28 Ağustos 2020 Cuma

İhracatta Dijitalleşme; Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu'nu Hizmete Sundu

Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen "Kolay İhracat Platformu" ile ihracat ile ilgili olan her şey tek bir platformda bir araya getirildi.

İhracatçı firmalar ve ihracata başlamak isteyen girişimciler hedef pazar belirleme ve sektör analizi yapabilme konularında ihtiyaç duyduğu bilgilere platform sayesinde  erişebilecek.

Platformda; Akıllı ihracat robotu, ihracatçıların geçmiş tecrübeleri  doğrultusunda hedef pazar önerisi yapmaktadır. Sürekli güncellenen veri kaynaklarından beslenen ve tercihlere uygun olarak şekillenen pazar önerileri sunmaktadır. 

Pazara Giriş Haritası bölümünden, seçilen ürünlerin hedeflenen pazardaki durumu, rakiplerin payı, ülkemize uygulanan gümrük vergileri, ikili anlaşmaları ve ihracatı artırmada kritik  rol oynayan potansiyel ithalatçı listeleri görülebilmektedir.  

Ülkeler bölümünden, Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatçıyı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişiklikleri, ülkenin ithalat potansiyeline göre ürünleri dahil bir çok bilgi yer almaktadır. Ayrıca, ülkenin ticaret müşavirleri/ataşeliklerine ait iletişim bilgilerine   ulaşılmaktadır. 

Kolay İhracat Platformunu detaylı incelemek için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Dış Ticaret Duyuruları; Özbekistan Ticaret Müşavirleri ile Elektronik Sohbetler


Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" başlıklı toplantı serisinde Özbekistan pazarı incelenecek.

Özbekistan'da görevli Ticaret Müşavirlerinin ve özel sektör temsilcilerinin katılımlarıyla "Taşkent Temsilcilerimiz İş Dünyamızla Buluşuyor" konulu elektronik sohbet toplantısı 31 Ağustos Pazartesi günü 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

27 Ağustos 2020 Perşembe

E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik, 2020 Yılı Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi Güncellendi

 Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar  kapsamında; 

E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği: Şirketlerin, Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler %60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL’ye kadar destekleniyor. Şirketler, destekten en fazla üç e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla iki yıl süresince yararlanabiliyor. 


Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

26 Ağustos 2020 Çarşamba

Ticari Fırsatlar; Umman Yatırım Projeleri

Ticaret Bakanlığı Ülke Masaları Bülteni Ağustos ayı sayısında Umman pazarı incelenmiş ve  Umman yatırım projeleri paylaşılmıştır. 

Bültende; Salalah Serbest Bölgesi ve Dhofar vilayetinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla, Umman Hükümeti tarafından 20 milyar dolara yakın bir yatırım çekme planı bulunduğu ifade edilmektedir. 

Söz konusu yatırım ile 54 bin istihdam yaratılması amaçlanmakta, hedef olarak Hindistan, Türkiye, İran ve Güney Afrika seçilerek buralardan gelecek yatırımların lojistik, üretim, yenilikçilik ve teknoloji itibarıyla ülkenin ekonomik çeşitlilik politikasına katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi, hatta bir “Bilgi Akademisi” kurulması öngörülmektedir.

Salalah Serbest Bölgesi, 350 milyon dolarlık bir “Teknoloji Şehri” kurulması için Birleşik Arap Emirlikleri ile yakın zamanda bir anlaşma yapmış olup, söz konusu anlaşma kapsamında 4G teknolojilerinin  kullanılması hedeflenmiş bulunmaktadır. 

Öte yandan, Umman Havacılık Grubu, yeni bir ekonomik kümelenme oluşturmak amacıyla “Umman Havaalanı Şehirleri” oluşturacaktır. İç ve dış hatlara hizmet veren havaalanlarına, kargo depolama ve işleme, konaklama-ağırlama ve e-ticaret gibi sektörlerde yatırım çekilmesi planlanmaktadır.

Ülke Masaları Bülteni’nin Ağustos 2020 sayısında; “COVID-19 Gelişmeleri”, “Ülkelerden Ticari Haberler”, “Ülkelerden Mevzuat Değişiklikleri” ve “Bakanlığımızdan Haberler” bölümleri yer almaktadır. Ağustos ayı bültenini incelemek için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

25 Ağustos 2020 Salı

Kadın İhracatçılara Yönelik Şili, Peru, Kolombiya, Meksika Sanal Genel Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda2018 yılında kurulan ve 54 üyesi bulunan TİM Kadın Konseyi'nin kadın ihracatçı sayısının artması, daha etkin olması, destek ve finansmana erişim konusunda bilincin artırılması hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmekte.

Bu kapsamda, Covid-19 sürecinde daralan uluslararası ticaretin etkilerini, ihracatta yaşanan kaybı telafi etmek ve süreç sonunda oluşacak yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 21 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihleri arasında Kadın İhracatçılara Yönelik ve tüm sektörlerin katılımına açık Şili, Peru, Kolombiya, Meksika Sanal Genel Ticaret Heyeti gerçekleştirilecektir.

Bahse konu Sanal Genel Ticaret Heyeti kapsamında, Şili, Peru, Kolombiya, Meksika pazarları hakkında bilgilendirmeye yönelik 21 Eylül 2020 Pazartesi tarihinde Webinar ve 21 Eylül-2 Ekim 2020 tarihleri arasında online ikili iş görüşmeleri (B2B) tesis edilecektir.

Şili, Peru, Kolombiya, Meksika Sanal Genel Ticaret Heyeti kapsamında; 
 
 • Heyete şirket ortağı kadın olan veya yönetim kurulunda kadın üyesi bulunan firmalar katılabilecektir. 
 • Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır. 
 • Türk katılımcı listesi ve sektörler kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.
 • B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir. 
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

22 Ağustos 2020 Cumartesi

TİM'in Sanal Ticaret Heyeti Programları Artık Tek Adreste "Welcome to TIM Delegations"

Türkiye İhracatçı Meclisi (TİM), organize ettiği Sanal Ticaret Heyetlerini tek bir adreste bir araya getirdi. 

"Welcome to TIM Delegations" sayfasında yaklaşan ve tamamlanan sanal ticaret heyetleri yer alıyor. 

Firmalar sisteme Yurtdışı Alıcı veya Türk İhracatçısı olarak kayıt yapıyor. Alıcı olarak kayıt yapan firmalar görüşme yapmak istediği firma bilgilerini inceleyerek sistem üzerinde görüşme talebini oluşturabiliyor.

Türk ihracatçı firmalarımız ise sisteme ayrı başvuru işlemi yaparak firma bilgilerini, ihraç etmek istediği ürün GTİP bilgilerini, görüşmek istediği firma/kurum/kuruluşları kaydederek heyet programına dahil olabilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

21 Ağustos 2020 Cuma

Resmi Gazeteden; Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Değişiklik

"Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" 21.08.2020 tarih ve 31220 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, birçok yatırım konusuna sağlanan devlet desteklerinin daha sade, anlaşılır ve etkin olması hedeflendi.

Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının yatırımlarının stratejik yatırım olarak desteklenmesinin önündeki engel kaldırıldı ve kamunun da stratejik alanlarda yapacağı yatırımların desteklenmesinin önü açıldı.

Türkiye'nin rekabetçi konumunu güçlendirmek ve çevreye saygılı üretimleri desteklemek adına Ar-Ge ve çevre yatırımlarına sağlanan faiz desteğinin üst limiti 1 milyon liradan 1,8 milyon liraya çıkarıldı.

Yüksek teknoloji yatırımlarını ülkeye çekebilmek adına yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik kullanılmış komple tesislere faiz desteği sağlandı.

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) 2017 çalışması sonucu oluşan il ve ilçelerin gelişmişlik düzeyine göre yapılan sınıflandırma tablosuna göre, bulunduğu il sınırlarına göre görece daha az gelişmiş ilçelere bulunduğu ile göre daha fazla destek sağlanmak suretiyle il ve ilçeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Bu çerçevede, 1 Ocak 2021'den itibaren il ve ilçelerin gelişmişlik düzeyine göre yapılan sınıflandırma tablosu sonucu bulunduğu il sınırlarına göre görece daha az gelişmiş 263 ilçeye bulunduğu ile göre daha fazla destek sağlandı.

Detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Resmi Gazete'den - Venezuela'dan yaklaşık 5.500'ü Aşkın Ürüne Gümrük Vergisi Düzenlemesi

Venezuela menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak Gümrük Vergilerini içeren İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2841), 21.08.2020 tarih ve 31220 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kaynak: Resmi Gazete

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

6 Aylık e-Ticaret Hacmi 92 Milyar TL ye Yaklaştı

Ticare
t Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artışla 55 milyar 900 milyon liradan 91 milyar 700 milyon liraya ulaştığını açıkladı. 

Bunun yüzde 91'i (83,3 milyar lirası) yurt içi harcamaları, yüzde 5'i (4,5 milyar lira) Türkiye'nin diğer ülkelerden alımları ve  yüzde 4'ü de diğer ülkelerin Türkiye'den alımlarını kapsamaktadır.

Türkiye'nin toplam e-ticaret hacminin geçen yıl 136 milyar lira olarak gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Pekcan, e-ticaretin kritik bir faaliyet alanı olduğunun COVID-19 salgını döneminde daha net bir şekilde ortaya çıktığını söyledi.

Bakanlık olarak iş dünyasının e-ticaret sitelerine üyeliklerine destek verdiklerini belirten Pekcan, Bakanlığın "E-Ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasına 135 bin KOBİ'nin katıldığını ve kampanyanın 7 bin kişiye ilave istihdam sağladığını kaydetti.

Pekcan, kampanyayla 3 bin 761 KOBİ'nin e-ticaretle tanıştığını ve KOBİ'lere 1,2 milyar lira aktarıldığını söyledi.

Pekcan, ödeme yöntemlerine göre e-ticaret dağılımına da değinerek, "Toplam e-ticaretin 58 milyar lirasının (yüzde 63,3) kartlı ödemelerle, 30,1 milyar lirasının (yüzde 32,7) havale/EFT yoluyla ve 3,4 milyar lirasının (yüzde 4) da kapıda ödeme yöntemiyle gerçekleşti." dedi.
 
Toplam e-ticaretin yüzde 60'ının 3 ilde yapıldığına işaret eden Pekcan, bunun yüzde 47 İstanbul, yüzde 8 Ankara ve yüzde 5 İzmir şeklinde dağıldığını bildirdi.

Kaynak: Detaylı bilgi için  tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

20 Ağustos 2020 Perşembe

Dış Ticaret Duyuruları; Kadın Girişimcilere Yönelik Şili, Peru, Kolombiya, Meksika Sanal Genel Ticaret Heyeti

Covid-19 sürecinde daralan uluslararası ticaretin etkilerini, ihracatta yaşanan kaybı telafi etmek ve süreç sonunda oluşacak yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 21 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihleri arasında Kadın İhracatçılarımıza Yönelik ve tüm sektörlerin katılımına açık Şili, Peru, Kolombiya, Meksika Sanal Genel Ticaret Heyeti gerçekleştirilecektir.

Bahse konu Sanal Genel Ticaret Heyeti kapsamında, Şili, Peru, Kolombiya, Meksika pazarları hakkında bilgilendirmeye yönelik 21 Eylül 2020 Pazartesi tarihinde Webinar ve 21 Eylül-2 Ekim 2020 tarihleri arasında online ikili iş görüşmeleri (B2B) tesis edilecektir.

Detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

19 Ağustos 2020 Çarşamba

Ülkemizde Fiziki Fuarlar 1 Eylül'de Düzenlenmeye Başlayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen fiziki fuarlara 1 Eylül'de başlanıyor.

Ticaret Bakanı Sn. Pekcan, "Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız ise 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlanacak. Maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek." ifadelerini kullandı.

Pekcan, katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişlerinin sağlanacağına ve ziyaretçi sayısı, standların yerleşim planları, dezenfektasyon gibi belirlenen tüm kurallara yönelik denetimlerin TOBB veya görevlendireceği Oda/Borsa tarafından yapılacağını ifade etti.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Destek Yönetim Sistemi (DYS) 1 Eylül'den İtibaren Hizmete Giriyor

Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği Destek Yönetim Sistemi (DYS) 1 Eylül itibariyle hizmete giriyor.

Yararlanıcıların DYS üzerinden başvurularını iletebilmesi için 1 Eyül'den önce sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunlu.

Detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

17 Ağustos 2020 Pazartesi

COVID-19 Salgını ve Ülkelerin Fuar Takvimi Öngörüleri

Covid-19 salgını beraberinde ülkeler fuar politikalarını belirlemeye çalışırken halen öngörüsüzlük hakim. Bu durum sanal fuar ve B2B etkinlikleri ön plana çıkarıyor.

Eylül ayı itibarıyla, 

Bazı ülkelerde fuarlar koşulsuz olarak açıldı veya bazı kısıtlamalarla açıldı (sıhhi önlemler, mesafe ve diğer önlemler);

 

Ülkeler;

Avrupa; Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Finlandiya, Fransa, Almanya, Letonya,  Hollanda, Polonya, İşviçre

Asya; Çin, Malezya, Yeni Zelanda,  Güney Kore, Tayvan, Tayland

Orta Doğu; Lübnan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri

Bazı ülkelerde fuarlar kısmen açık veya açılması bekleniyor;

Bazı bölgeler / eyaletler açılırken diğerleri açılmıyor (Örneğin ABD, Almanya) veya büyük etkinliklere ev sahipliği yapmaya yönelik önemli kısıtlamalar mevcut (örneğin, yalnızca 1000 kişiden az etkinliklere izin verilmesi). Beklenen açılış tarihi var ancak resmi olarak onaylanmamış.

 

Ülkeler;

Avrupa; Avusturya,  İngiltere (Ekim ayı başında), İtalya, Rusya, İspanya, Ukrayna

Asya; Kamboçya, Vietnam, Pakistan (Aralık ayında), Myanmar (Burma- Ekim ayı sonuna kadar),

Amerika;  ABD, Brezilya

Bazı ülkelerde fuarlar kapalı;

Ülkeler; Pakistan (Aralık ayına kadar), İngiltere (Eylül sonuna kadar),

Bazı ülkelerde ise halen fuarların durumu net değil;

 

Ülkeler;

Avrupa; Belçika, Portekiz,

Asya; Avusturalya, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Japonya, Filipinler, Singapur

Orta Doğu ve Afrika; Cezayir, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Fas, Umman, Suudi Arabistan, Güney Afrika

Amerika;  Arjantin, Bolivya, Kanada, Orta Amerika, Şili, Kolombiya, Ekvator, Meksika, Peru

  Kaynak; UFI

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Dış Ticaret Duyuruları; Sağlık, Makine ve İnşaat Sektörlerinde Uluslararası Fuarlar

Covid-19 salgını sebebiyle dünya çapında gerçekleşmesi beklenen birçok fiziki fuar organizasyonları sanal ortama taşındı. Japon Dış Ticaret Örgütü (JETRO)  Japonya ile diğer tüm ülkeler arasında karşılıklı ticaret ve yatırımı desteklemek adına, Japonya'da ve dünya çapında düzenlenen fuarlar ve sergiler hakkında kapsamlı bilgiler sunan çevirim içi fuar veritabanı geliştirdi. 

Kullanıcılar bu platform sayesinde sektöre, ülkeye ve tarihe göre yaklaşan fiziki/sanal fuar araması yapabilecekler. Sağlık ve tıbbi bakım sektöründe 338 fuar hakkında güncel bilgilerin yer aldığı veri tabanında ayrıca makine endüstriyel teknolojileri, altyapı ve inşaat, taşıma ve lojistik gibi sektörlere ait yapılması planlanan fiziki/sanal fuarlar ile ilgili gelişmeler hakkında bilgiler mevcuttur.

Kaynak: JETRO 

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

14 Ağustos 2020 Cuma

Dış Ticaret Duyuruları; Almanya Sağlık Sanal Sektörel Ticaret Heyeti ve Türkmenistan Yatırım Projeleri Online Platformu

İlaç, medikal ve dental sektörlerine yönelik  Ekim (2020) ayı içerisinde Almanya Sağlık Sanal Sektörel Ticaret Heyeti planlanmaktadır. Söz konusu heyete katılmak isteyen firmaların 24 Ağustos 2020 tarihine kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri  gerekmektedir.  

Başvuru detayları için tıklayınız.

Türkmenistan'da başta petrol ve enerji kaynaklarının işlenmesi alanlarında olmak üzere, hayata geçirilmesi planlanan projeler ile ilgili olarak yatırımcıların ihtiyaç duyabileceği tüm bilgilerin online olarak  derlendiği, Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan http://www.invest.gov.tm/ web sitesi hizmete sunuldu. faaliyete geçti.

Bahse konu sitede kamu ve özel sektör dâhil olmak üzere ekonominin gelişmesine yönelik programlar, sanayi, inşaat, endüstriyel tarım, tekstil, sağlık hizmetleri ve diğer alanlarla ilgili bilgiler yer almaktadır. Kaynak: DEİK 

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Küresel Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Raporu

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi'nin (GWEC) raporuna göre, açık deniz rüzgarının koronavirüs salgınından enerji piyasasının diğer bölümlerine göre daha az etkilendiğini tespit ediyor. 

Açık deniz rüzgar enerjisi sektörü için en iyi dönem 2019 yılı oldu ve kurulu kapasitesi şu anda dünya genelinde 29 GW'ı aştı. 

Politika hedefleri, düşen maliyetler, daha akıllı operasyonlar ve daha güçlü rüzgar türbinleri sayesinde Avrupa başta olmak üzere Asya-Pasifik ve ABD'de hızlı bir gelişim gözlenmektedir

Avrupa, toplam küresel kurulumların % 75'ini oluşturan 22 GW ile açık deniz rüzgarı için en büyük pazardır. 2050 yılına kadar 450 GW'a kadar açık deniz rüzgar kapasitesini hedefleyerek  liderlik rolünü sürdürecek. Bu artış, İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya, Danimarka ve Polonya'daki kurulumlar tarafından sağlanacaktır. 

2030 yılına kadar Çin'in 52 GW'lık yeni kapasite eklemesi bekleniyor. Asya'daki diğer pazarlar da açık deniz rüzgârını artıracak ve Tayvan'ın 2025'e kadar 5,5 GW ve 2035'e kadar ek 10 GW kurması bekleniyor. Vietnam, Japonya ve Güney Kore'nin sırasıyla 5,2 GW, 7,2 GW ve 12 GW kurması bekleniyor.

Raporu incelemek için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Dış Ticaret Buluşmaları; Baltık Ülkeleri Pazarı ve İhracat Fırsatları Seminerimizden

Dış Ticaret Buluşmaları; Covid-19 Öncesi ve Sonrası Dış Ticaret başlıklı online seminerimizde Baltık Ülkelerini inceledik.

Vilnius Ticaret Müşaviri Sn. Ümit Ateşağaoğlu tarafından gerçekleştirilen sunumda;

 •  Litvanya, Letonya, Estonya ile Türkiye ikili ticari ilişkileri,
 •  Türkiye’nin Litvanya’ya yönelik ihracatının geliştirilmesi için potansiyel ürünler ve sektörler,
 • Tekstil, otomotiv ve makina sektörlerinin Balltıklardaki potansiyeli,
 • OSTİM Kümeleri açısından sektörel değerendirmeler,
 • Baltıklarda katılım sağlanmasında fayda olacak Tekstil-Makine-Otomotiv fuarları,
 • Baltık ülkelerine ürün pazarlama yöntemleri,
 • Pazar için faydalı olabilecek bilgi kaynakları paylaşıldı. 

Yayınlayan: OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü

13 Ağustos 2020 Perşembe

Fuarların Küresel Ekonomik Etkisi

Dünya Fuar Endüstrisi Birliği (UFI) tarafından hazırlanan "Fuarların Küresel Ekonomik  Etkisi" adlı çalışmaya göre, Dünya genelinde minimum 5 bin m2 brüt kapalı sergi alanına sahip 1.217 fuar merkezi bulunmaktadır ve her yıl bu alanlarda yaklaşık 32 bin fuar düzenlenmektedir. 

Rapora göre, 4,5 milyon firmanın katılımcı olarak yer aldığı bu organizasyonları 303 milyon ziyaretçi ziyaret etmektedir. Katılım ve ziyaret için fuarlara yılda 137 milyar dolar harcanmaktadır ve  fuar endüstrisinin doğrudan ve dolaylı olarak 3.2 milyon kişiye de iş olanağı sağlanmaktadır.

Fuarcılık sektörü 325 milyar dolarlık bir ekonomik değer yaratmaktadır ve milli gelirlere ise 81,1 milyar dolarlık direkt katkı sağlamaktadır. 

Covid19 salgını sebebi ile dünya genelinde fuar endüstrisinde önemli kayıplar yaşanmıştır. UFI çalışmasına göre, 2020 yılında sanayi gelirlerinde %20 oranında azalma bulunmaktadır.

Raporun detaylarını incelemek için tıklayınız.

Ticaret Bakanlığı' nın 2020 yılında  bireysel ve milli katılım bazında desteklediği fuarlar listesinde, imalat sektörleri için  yurtdışında 151 adet fuara milli katılım, 727 adet fuara da bireysel katılımın desteklediğini görmekteyizTicaret Bakanlığı 2020 yılı destek kapsamına alınan yurtdışı fuarları incelemek için tıklayınız.Türkiye İhracatçı Meclisi (TİM)  tarafından hazırlanan  sektörel bazda yurtdışı fuar desteklerini öğrenmek için tıklayınız.

Ticaret Bakanlığı koronavirüs salgını sebebi ile gerçeklemesi beklenen  yurtiçi fuarları sanal ortama taşımak için harekete geçti. Bu kapsamda, Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar ile, İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına, genelgede belirtilen giderler yüzde 50 ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar desteklenerek katkı sağlanacak.

Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde 2020 yılında gerçekleşen sanal fuarlar:

 • Türkiye’nin ilk sanal fuarı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde Ege İhracatçıları Birliği organizasyonunda Shoedex 2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı,
 • Makine İhracatçıları Birlikleri organizasyonunda Türkiye'nin yerli-milli yazılımla yapılan ilk sanal fuarı AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı,
 • İstanbul Mobilya, Kağıt Ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Organizasyonunda CIFF 2020 Mobilya Fuarı ve Furnistry 2020 Sanal Fuarı,
Ayrıca, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından bu yıl üniversite tercihi yapacak adaylar için üniversitelerin ve programlarının tanıtılmasına yönelik dijital ortamda 4-7 Ağustos tarihlerinde  "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" adlı sanal fuar düzenlenmiştir.

31. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı Zuchex, 16-19 Eylül 2021 tarihleri arasında Türkiye'nin ilk hibrit fuarı olarak düzenlenecektir.  Hibrit konsepti sayesinde, bir taraftan ziyaretçiler katılımcı firmalarla standlarda birebir görüşmeler yaparken, diğer taraftan katılım sağlayamayan satın almacılar, “Online B2B” uygulaması sayesinde firma temsilcileriyle önceden randevulaşarak online toplantılar yapabilecek ve ürünleri yerinde görebilecek. Fuarın detayları için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü


11 Ağustos 2020 Salı

Dış Ticaret Duyuruları; NPE 2021 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

17-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında Orlanda/ABD’de plastik hammadde, plastik ürünler, plastik işleme makine ve teknolojileri ile kauçuk sektörlerine yönelik olarak düzenlenecek olan “NPE 2021” fuarı Türkiye milli katılım organizasyonunun üçüncü kez İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) organizatörlüğünde, Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) işbirliğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Üç yılda bir gerçekleşen söz konusu fuar, 2021 yılında 26. kez düzenlenecek olup 2018 yılında fuarı 65.910 kişi ziyaret etmiş ve 2.180 firma ürünlerini sergilemiştir.

Fuar hakkında detaylı bilgi ve katılım şartları için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Ülke Masaları Bülteni Temmuz Ayı Sayısı Yayınlandı

Ticaret Bakanlığı Ülke Masaları Bülteni Temmuz ayı sayısı yayınında;

Covid-19 Gelişmeleri;

-Salgın Sonrası Almanya’da Değişen Tüketici Tercihleri

-Birleşik Krallık Ülkeye Girişte Karantina Uygulanmayacak Ülkeler Listesini Açıkladı  

 -COVID-19 Sonrası Bazı Uluslararası Firmalar Çin’deki Yatırımlarını Azaltıyor

Ülkelerden Ticari haberler

-Hollanda’da Sağlık Sektörü Dışında Maske İhtiyacı

-Hollanda’da Akıllı Dezenfektan Kabinleri 

-Fas’ta Üç Sanayi Bölgesi İçin İhale Açıldı  

Ülkelerden Mevzuat Değişiklikleri;

Avustralya, Azerbaycan, Cezayir, Fas, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, İran, Katar, Kazakistan, Makedonya, Meksika ve Moldova' da mevzuat değişiklikleri.  

Ülke Masaları bülteninin Temmuz sayısını incelemek için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Hedef Ülke Analizi - Şili

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından hazırlanan çalışma raporunda Şili ekonomisi ve  uzun vadeli altyapı yatırımları incelenmiştir.

DEİK tarafından hazırlanan çalışmada;

 • Yabancı doğrudan yatırım rejimi,
 • COVID19 salgınına karşı ülkede alınan tedbirler,
 • Altyapı yatırımları için düzenleyici kurallar,
 • Sektörel projeler (hava alanı, demir yolu, hastane) ve uzun dönem yatırımları gibi konular yer almaktadır.

Şili ekonomisi hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Şili' de uzun dönem yatırım fırsatlarını incelemek için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

7 Ağustos 2020 Cuma

Dış Ticaret Duyuruları; Cibuti, Mozambik, Kenya, Tanzanya ve Etiyopya Yapı Malzemeleri ve Metal Ürünler Sanal Sektörel Ticaret Heyeti

Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi ve ihracatımızın artırılması hedefiyle “Cibuti, Mozambik, Kenya, Tanzanya ve Etiyopya Yapı Malzemeleri ve Metal Ürünler Sanal Sektörel Ticaret Heyeti”nin organize edilmesi planlanmaktadır.

