret Bakanlığı
Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Çekya - Ülke Bulguları ve Pazar Fırsatları


İkili Ticari ve Ekonomik İlişkilerimiz ile Pazar Değerlendirmesinin de yer aldığı Çekya ülke bulguları ve pazar fırsatlarının raporuna  Ticaret Bakanlığı Ekim ayı Ülke Masaları Bülteninden  ulaşabilirsiniz. 

Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü