31 Mart 2020 Salı

#Covid-19, Dünya Medikal Ürünler Ticareti ve Bugün Üretilenden Daha Fazlasını Üretme Kabiliyetinin Hızla KazanılmasıDünya Sağlık Örgütü, dünyayı saran Koronavirüs (Covid 19) salgını  nedeniyle kişisel koruyucu ekipman talebindeki artışın karşılanabilmesi için üretimin %40 artması gerekeceğini tahmin ediyor.

Yine, Dünya Sağlık Örgütü ön müdahale ekiplerinin kendileri ve diğer insanları Covid-19’dan koruyabilmesi için her ay en az ;

 • 89 milyon maskeye
 • 30 milyon tıbbi önlüğe
 • 1.59 milyon koruyucu gözlüğe
 • 76 milyon eldivene ve
 • 2.9 milyon litre el dezenfektanına ihtiyaç duyulacağını belirtmektedir.-         
Kişisel koruyucu ekipman ürünlerinin tedariği; Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Malezya ve Vietnam’da yoğunlaşmıştır. Küresel ihracatın yaklaşık üçte ikisi bu ülkeler tarafından karşılanmaktadır. Bu ülkelerden dördü ise en az bir ürün için ihracatı kısıtlayıcı yeni önlemler getirmiştir.

Doğal olarak ülkeler öncelikle vatandaşlarının tıbbi ihtiyaçlarını  karşılayabilmek için çeşitli tedbirler alıyorlar.

Diğer taraftan, 26 Mart'ta COVID-19  için yapılan sanal G-20 zirvesi öncesinde BM Genel Sekreteri António Guterres ülkeleri salgınla mücadele için gerekli mal ticaretindeki kısıtlamaları kaldırmaya çağırdı. 

Bunun mümkün olabilmesi ise bugün üretilenden daha fazlasını üretme kabiliyetinin hızla geliştirilmesine bağlı.

Bu çerçevede, üretimi artırmak için ilgili kurum ve kuruluşlarımızın program ve projelerine ilişkin linkleri aşağıda paylaşıyoruz. 

- Kalkınma Ajansları Covid -19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

- TÜBİTAK 1507 kodlu “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı”

- KOSGEB Koronavirüs (COVİD-19) Salgınından Korunmak Üzere Alınan Tedbirler Kapsamında Üretilecek Ürünlere Destek Veriyor 

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

30 Mart 2020 Pazartesi

Koronavirüs- COVID-19'un Dünya Ticaretine Etkileri


Koronavirüs (Covid 19) salgını  nedeniyle ülkeler öncelikle vatandaşlarının tıbbi ve gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çeşitli tedbirler alıyorlar.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), COVID-19' un dünya ticareti üzerinde yarattığı etkilere ilişkin özel bir web sayfası oluşturarak bu tedbirleri sayfa üzerinden yayınlıyor. Web sayfasını ve aşağıda yer alan  tedbirlere ilişkin detay listelere ulaşmak için tıklayınız.

Arnavutluk;
COVID-19 nedeniyle, insan sağlığını korumak ve acil durumlarda önemli ürünlerin kritik eksikliğini gidermek için ilaç tıbbi cihazların ihracatı geçici olarak yasaklanmıştır.

Arjantin;
Solunum cihazları ihracatı geçici olarak izne bağlanmıştır.

Hindistan;
Solunum cihazı / cihaz ve dezenfektanları, maskeler, maske yapımında kullanılan tekstil ham maddeleri, Aktif Farmasötik Bileşenler (API'ler) ihracatı yasaklanmıştır. 
Tıbbi veya cerrahi alet ve cihazların ithalat tarifelerinde indirime gidilmiştir.

İsviçre;
Bireysel koruma ekipmanları ihracatı izne tabidir.

Kırgızistan; 
Stratejik Gıda ürünleri ve Hijyen ürünleri için ihracat yasağı getirilmiştir. 

Brezilya
Halk sağlığı acil durumundan dolayı; 
-İlaçlar, biyolojik ürünler ve tanı ürünleri,
-Antiseptik preparatların ve dezenfektanların üretimi ve satışı,
-Bireysel koruma ekipmanları, solunum ekipmanları ve stratejik olarak tanımlanan diğer tıbbi cihazlar ihracatında istisnai ve geçici kriterler uygulamaya konulmuştur; 

Ayrıca, belirli kişisel koruyucu ekipmanların  ithalat tarifelerinin geçici olarak kaldırılması (18 Mart 2020 - 30 Eylül 2020) uygulamasına başlanmıştır.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

29 Mart 2020 Pazar

Covid-19 Mücadelesinde Kullanılmak Üzere "Medikal Firma Yetkinlik" Tabloları Oluşturuldu


Covid-19 Mücadelesinde kullanılmak üzere oluşturulan OSTİM Medikal Firma Yetkinlik Tablosuna  hashtag
https://www.ostim.org.tr/covid-19-mucadelesinde-ostim-medikal-firma-yetkinlik-tablosuna-buradan-ulasabilirsiniz-duyurusu-1284  
linkinden ulaşabilirsiniz. 
Aktif medikal ürün testleri; tip ve proses validasyonları, Aktif olmayan medikal ürün testleri; tekstil ve paketleme ürünleri, eldivenler vs. Dezenfakten testleri; biyolojik ve biyouyumluluk testleri, Tek kullanımlık biyopsi iğneleri, Üroloji ve girişimsel radyolojiye yönelik kateter, Yoğun Bakım Karyolası, Ameliyat Masaları, Muayene Masaları ve Koltukları, Hasta Taşıma Sedyeleri, ilaç Tedavi ve Pansuman Arabaları, Hastane Dolapları, Diğer Hastane Donanımları... 


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından Koronavirüs ile mücadeleye katkı vermek isteyen sanayicilerimizin, yetkinliklerini bildirebilecekleri anket hazırlandı, sanayicilerimizin doldurmaları bekleniyor. https://anket.sanayi.gov.tr/index.php/297791 
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

26 Mart 2020 Perşembe

Koronavirüs - Ülkelerin Aldığı Dış Ticaret Tedbirleri


Kazakistan,
Kazakistan Cumhuriyetinin aldığı yeni karar çerçevesinde, 15 Nisan 2020 tarihine kadar Kara buğday, beyaz şeker, havuç, patates, soğan, lahana gibi bazı gıda ürünlerinin Kazakistan’dan ihracatına yasak getirilmiştir.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Azerbaycan, 
Azerbaycan'a tıbbi maske üretimi için gerekli hammadde (GTİP: 5603.12.10.00 ve 5603.13.10.00 ) ithalatı 31 Aralık 2022 tarihine kadar gümrük vergisinden muaf tutulmuştur.
Azerbaycan'a ithal edilen galoş (GTİP: 3926 20 000 1), tıbbi eldiven (GTİP: 4015 19 000 1) ve tıbbi maske ve respiratörlere (GTİP: 6307 90 980 1) uygulanan gümrük vergileri 1 Haziran 2020 tarihine kadar sıfırlanmıştır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Filipinler, 
İlaç, İlaç Hammaddesi ve Medikal Ekipmanlar konusunda ihracatçı firmaların en az %80 oranında günlük üretimlerinin yurtiçi pazara iletileceği ve vergiler yönünden bu satışların İhracat sayılacağına karar verilmiştir. 
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Sırbistan, 
İlaç ihracatını yasaklayan önlemin kapsamı genişletilmiştir. Sadece Sırbistan'da üretilen ilaçlar değil, ülke içinde bulunan tüm ilaçların ihracatı yasaklanmıştır.
Ayrıca,  buğday unu, ayçiçek yağı, beyaz şeker gibi tarım ürünleri ile sabunlar, deterjanlar, plastik eldivenler  benzeri hijyen ve medikal ürünleri ihracatı  yasaklanmıştır.  
Detaylı bilgi için tıklayınız.
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Solunum Cihazlarının İhracatı Ön İzne Bağlandı


Koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, 26 Mart  2020 tarih ve 31080 saylı  Resmi Gazete'de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'e eklenen geçici madde ile;

Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilatör Devreleri, Entübasyon Tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri gibi ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı.

Detaylı bilgi için tıklayınız.
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Koronavirüs - Türkiye ve Dünyada Karayolu Taşımacılığında Mevcut Durum


Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin (UND), 
"Koronavirüs'ün Taşımacılığa Etkisi Haritası" ihracatçı firmalarımız için  çok önemli bir rehber  niteliğinde. 

UND, Koronavirüs nedeni ile sınır kapılarımızdaki son durumu ve diğer ülkelerdeki taşıma yasaklarını sürekli güncellenen interaktif harita ile paylaşmaktadır.

İnteraktif Haritayı incelemek için tıklayınız.

Kaynak: UND
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

25 Mart 2020 Çarşamba

Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Bazı Ürünlerin Gümrük Vergilerinde Düzenlemeye Gidildi.

Kovid-19'a yönelik tedbirler kapsamında arz güvenliğinin devamını sağlayabilmek amacıyla;
 • Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisinin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 25.03.2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır, tıklayınız.
 • Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde 13 oranında uygulanan ilave gümrük vergisinin alınmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 25.03.2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır, tıklayınız.
 • Kolonya ve dezenfektan üretiminde ham madde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında %10 olarak uygulanan gümrük vergisinin  %0 olarak uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 25.03.2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır, tıklayınız.
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Irak ile Ticaret "Temassız" Sürdürülüyor


Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar Pekcan tarafından, Koranavirüs nedeniyle ticaretin mümkün olduğunca aksamadan yürütülmesi için 1 Mart 2020’den itibaren; Irak’a yapılan ihracat Habur – İbrahim Halil Gümrük Kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner değişimi, dorse değişimi ve şoför değişimi yoluyla “temassız” olarak gerçekleştirildiği ifade edildi. 
 
Giriş yönünde, sadece Türk sürücülerinin karantina uygulamalarına tabi olarak girişine müsaade edilirken, yabancı sürücülerin ülkemize girişine izin verilmediği Irak’tan gelen araçların tampon bölgede dezenfekte işlemi ve şoför değişimi gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Şu ana kadar 21 bin aracın dezenfekte edildiği ve tamamen dezenfekte edilen araçların, sahamızda bekleyen Türk sürücüler tarafından Türkiye’ye girişi yapılması yoluna gidildiği de ifade edilmiştir. 
Detaylı bilgi için tıklayınız.
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Üniversite-Sanayi İşbirliğine Dayanan “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı

Türkiye İhracatçılar Meclisi  tarafından  uygulanmakta olan ve Üniversite-sanayi işbirliğine dayanan  “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.


Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan, özgün “Kurumsal İnovasyon Sistemi” modeli ile şirketlerimizde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılmasını, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulmasını, güçlendirilmesini, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanmasını ve hayata geçirilmesini hedefleyen İnoSuit programının 9. dönemi Nisan ayı itibariyle başlayacaktır. Toplam 12 ay sürecek programın 10. dönemi ise 1 Ekim 2020 tarihinde  başlayacaktır.  Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

24 Mart 2020 Salı

KOBİ’ler için Doğrudan Dijital Üretim: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Çözüm Önerileri Webinarı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla uygulanan IPA Rekabetçi Sektörler Programı ile desteklenen DiMAP, Doğrudan Dijital Üretim Platformu projesinin temel çıktısı KOBİ’ler başta olmak üzere firmaların, dijitalleşme ve eklemeli imalat konusunda eğitim, danışmanlık, prototipleme ve demonstrasyon faaliyetleri ile dönüştürülmeleri ve AB standartlarına ulaşmaları olacaktır.

Bu kapsamda, özellikle KOBİ’ler için doğrudan dijital üretimdeki problem ve ihtiyaçların tartışılıp çözüm önerilerinin değerlendirileceği iki Webinar düzenleneceği ve içeriğin aynı olacağı iki webinardan, programınıza uyan herhangi bir tanesine katılabileceğiniz belirtilmektedir.

Ayrıca,  webinar programına katılan  firmaların dijitalleşme ve eklemeli imalat konusundaki tecrübeler, yaşanılan sıkıntılar ve  önerilerinin alınmak istendiği de ifade edilmektedir. 

1. Webinar: 25 Mart 2020, Çarşamba 10.00-12.00 
2. Webinar: 27 Mart 2020, Cuma 10.00 -12.00 

Detaylı bilgi için tıklayınız. 
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Türk EXİMBANK'dan İhracatçılarımıza Destek Paketi

Türk Eximbank virüs salgını sürecinden ihracatçılarımızın en az düzeyde etkilenmesi için Destek Paketi’ni devreye aldı.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ

 
24.03.2020 tarih ve 31078 sayılı Resmi Gazete'de, aşağıda Gümrük Tarife Pozisyonu (G.T.P.) belirtilen ürünlerin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar yayımlanmıştır.  G.T.P.  numarası belirlemek veya aşağıda verilen G.T.P.'ler hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.

Kayda alma (2. Madde); EK1 de belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve EK II’deki listede gösterilen kayıt merkezlerine kaydettirirler. İthal işleminin kayda alındığına dair bir Kayıt Belgesi düzenlenir.

İthalat; Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, 2 nci maddede belirtilen Kayıt Belgesi veya elektronik ortamdaki kaydı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulur. Detaylı bilgi için tıklayınız.

20 Mart 2020 Cuma

Koronavirüsü – Ülkelerin Ekonomileri Nasıl Etkileniyor - 2


Avusturya,
Bosna Hersek,
Meksika,
Moğolistan,

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Dijital Hizmetler ve Vergilendirilmesi

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama  Genel Tebliği  20 Mart 2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete  de yayımlanmış olup,  1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de;

• Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetlerinden (reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dâhil),
• Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dâhil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetlerden,
• Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dâhil) elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabidir.

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

18 Mart 2020 Çarşamba

İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Yeni Ürünler Eklendi

Ticaret Bakanlığı tarafından etil alkol, kolonya ve dezenfektan gibi son dönemde tüketimin fazla olduğu ürünleri Bakanlık olarak ihracatın kontrollü yapılması ve iç talebin karşılanması amacıyla İhracatı kaydı bağlı mallar listesine eklendi.

Resmi Gazete'nin  18 Mart 2020 tarih ve 31072 sayılı Tebliği ile İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 35-39 uncu sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.


35- Etil Alkol [GTP: 22.07 (GTİP: 2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP: 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00] 
36- Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11) 
37- Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12) 
38- Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47) 
39- Yalnız Meltblown Kumaş (GTP: 56.03)

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

17 Mart 2020 Salı

Koronavirüsü – Ülkelerin Ekonomileri Nasıl Etkileniyor


Hollanda hükümeti önümüzdeki dönemlerde ekonomiye yardım için yüzlerce milyon Avro, hatta milyarlara ulaşabilecek yardım sağlayacağını açıklamıştır. Farklı sektörlerden branş organizasyonları tarafından yardım gerektiğine dair açıklamalar da yapılmıştır.
Horeca
Otel, restoran ve cafe sektörel kuruluşu ‘Hollanda Kraliyet Horeca – KHN’ tarafından sektörün 5,1 milyar Avro devlet yardımına ihtiyacı olduğunu açıklanmıştır. Gelecek üç hafta boyunca kapalı olma zorunluluğu bulunan branş’ta, birçok işletme zarara uğramaktadır. Belediyeler tarafından işleme alınan belediye vergilerinin (çöp vergisi v.b.) durudurulması ve asgari ücret seviyesinde gelir yardımı istenmektedir.
Perakende Mağazacılık
Mağazacılık branş organizasyonu ‘İnretail’ tarafından verilen bilgilere göre, özellikle hazır giyim, ayakkabı, spor ürünleri ve ev aksesuarlarında %50 - %70 arasında ciro kaybı yaşanmaktadır. Alışveriş sokaklarında ve mağazalarda boşluk yaşayan sektör, devletten sübvansiyon beklemektedir.

Tüketici Uyuşmazlığı Başvuruları Elektronik Ortamda

Ticaret Bakanlığı, tüketici uyuşmazlıklarının çözümü için tüketici hakem heyetlerine gidilerek elden yapılacak başvuruların, koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla  e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla gerçekleştirebileceğini bildirdi.
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Koronavirüs Salgınının Küresel Doğrudan Yabancı Yatırımlara Etkisi


UNCTAD tarafından yayınlanan raporda,(COVID-19) salgını, küresel doğrudan yabancı yatırımın (DYY) % 5-15 oranında daralmasına neden olabileceği belirtilmektedir. COVID-19'un yatırımlar üzerindeki olumsuz etkisinin otomotiv, havayolu ve enerji sektörlerinde daha güçlü hissedileceği belirtiliyor.
Raporu incelemek için tıklayınız.
Kaynak: UNCTAD
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

12 Mart 2020 Perşembe

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu


Bu Kanunun amacı, ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamak; piyasa gözetimi ve denetiminin esasları ile yetkili kuruluşların görevlerini ve iktisadi işletmeciler ile uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yükümlülüklerini belirlemektir.

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu 12 Mart 2020 tarih ve 31066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girecektir. 

Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünler bu Kanun kapsamında piyasaya arz edilmiş sayılır. Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler ile ilgili kanunu incelemek için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

11 Mart 2020 Çarşamba

Dünya Sağlık Örgütü'nün Koronavirüs Salgınına Karşı Önerileri


Dünya Sağlık Örgütü (WTO) tarafından yürütülen çalışmalar ve önerilere ulaşmak için aşağıdaki linklerden faydalanabilirsiniz. 
 • İş yerinde dikkat edilmesi gereken  uygulamalar, toplantı ve etkinlikler açısından  dikkat edilmesi gereken hususlar ve seyahatler esnasında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin hazırlanan bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.
 • Dünya Sağlık Örgütü (WTO) Koronavirüs salgını hakkında bilgi ve rehberlik hizmeti sağlamaktadır. Seyahat tavsiyeleri, virüs ile ilgili yapılan araştırma çalışmaları ve durum raporları, virüsten korunma yöntemlerini içeren eğitimleri ve videoları online olarak sunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) çalışmalarını öğrenmek için tıklayınız.
Dünya Sağlık Örgütü (WTO) tarafından, aşağıda özetle verilen düşük maliyetli önlemlerin, iş yerlerinde enfeksiyonların yayılmasını önlemeye yardımcı olacağı belirtilmektedir.
 • İş yerlerinizin temiz ve hijyenik olduğundan emin olun.
 • Küçük şişelerle (100 CL'nin altında) taşınan alkol bazlı el ovma (Kolonya vb.) işlemini uygulayın.
 • Dokunmadan merhaba demenin yollarını uygulayın.
 • Yüzeyler (örn. Masalar, telefonlar, klavyeler vb.) dezenfektanla düzenli olarak silinmelidir. Neden? Çünkü çalışanların ve müşterilerin temas ettiği yüzeylerdeki kirlenme COVID-19'un yayılmasının temel yollarından biridir. 
 • Yüz yüze toplantı veya etkinliğin gerekli olup olmadığını düşünün.
 • Daha az kişinin katılması için toplantı veya etkinlik ölçeklendirilebilir mi?
 • Evden çalışma, çalışanlarınız güvende olurken işletmenizin çalışmaya devam etmesine yardımcı olur.
 • Sadece hafif semptomları olsa bile çalışanlarınıza bir süreliğine  işten uzak durmalarının önemini vurgulayınız. 
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

9 Mart 2020 Pazartesi

Şili - Ülke Bulguları ve Pazar Fırsatları

Ticaret Bakanlığı tarafından 2020-2021 dönemi için belirlenen “Hedef Ülkeler" arasında yer alan  Şili'nin ülkemiz dahil 26 ülke ile  Serbest Ticaret Anlaşması mevcuttur. 
Madencilik, yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji sektörüne yönelik malzeme ve ekipman (enerji kabloları, elektrik panoları, jeneratörler, jeneratör kabinleri, enerji verimlilik ve güç sistemi ekipmanları gibi), tarım ve ormancılık sektöründe kullanılan makineler, inşaat sektörüne ilişkin her tür makine ekipman ve malzeme (özellikle, “bitirme malzemeleri”, hafriyat makineleri, yüksek binaların yapımında kullanılan inşaat ve yalıtım malzemeleri vs.), hijyen ürünleri, medikal ekipman ve ürünler, kozmetik ürünleri (özellikle, HS: 3304, 3305, 3307), ayakkabı konusunda ihracat potansiyelimizin yüksek olduğu değerlendirilmektedir.  Detaylı bilgi için tıklayınız.

Şili hakkında detaylı bilgi için Ticaret Bakanlığı web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Şili'ye seyahatte dikkat edilecek hususlar için Dışişleri Bakanlığı web sitesini inceleyebilirsiniz.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Koronavirüs Sebebi ile İptal Edilen veya Ertelenen Fuarlar


Koronavirüsün yayılması sadece Çin'deki ticaret fuarı programını etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda giderek artan bir şekilde Avrupa'daki ticaret fuarlarını ve sergilerini de etkilemektedir. Uluslararası Fuar Endüstri Derneği (UFİ) medya ortağı tarafından hazırlanan çalışmaya göre, dünya çapında 543 fuar iptal edilmiştir. 

Ertelenen veya iptal edilmiş olan tüm ticaret fuarları görmek için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

7 Mart 2020 Cumartesi

UNECE'nin Cinsiyete Duyarlı Standartlar Girişimi DeklarasyonuBirleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) hazırlamış olduğu "Cinsiyete Duyarlı Standartlar Girişimi" çalışması, standart geliştirme süreçlerinin cinsiyet duyarlı olarak yürütülmesi amacıyla standart geliştirme kuruluşlarına yol gösterici olmayı hedefliyor.

Amaç; Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadın ve kız çocuklarını güçlendirmek için teknik düzenlemeler ve standartların güçlü araçlar olarak kullanımını sağlamak. Cinsiyet merceğini, hem standartların hem de teknik düzenlemelerin geliştirilmesine entegre etmek. Cinsiyet göstergelerini ve standartların geliştirilmesinde kullanılabilecek kriterleri detaylandırmak.

Cinsiyete duyarlı standartlar girişimi çalışmasına 2016 yılında başlandı ve Mayıs 2019 da Deklarasyona dönüştü ve imzaya açıldı. 26 Şubat 2020 tarihi itibarıyla Deklarasyonu imzalayan standart kuruluşları arasında Türk Standartları Enstitüsü de yer alıyor. 

Çalışmaya ulaşmak için tıklayınız.
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

6 Mart 2020 Cuma

Ticaret Bakanlığı Sanal Ticaret Akademisi ile İhracat Eğitimleri Başladı

Ticaret Bakanlığı Sanal Ticaret Akademisi ile "Nasıl İhracatçı Olunur?", "İhracatta Devlet Destekleri", "E-Ticaret" gibi pek çok başlıkta hazırlanan eğitimleri ücretsiz olarak hizmete sunmaya başladı.

İhracat yapmak, şirketini geliştirmek hatta sıfırdan şirket kurmak isteyenler için Ticaret Bakanlığı uzmanları tarafından hazırlanan eğitimler kapsamında şu an için dış ticaret, girişimcilik ve iç ticaret olmak üzere 3 sertifika programı bulunuyor. Her bir programın zorunlu ve yeterli sayıda seçmeli derslerini tamamlayanlar sınava tabi tutulacak ve başarılı olanlara sertifika verilecek.

E-devlet sayfası üzerinden eğitimlere giriş yapılabilmektedir. Sanal ticaret akademisine ulaşmak için tıklayınız.
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

İhracatın Finansmanı ve Türk Eximbank Uygulamaları


EXİMBANK’tan en çok KOBİ’ler yararlanıyor. 

Dış Ticaret Koordinatörlüğümüz tarafından organize edilen "İhracatın Finansmanı ve TÜRK EXİMBANK Uygulamaları" seminerinde, Türk Eximbank İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Pazarlama Müdür Yardımcısı Gizem Alyazıcı Kılıç tarafından;
Finansman programları, yurt içi krediler, alacak sigortası ve uluslararası kredi programlarına ilişkin bilgiler verildi.


EXİMBANK tarafından 2020 yılında ihracata 50 milyar dolar destek verilmesinin hedeflendiğini belirten Kılıç, Bankanın 2019 yılında 44.1 milyar dolar destek verdiğini ve
2019 yılında Türkiye ihracatının yüzde 26’sının EXİMBANK tarafından desteklendiğini ifade etti.

2019 yılında 12 bin 584 firmanın EXİMBANK müşterisi olduğunu, bunlardan yüzde 73’e denk gelen 9 bin 188 firmanın da KOBİ olduğunu kaydetti.