Bahse konu Sanal Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında Cibuti, Mozambik, Kenya, Tanzanya ve Etiyopya pazarları hakkında bilgilendirmeye yönelik Webinar ve online ikili iş görüşmeleri (B2B) tesis edilecektir. Sanal Sektörel Ticaret Heyetine katılım kontenjanı azami 15 firmayla sınırlandırılmıştır. 

Heyete katılmak isteyen firmaların taleplerini 14 Ağustos 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar oaib-pr@oaib.org.tr adresine  iletmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

6 Ağustos 2020 Perşembe

Bu hafta Dış Ticaret Buluşmalarında Avrupa'dayız, Baltık Ülkelerini Konuşacağız

Dış Ticaret Buluşmaları; 11.  Seminerimizde  Baltık Ülkelerini konuşacağız. 

Vilnius Ticaret Müşaviri Sn. Ümit Ateşağaoğlu ile Litvanya, Letonya ve Estonya pazarlarını inceleyeceğiz.

7 Ağustos 2020 Cuma
14.30-16.30 

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek olan seminere,  başlangıcından 5-10 dakika önce aşağıdaki linki tıklayarak katılım sağlayabilirsiniz.
🔽
Password: 373506

Resmi Gazete'den - Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ6 Ağustos 2020 tarih ve 31205 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğ ile Ankara’da kurulu Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği'nin unvanı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği olarak değiştirilmiştir.
Kaynak: Resmi Gazete

5 Ağustos 2020 Çarşamba

Dış Ticaret Duyuruları; Brezilyalı E-Ticaret Şirketi İhracatçı Firmalarımız ile Tanışmak İstiyor

Brezilya'nın önde gelen e-ticaret şirketlerinden olan ve Americanas, Submarino ve Shoptime gibi büyük e-ticaret sitelerinin sahibi B2W Business şirketinin, e-ticaret sitelerinde yer almak üzere mutfak eşyası, dekorasyon, oyuncak, spor aletleri, kozmetik ve vitaminler sektörlerindeki Türk ihracatçı firmalarla tanışmak istediği; söz konusu ürünlerin B2W Business şirketinin Americanas, Submarino ve Shoptime e-ticaret sitelerinde son kullanıcıya sunulacağı bildirilmektedir.

B2W Business şirketi, Brezilya'nın en büyük e-ticaret şirketlerinden olup, 2019 yılında ülkede en fazla kullanılan e-ticaret şirketleri arasında Arjantin merkezli Mercado Livre ve Hollanda merkezli Cnova'dan sonra üçüncü sırada gelmiştir. Bu çerçevede söz konusu iş birliği önerisinin ilgili firmalar için Brezilya pazarına girmeleri ve ürünlerini tanıtmaları açısından fırsat olacağı düşünülmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Türk Eximbank, Danimarka'nın Resmi İhracat Destek Kuruluşu EKF Danmarks Eksportkredit ile İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Mevcut reasürans anlaşmaları kapsamında ilk somut işlemin bu yıl temmuz ayında gerçekleştirildiğini ifade eden Ticaret Bakanı Pekcan, bu kapsamda Türk Eximbank’ın Birleşik Krallık ihracat destek kuruluşu UKEF’e Irak’ta inşa edilecek enerji santrali projeleri için Türkiye’den yapılacak mal ve hizmet ihracatına 79,2 milyon dolar tutarında reasürans sağladığını aktardı.

Bakan Pekcan, daha önce ABD, Birleşik Krallık, Fransa'nın ihracat destek kuruluşuyla anlaşma imzalayan Türk Eximbank’ın şimdi de Danimarka ile iş birliğine gittiğini belirterek, şunları kaydetti: Salgınla mücadele döneminde yabancı kuruluşlarla iş birliğine odaklanan Türk Eximbank, Danimarka’nın resmi ihracat destek kuruluşu EKF Danmarks Eksportkredit ile reasürans iş birliği anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşma ile Türk ve Danimarkalı firmaların üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projeler kapsamında kendi ülkelerinden Yapacakları mal ve hizmet ihracatına Türk Eximbank ve EKF tarafından birlikte finansman desteği sağlanacak.

Ticaret Bakanı Sn. Pekcan, "Türk Eximbank’ın İsveç, Avusturya, Macaristan ve Hollanda'nın resmi ihracat destek kuruluşlarıyla da benzer anlaşmalar imzalanması yolunda son dönemde önemli aşama kaydedildiğini  ifade etti.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Dış Ticaret Bülteni’nin 8. Sayısı Yayınlandı

Ülkemiz ve dünya dış ticaretine ilişkin gelişmelerin incelendiği 
OSTİM Dış Ticaret Bülteni’nin 8. sayısında;

 • Dış Ticaret Buluşmaları; Vilnius Ticaret Müşaviri Sn. Ümit Ateşağaoğlu ile Baltık Ülkeleri pazarları,
 • ABD, Meksika ve Kanada Ticaretinde Yeni Dönem NAFTA 2.0,
 • Avrupa Birliği İmzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmalarına
 • Yenilerini Ekliyor,
 • Birleşik Krallık Hedef Pazar Analizi,
 • Fuarlar ve Ticari Fırsatlar,
 • Dış ticaret konulu seminerlerimiz gibi çok çeşitli konularda, bilgi edinebilir ve ilgili kaynaklara ulaşabilirsiniz. 

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü


OSTİM Dış Ticaret Bülteni’nin Haziran ayı 7. sayısında;

 • Online seminerler; Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Tacikistan, Almanya.
 • E-ticaret, 
 • Dış ticaret mevzuat düzenlemeleri, 
 • Sanal fuar ve heyetler, 
 • Ülkeler; Belarus ve İngiltere gibi çeşitli konular yer almaktadır.
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

4 Ağustos 2020 Salı

Temmuz Ayı Dış Ticaret Verileri AçıklandıTemmuz ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 11,5 artışla 15 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıklayan Ticaret Bakanı Sn. Pekcan, ihracatın Kovid-19 salgını öncesi seviyelerini de aşarak 2020 yılının en yüksek değerine ulaştığına ve bugüne kadarki en yüksek ikinci temmuz ayı rakamının gerçekleştiğine dikkati çekti.

Nisan ayında 8 milyar 975 milyon dolar olan ihracatımız, Mayıs ayında 9 milyar 956 milyon dolara, Haziran ayında 13 milyar 462 milyon dolara ve Temmuz ayında da 15 milyar 11 milyon dolara yükselmiştir. İhracatımız pandemi öncesi seviyelerini de aşarak, 2020 yılının en yüksek ihracat değerine ulaşmıştır. Bu değer ile en yüksek ikinci Temmuz ayı ihracat değeri gerçekleşmiştir.

Temmuz ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 5,78 oranında, ithalat ise % 7,66 oranında azalmıştır. 2020 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat, % 5,78 azalarak 15 milyar 12 milyon dolar, ithalat, % 7,66 azalarak 17 milyar 756 milyon dolar, dış ticaret hacmi, % 6,81 azalarak 32 milyar 768 milyon dolar olurken,  dış ticaret açığı ise % 16,78 oranında azalarak 2 milyar 744 milyon dolara gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı da % 84,5 seviyesine yükselmiştir. 

2020 yılı Temmuz ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (1 milyar 880 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 501 milyon dolar) ve “Örme giyim eşyası ve aksesuarı” (853 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.

2020 yılı Temmuz ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” faslını (2 milyar 467 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (2 milyar 138 milyon dolar) ve “Kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar” (2 milyar 74 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir.

Ticaret Bakanı Sn. Pekcan, salgın sonrası ana ihraç sektörlerindeki artış trendinin temmuzda da devam ettiğine dikkati çekerek, otomotiv sektöründe ihracatın bir önceki aya göre yüzde 10,1, hazır giyimde yüzde 41, tekstilde yüzde 18,5 arttığını bildirdi.

Ana ihracat pazarlarındaki normalleşmeyle beraber AB’ye ihracatın bir önceki aya göre yüzde 12,8 arttığını belirten Pekcan, temmuzda en çok ihracat yapılan ülkelerin 1 milyar 458 milyon dolarla Almanya, 963 milyon dolarla İngiltere ve 942 milyon dolarla ABD olduğunu vurguladı.

Pekcan, ihracat yapan firma sayısında da artış olduğunun altını çizerek, "Nisan ayında yaklaşık 27 bin firma ihracat yapmış iken, temmuzda 41 binin üzerinde firma ihracat yaptı." bilgisini paylaştı.

2020 yılı Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 458 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (963 milyon dolar) ve ABD (942 milyon dolar) izlemektedir. 

2020 yılı Temmuz ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin (1 milyar 911 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 835 milyon dolar) ve Rusya Federasyonu (1 milyar 279 milyon dolar) izlemektedir.

Detaylı bilgi için: Ticaret Bakanlığı

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü